Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
7.2.2.2 Zelfstandig gebruik van rangtelwoorden
Rangtelwoorden kunnen, net als hoofdtelwoorden, ook zelfstandig gebruikt worden, dat wil zeggen, zonder dat er een substantief volgt.
Er zijn verschillende manieren om dit zelfstandige gebruik te analyseren. Wij vatten het rangtelwoord op als de kern van de nominale constituent, in overeenstemming met bijvoorbeeld 14.4.8. Een alternatieve analyse is om het rangtelwoord in dit soort constructies te beschouwen als voorbepaling bij een weggelaten substantief als kern (zie ook 6.3.1.3).
1Je moet het vijfde hoofdstuk doornemen en het zevende.
2(De hoeveelste afslag moet ik nemen?) De derde.
Vanuit de context (namelijk dezelfde zin of een voorafgaande zin) kan hier gemakkelijk een substantief aangevuld worden: het zevende hoofdstuk in 1 en de derde afslag in 2. We spreken hier daarom van binnentekstelijk zelfstandig gebruik.
In de voorbeelden 3 en 4 is er sprake van buitentekstelijk gebruikte rangtelwoorden. Hierbij ligt aanvulling vanuit de context minder voor de hand.
3Ze besteden het zware werk uit aan derden.
4Wie eerst komt, krijgt een plaats. De laatsten krijgen een kaartje voor volgende week.
De rangtelwoorden derden en laatsten krijgen in 3 en 4 de uitgang -n: ze verwijzen naar een meervoudige referent én hebben uitsluitend betrekking op personen. Als het rangtelwoord verwijst naar meerdere dingen, dus geen personen, wordt er geen -n toegevoegd:
5(De eerste scripties werden op 14 juni ingeleverd.) De laatste kwamen natuurlijk 1 minuut voor de deadline binnen.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Kathy Rys november 2023
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 7,../../data/archief/ans2/e-ans/07/body.html;
  Interessante links
  rangtelwoordzelfstandig gebruik