Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
12.4.2.2.7.8 Het achtervoegsel -sel
Met behulp van het onbeklemtoonde achtervoegsel, of suffix, -sel səl worden van werkwoorden substantieven afgeleid die een voorwerp aanduiden dat gebruikt wordt bij of het resultaat is van de door het basiswoord genoemde handeling. Om die reden zijn de basiswerkwoorden doorgaans overgankelijk.
1(het) deksel, kleursel, leidsel, voedsel, vulsel, zuursel, aftreksel, borduursel, brouwsel, garneersel, mengsel, misbaksel, uitwerpsel(en).
Een aantal afleidingen kunnen ook als stofnaam gebruikt worden (bijv. stijfsel, verguldsel). Van een niet-overgankelijk werkwoord als uitvloeien (een ergatief werkwoord) is uitvloeisel afgeleid. Afleidingen op -sel kunnen ook gebruikt worden als persoonsnamen (schepsel, misbaksel) en als abstracta (verzinsel). Naast afsnijden staat afsnijsel (met in de spelling wegval van d uit de stam).
Afleidingen op -sel zijn steeds het-woorden, zelfs als ze personen aanduiden zoals in (het) schepsel.
Literatuur
Taeldeman (1990).
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links