Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
18.5.4.24.i Staan
Verder lezen
In de uitdrukkingen te wachten staan, te gebeuren staan, te doen staan en te bezien staan komt staan voor met een infinitief met te. De betekenis van dat staat me te wachten is 'dat heb ik in het vooruitzicht', van dat staat te gebeuren'dat gebeurt binnenkort', van dat staat me te doen'dat moet ik doen', van dat staat nog te bezien'dat is nog niet zeker'. Gezien de aard van deze uitdrukkingen kan er weinig gezegd worden over het geïmpliceerd onderwerp van de infinitieven. Het verplicht groepsvormend karakter van de uitdrukkingen moge blijken uit:
1aIk denk dat hem nog heel wat onaangenaamheden te wachten staan.
bIk denk dat hem staan nog heel wat onaangenaamheden te wachten.uitgesloten
De infinitief vertoont een voorkeur voor plaatsing vóór het groepsvormend werkwoord: 2 en 3b zijn niet onmogelijk, maar 4b en 5b zijn twijfelachtig (zie ook [18.5.7.4/ii]):
2Ik denk dat hem nog heel wat onaangenaamheden staan te wachten.
3aIk geloof niet dat dat onmiddellijk te gebeuren staat.
bIk geloof niet dat dat onmiddellijk staat te gebeuren.
4aNu weet ik wat me te doen staat.
bNu weet ik wat me staat te doen.twijfelachtig
5a(Of hij gelijk heeft?) Dat is iets wat nog te bezien staat.
b(Of hij gelijk heeft?) Dat is iets wat nog staat te bezien.twijfelachtig
Voorzover deze uitdrukkingen in voltooide tijden voorkomen, wordt geen vervangende infinitief, maar een voltooid deelwoord gebruikt:
6Als hij gebleven was, zouden hem nog heel wat onaangenaamheden te wachten gestaan hebben.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links