Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
5.6.3.3.5 Vervangend die en dat
Verder lezen
In combinatie met een voorzetselconstituent als nabepaling worden die en dat (in de standaardtaal nooit deze en dit) gebruikt ter vervanging van een substantief dat (kernwoord van het) antecedent is. De voornaamwoorden zijn onbeklemtoond en hebben geen aanwijzende functie: als het substantief wordt herhaald, wordt het voorafgegaan door een lidwoord. Vergelijk:
1aJouw voorstel lijkt me beter dan dat van Paul.
bJouw voorstel lijkt me beter dan het voorstel van Paul.
Een ander voorbeeld, met tweemaal hetzelfde verschijnsel:
2Mevrouw, mijn man z'n baard is langer dan die van die van u.
Regionaal (met name in Belgisch Nederlands) kan in plaats van die ook deze vervangend gebruikt worden, bijv.:
3De verzameling kunstwerken van het stedelijk museum telt zeshonderd schilderijen en beelden, deze van het provinciaal museum honderd meer.regionaal
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links