Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
20.2.2.5 Andere elementen
Verder lezen
1
Elementen die niet onder een van de hierboven genoemde categorieën vallen, kunnen slechts bij uitzondering als onderwerp voorkomen. Met name bijwoordelijke constituenten en voorzetselconstituenten zijn mogelijk als onderwerp:
 • voorbeelden met een bijwoord zijn:
  1Gisteren is nu eenmaal voorbij.
  2Overmorgen is beter dan morgen.
 • voorbeelden met een voorzetselconstituent zijn:
  3Langs de weg is niet de meest geschikte plaats voor een bijeenkomst als deze.
  4Het is ver naar Brussel.
  In het laatste voorbeeld wordt het onderwerp gecombineerd met het voorlopige onderwerp het.
Het gaat hier telkens om constituenten die gemakkelijk vervangbaar zijn door een naamwoordelijke constituent (of soms een zin) met dezelfde betekenis, waarvan de constituent in kwestie eventueel deel uitmaakt. Zo is gisteren in voorbeeld 1 te vervangen door de dag van gisteren en langs de weg in voorbeeld 3 door een plaats langs de weg. In 4 heeft naar Brussel de betekenis om naar Brussel te gaan.
2
Door het voorzetsel van ingeleide groepen zoals in voorbeeld 5a lijken wel op voorzetselconstituenten, maar zijn als naamwoordelijke constituenten te beschouwen. De combinatie van dat heeft de waarde van zulk. In het voorbeeld treedt de door van ingeleide groep op in combinatie met het presentatieve er. Vergelijk:
5aEr ligt allemaal van dat fijne zand op de grond, met figuren erin.
bEr ligt allemaal zulk fijn zand op de grond, met figuren erin.
Zie voor de behandeling van dergelijke groepen [14.4.3.2], bij categorie [2].
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links