Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
27.2.2 Samentrekking bij combinaties van afleidingen
Verder lezen
Zoals uit de regels [3] en [5] in [27.2.1] voortvloeit, is samentrekking op woordniveau moeilijk als de leden van de combinatie afleidingen zijn. Toch is deze samentrekking soms wel mogelijk. Vaste regels zijn hier niet te geven. Enkele achtervoegsels die - zij het niet altijd even gemakkelijk - samentrekking toelaten, zijn:
-achtig -baar -heid -ling -schap -waarts -zaam
Voorbeelden:
1Is die substantie room- of geleiachtig?
2Die geleerde bestudeert nu gras- in plaats van cactusachtigen.
3Die erwtensoep is eerder eet- dan drinkbaar.
4Het vliegtuig is nu behalve hoor- ook zichtbaar geworden.
5De psychiater bespeurde bij hem zowel lui- als domheid.
6Kun je in dit geval lui- van domheid onderscheiden?
7Er worden tegenwoordig zelfs wel zes- tot zevenlingen geboren.
8Ze bracht behalve een twee- ook een drieling ter wereld.
9Jan kent vriend- naast vijandschappen.
10Jan kent naast vijand- ook vriendschappen.
11Hij combineerde het voorzitter- met het penningmeesterschap.
12De padvinders trokken noord- in plaats van zuidwaarts.
13De padvinders trokken in plaats van noord- zuidwaarts.
14Ga je liever huis- dan stadwaarts?
15Hij is altijd waak- en werkzaam.
16' Werk-' en 'arbeidzaam' kun je niet door elkaar gebruiken.
Wanneer de leden afleidingen zijn van samenstellingen, dan hebben ze dezelfde samentrekkingsmogelijkheden als die samenstellingen (zie [27.2.3]). Vergelijk:
17binnen- en buitenland
18binnen- en buitenlands.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links