Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
5.2.2 Persoon en getal
Verder lezen
De categorie 'persoon' wordt gebruikt ter aanduiding van de verschillende 'partijen' die bij een taaluiting betrokken kunnen zijn. De categorie 'getal' omvat enkelvoud en meervoud.
Er bestaan persoonlijke voornaamwoorden van de eerste, tweede en derde persoon enkel- en meervoud. We onderscheiden:
 • de eerste persoon enkelvoud (bijv. ik): de spreker;
 • de eerste persoon meervoud (bijv. wij): de sprekers of de spreker en degenen met wie hij op een of andere manier verbonden is;
 • de tweede persoon enkelvoud (bijv. jij): de toegesprokene;
 • de tweede persoon meervoud (bijv. jullie): de toegesprokenen of de toegesprokene en degenen met wie hij op een of andere manier verbonden is;
 • de derde persoon enkelvoud (bijv. hij): de persoon of zaak waarover gesproken ct;
 • de derde persoon meervoud (bijv. ze): de personen of zaken waarover gesproken wordt.
Voor de persoonlijke voornaamwoorden van de eerste persoon: [5.2.3]; voor de persoonlijke voornaamwoorden van de tweede persoon: [5.2.4]; voor de persoonlijke voornaamwoorden van de derde persoon: [5.2.5].
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links