Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
18.5.2.4.i (Ge)raken en krijgen met een deelwoord (resultatief)
Verder lezen
De werkwoorden (ge)raken en krijgen duiden, gecombineerd met een deelwoord, aan dat de door het deelwoord uitgedrukte handeling gerealiseerd wordt. (Ge)raken geeft niet aan dat hierop invloed van buiten uitgeoefend wordt, zie bijv. zin 1 en 3; krijgen geeft aan dat degene die door het onderwerp wordt aangeduid hier wel invloed op uitoefent, zie bijv. 2 en 4:
1Hij is blij dat zijn appels verkocht raken.
2Hij denkt dat hij zijn appels wel verkocht krijgt.
3Ik geloof dat die auto vandaag niet meer gerepareerd raakt.
4Ik geloof dat ik die auto vandaag niet meer gerepareerd krijg.
Het deelwoord heeft in gevallen als deze een waarde die vergelijkbaar is met een bepaling van gesteldheid ten gevolge van de handeling (vergelijk bijv. gerepareerd krijgen met in orde/goed krijgen). Dat houdt in dat het zuiver-werkwoordelijke karakter van de combinatie niet vaststaat en kan verklaren waarom het deelwoord in principe vóór het (groepsvormende) werkwoord staat (vergelijk [21.5.2.1/1], categorie [2]).
Een vaste uitdrukking die tot deze categorie behoort, is (iets van iemand) gedaan krijgen:
5Ik denk wel dat ik dat van Kees gedaan krijg.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links