Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
21.7.4 De onderlinge volgorde van de elementen op de laatste zinsplaats
Verder lezen
Als er op de laatste zinsplaats meer dan één element staat, wat in de praktijk niet zo frequent voorkomt, zijn voor de onderlinge volgorde de volgende tendensen waar te nemen.
 1. Bijvoeglijke bijzinnen staan vóór andere afhankelijke zinnen, bijv.:
  1Hij |wil| de mogelijkheid |onderzoeken| of de volgorde ook anders kan, als hij er nog de tijd voor heeft.
 2. Bijzinnen van graadaanduidend gevolg staan verplicht achter andere afhankelijke zinnen, bijv.:
  2Ze |heeft| het zo |betreurd| dat je wegging, dat ze de hele nacht gehuild heeft.
 3. Zinsdelen en zinsdeelstukken die zelf geen zin zijn, staan normaal vóór afhankelijke zinnen, bijv.:
  3Ze |hebben| haar |benoemd| tot penningmeester omdat ze het meest van boekhouden weet.
  4Ik |bel| jullie nog wel eens op | | deze week om jullie op de hoogte te houden.
  Behalve de vorm van de elementen kan ook de functie een rol spelen, zoals bij de volgende tendens.
 4. Een voorzetselvoorwerp komt vóór elementen met een andere functie, bijv.:
  5(Hij vertelde) |dat| Theo verliefd |was| op Susanne in z' n studententijd.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links