Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
4.5.9 Bij substantieven in min of meer vaste verbindingen met werkwoorden
Verder lezen
In min of meer vaste verbindingen met werkwoorden komen dikwijls substantieven zonder lidwoord voor. Er kunnen hier slechts een aantal voorbeelden ter illustratie gegeven worden:
aandeel hebben aan (in), aanspraak maken op, afstand doen van, belang stellen in, belang hechten aan, belang hebben bij, bericht geven/krijgen van, beslag leggen op, betrekking hebben op, bevel geven tot, college lopen, dank zeggen voor, deel uitmaken van, gehoor geven aan, gehoor vinden bij, gevolg geven aan, kans lopen/zien/hebben, kennis nemen/geven van, moeite doen (voor), plaats maken/ruimen (voor), prijs stellen op, reden geven tot, rekening houden met, schande spreken van, terrein verliezen, toegang hebben/verlenen, uitspraak doen, voorlezing doen van, waarde hechten aan, wortel schieten, zeggenschap hebben (over)
Een scherpe grens met scheidbare werkwoorden is hier soms niet te trekken. Wel een lidwoord heeft bijv. een beroep doen op.
In sommige gevallen kan een substantief zowel met als zonder lidwoord voorkomen, bijv.:
1aTen slotte gaf hij bevel tot landen.
bTen slotte gaf hij het bevel tot landen.
2aWij krijgen niet vaak bericht van hem.
bWij krijgen niet vaak een bericht van hem.
In de (b) -zinnen wordt iets meer de gedachte aan een concreet individueel bevel respectievelijk bericht uitgedrukt, maar in de praktijk is het geringe betekenisverschil van weinig belang.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links