Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
22.4.2.1 Krijgen + passief deelwoord (semi-passief)
Verder lezen
De constructie met krijgen en een passief deelwoord wordt wel aangeduid met de term semi-passief. Ze wordt gebruikt ter vervanging van het 'echte' passief bij zinnen die in een corresponderende actieve zin een meewerkend voorwerp bevatten. Het gaat vooral (maar niet uitsluitend) om zinnen met een werkwoord uit categorie [a] in [20.4.2/1]. Vergelijk bijv.:
1aDe autoriteiten in Seoel wezen ons een gids toe. (actief)
bOns werd door de autoriteiten in Seoel een gids toegewezen. (passief)
cWij kregen van de autoriteiten in Seoel een gids toegewezen. (semi-passief)
Voorbeelden zijn voorts:
2U krijgt de tekst dan van ons thuis toegestuurd.
3We konden het bericht in Den Haag vanavond niet bevestigd krijgen.
4De chauffeur kreeg een maand gevangenisstraf opgelegd.
Zie voor meer voorbeelden van het semi-passief [18.5.2.4/ii].
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links