Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.3.4.2.8 Samenkoppelingen met weer
Met behulp van het partikel weer (de variant weder is formeel-archaïsch) is een beperkt aantal samenkoppelingen gevormd. Het procedé is in de standaardtaal niet productief. We noemen de volgende werkwoorden:
1we(d)ergeven, we(d)erkeren, we(d)erkomen, we(d)erkrijgen, we(d)ervinden, we(d)erzien
Het partikel heeft als betekenis 'naar het uitgangspunt toe' of 'opnieuw'.
De gewone samenkoppelingen met zo’n betekenis zijn die met terug-. In het Corpus Hedendaags Nederlands komt de vorm terugkomen bijvoorbeeld bijna 25.000 keer voor, terwijl weerkomen en wederkomen elk maar zo'n 20 keer voorkomen. De vormen met weer- lijken wat meer in België voor te komen; die met weder- zijn archaïsch. Zo wordt de samenkoppeling wederkomen vooral gebruikt in verband met de wederkomst van Christus.
Het morfeem weer komt ook voor in prefixwerkwoorden zoals:
2weergálmen, weerkáátsen, weerklínken, weerspíégelen, weerspréken, weerstréven
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links