Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
2.3.5.3.ii Met klinker- en medeklinkerverandering
Verder lezen
bezoeken bezocht bezocht
brengen bracht gebracht
denken N.B. Van gedenken komt geen voltooid deelwoord voor. dacht gedacht
doen deed N.B. In informeel taalgebruik komt ook dee voor, bijv.: Ik dee het niet graag. gedaan
dunken docht N.B. Deze vormen zijn formeel-archaïsch of regionaal; imperfectum en voltooid deelwoord worden meestal vermeden. gedocht N.B. Deze vormen zijn formeel-archaïsch of regionaal; imperfectum en voltooid deelwoord worden meestal vermeden.
durven durfde gedurfd
dorst N.B. Minder gebruikelijk dan de regelmatige vorm.
eten at/aten gegeten
gaan ging gegaan
heffen hief geheven
houden N.B. Vormen zonder d in de eerste persoon en als imperatief (na ou, in slotpositie en voor een klinker) behoren tot informeel taalgebruik. hield gehouden
komen (enk.: kom, mv.: komen) kwam/kwamen gekomen
kopen kocht gekocht
moeten N.B. Ontmoeten is regelmatig. moest gemoeten
plegen ('gewoon zijn') N.B. plegen ('doen, verrichten') is regelmatig. placht
slaan sloeg geslagen
staan stond gestaan
verliezen verloor verloren
verstaan verstond verstaan
vriezen vroor gevroren
werken, wrochten N.B. De nieuwe infinitief wrochten ('creëren') is naar analogie gevormd naast de vormen wrocht en gewrocht, die bij een (ouder) overgankelijk werken horen. De vormen wrocht en gewrocht zijn verouderd. (Wel gebruikelijk is het adjectief doorwrocht.) wrocht gewrocht
weten wist geweten
zien zag/zagen gezien
zoeken zocht gezocht
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links