Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
25.3.2.2.2 Aard van de leden
Verder lezen
a
Zinnen met voor-pv als leden van nevenschikkingen met noch moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • Het moeten bij voorkeur mededelende zinnen zijn. Vergelijk de voorbeelden 1 t/m 3 uit het vorige topic en:
  1Neem geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel, noch groet iemand onderweg.twijfelachtig
  2Heeft ze hem niet verteld dat ze verloofd was, noch heeft ze hem verteld dat ze zwanger was?uitgesloten
 • De zin die aan het voegwoord voorafgaat moet een ontkennend element bevatten. Vergelijk:
  3aDe koopman kon niet meer lachen noch kon de dief nog rustig slapen.
  bDe koopman kon (nog) lachen noch kon de dief nog rustig slapen.uitgesloten
 • De zin die op het voegwoord volgt, heeft als eerste zinsdeel de voor-pv. Vergelijk 3a en:
  4De koopman kon niet meer lachen noch de dief kon nog rustig slapen.uitgesloten
b
Bij nevenschikking van zinnen met achter-pv worden de bijzinnen die aan noch voorafgaan bij voorkeur ontkend:
5Het is niet doordat hij lui is, noch doordat hij dom is, dat Leopold niet geslaagd is.
6Ik vroeg mij af waarom hij de rozen niet snoeide, noch de tulpen plantte.
Bij nevenschikking binnen het zinsdeel (in 6 is waarom...plantte lijdend voorwerp van Ik vroeg mij af), moeten de bijzinnen samengetrokken worden door weglating van het onderwerp, dat ze dus gemeenschappelijk moeten hebben.
Opmerking
Verdieping
Opmerking
De leden van een nevenschikking met noch kunnen verwisseld worden als men de hierboven geformuleerde regels in acht neemt. De omkering heeft dan geen betekenisverschil tot gevolg. Vergelijk:
iaHij vertelde haar niets over zijn werk noch toonde hij interesse voor haar werk.
bHij toonde geen interesse voor haar werk noch vertelde hij haar iets over zijn werk.
iiaZij heeft geen geluk gekend, noch rijkdom.
bZij heeft geen rijkdom gekend, noch geluk.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links