Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.5.2.2.11.4 Het achtervoegsel -esk
Het beklemtoonde achtervoegsel -esk wordt geplaatst achter substantieven, vooral substantieven die mannelijke personen aanduiden (zowel soortnamen als eigennamen), bijv.:
1cabarettesk, carnavalesk, cartoonesk, clownesk, dandyesk, dantesk, kafkaësk, regentesk, sloganesk
Dergelijke woorden zijn beperkt tot intellectueel, literair en journalistiek proza. Ze zijn soms, zoals veel woorden met een uitheems suffix, uit andere talen overgenomen. Hun betekenis kan omschreven worden als 'met de eigenschappen die aan het door het basiswoord genoemde worden toegekend’. Ze zijn dus qua betekenis verwant met de adjectieven op -achtig. Vergeleken met deze afleidingen op -achtig hebben ze een enigszins subjectieve, soms ironische, gebruikswaarde. In een woord als dantesk is de slotsjwa van Dante weggelaten volgens de regel dat een sjwa verdwijnt voor een volgende klinker.
Er zijn ook adjectieven op -esk zonder basiswoord, zoals burlesk, grotesk en pittoresk.
Het type is enigszins productief bij eigennamen, bijv. een Rembrandtesk schilderij en een Mondrianesk feestpaviljoen.
Zie Van den Toorn (1968).
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links