Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
5.3.4.2.ii In toevallig wederkerende verbindingen
Verder lezen
De neutrale vormen kunnen hier alleen gebruikt worden als ze onbeklemtoond zijn. Voorbeelden (let op de klemtoontekens):
1Heb je je al áángekleed?
2Hij schonk zich een bórrel in.
In voorzetselconstituenten komen alleen neutrale vormen voor als het voorzetsel lokale betekenis heeft (vergelijk [5.3.4.3/ii]), bijv.:
3Ik zette de tas náást me op de grond.
4Vóór zich zagen ze een robot en áchter zich een marsmannetje.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links