Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
20.4.3.1 Overzicht van de mogelijke elementen
Verder lezen
Het meewerkend voorwerp bestaat vrijwel altijd uit een naamwoordelijke constituent, een voorzetselconstituent met aan of een zin. Zinnen met de functie van meewerkend voorwerp (meewerkendvoorwerpszinnen) zijn altijd betrekkelijke bijzinnen met ingesloten antecedent. Enkele voorbeelden (de meewerkende voorwerpen zijn gecursiveerd):
1Johan wil Walter zijn auto cadeau doen.
2Ik vertelde de Arabier dat hij vier huizen verder moest zijn.
3Ze onthielden hun goedkeuring aan het voorstel.
4De generaal beval de compagnie de orders van de kapitein op te volgen.
5Silvershine geeft uw zilver een mooiere glans dan ooit.
6Ze geven hier aan efficiency blijkbaar een lage prioriteit.
7De Almachtige stond de Haat toe nog wat op de aarde te verblijven.
8Je bespaart jezelf heel wat werk, op die manier.
9Ik smeekte hem een vlieger voor me te kopen.
10Vraag iemand of hij of zij de planten water wil geven.
11Wie telkens ezelsoren in de boeken maakt, moet je verder maar niets meer uitlenen.
Bij uitzondering kan een ander element als meewerkend voorwerp gebruikt worden, bijv. een bijwoordelijke constituent, die hier de waarde krijgt van een naamwoordelijke constituent, zoals in de volgende zin; een voorzetselconstituent is hier echter gewoner. Vergelijk:
12aVoor die vergadering geef ik morgen de voorkeur boven overmorgen.
bVoor die vergadering geef ik aan morgen de voorkeur boven overmorgen.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links