Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
23.5.2.2 Uitroepende zinnen die beginnen met dat of of
Verder lezen
1
Uitroepende dat-zinnen hebben de vorm van een gewone bijzin. Ze drukken ofwel een wens uit, bijv. 1 en 2, ofwel ze zijn de uitdrukking van een emotie (verbazing, ergernis enz.), bijv. 3:
1Dat je er nog lang getuige van moge zijn!
2Dat het je maar goed mag smaken!
3Dat je zoiets tegen hem durft te zeggen!
2
Uitroepende of-zinnen hebben het uiterlijk van een afhankelijke vraag, maar de betekenis van een sterke bevestiging, bijv.:
4(Of ik het weet, vraag je?) Nou, of ik het weet!
5Of het me smaakt!
Het voegwoord of krijgt in zulke uitroepende zinnen een accent.
Een sterke bevestiging zoals hier bedoeld kan ook uitgedrukt worden door: En of! Een voorbeeld is:
6A: Vermaak je je wel hier? B: En of!
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links