Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
2.4.8.9.i Primair modale functies
Verder lezen
De functie van het futurum praeteriti (zou(den) + infinitief; de onvoltooid verleden toekomende tijd (o.v.t.t.)) is vooral van modale aard. Het futurum praeteriti heeft gezien vanuit het spreekmoment betrekking op een gebeuren in het verleden dat vanuit het referentiepunt als toekomstig gezien wordt. Schematisch kan dit als volgt weergegeven worden (vergelijk [2.4.8.2/i]):
r - w...s...
Voorbeelden zijn:
1Op die bijeenkomst zou ik de minister zelf spreken.
2Gisteren werd bekend dat Johan niet zou komen.
Net als het imperfectum ( [2.4.8.7/ii]) en plusquamperfectum ( [2.4.8.8/ii]) kan het futurum praeteriti gebruikt worden om niet-werkelijkheid aan te geven (voorbeeld 3) of om een voorzichtige omschrijving met behulp van willen of kunnen te geven (voorbeeld 4 en 5). Voorbeelden:
3Als ik geld zou hebben, zou ik op reis gaan.
4Zou je de deur even dicht willen doen?
5Zoudt u die brief mee naar de post kunnen nemen?
Voor een uitvoerige behandeling van de modale gebruikswijze van het futurum praeteriti zie men [28.3.3.2/ii].
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links