Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
28.3.5.2 Naamwoordelijke gezegdes
Verder lezen
Naamwoordelijke gezegdes kunnen modaliteit uitdrukken wanneer er in het naamwoordelijk deel van het gezegde iets over de hele zin geprediceerd wordt waarin de attitude van de spreker ten opzichte van de mededeling naar voren komt. Dit gebeurt meestal in de constructie 'het is + naamwoordelijk deel van het gezegde + dat...', waarbij het voorlopig onderwerp is en de onderwerpszin ingeleid door dat volgt op het naamwoordelijk deel van het gezegde. Voorbeelden:
1Het is jammer dat je die foto verloren hebt.
2Het is belachelijk dat Rens ontslagen is.
3Het is mogelijk dat Vincent dit keer slaagt.
4Het is onwaarschijnlijk dat Flavia komt.
In de zinnen 1 en 2 is er sprake van een gevoelsmodaliteit en in de zinnen 3 en 4 van een verstandsmodaliteit.
Als het naamwoordelijk gezegde een negatief element bevat, kan de onderwerpszin die volgt op het naamwoordelijk gezegde ook beginnen met of. Vergelijk:
5Het is niet geheel zeker of de minister ook komt.
6Het is onduidelijk of hij hier blijft of meteen doorreist.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links