Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
26.2.2.1 Nevenschikking van constituenten
Verder lezen
Alleen de herformulerende, niet-exclusieve disjuncties kunnen constituenten als leden hebben. Voorbeelden:
1Hij kwam met zijn auto, of beter, met zijn gemotoriseerde lijkkist.
2Hij zat vlak achter, of in elk geval bijna vlak achter, zijn geliefde.
De nevenschikking kan meer dan twee leden hebben; een aangepaste formulering kan nog eens aangepast worden, bijv.:
3Er was een cliënt, die hem wou spreken, of een aanstaande cliënt, of althans iemand die zeer geïnteresseerd leek.
Uit zin 3 blijkt ook dat de nevenschikking gemakkelijk gesplitst kan worden. Een ander voorbeeld is:
4Hij is met zijn auto op reis geweest, of beter, met zijn gemotoriseerde lijkkist.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links