Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
20.10.12 De bepaling van voorwaarde
Verder lezen
1
De bepaling van voorwaarde geeft aan welke veronderstelling en/of voorwaarde geldt voor de realisering van de door het gezegde uitgedrukte werking. Overeenkomstig de in [10.3.8] gegeven uitleg wordt 'voorwaarde' hier als overkoepelende term gebruikt voor veronderstelling en voorwaarde.
2
De bepaling van voorwaarde kan uitgedrukt worden door de volgende taalelementen.
 1. Bijwoorden, zoals desnoods, desgewenst, eventueel;
  Voorbeelden:
  1Desnoods ga ik te voet, maar ik ga erheen!
  2Je kunt eventueel morgen al terecht, als je zo'n haast hebt.
 2. Voorzetselconstituenten, vooral ingeleid door bij of in, de voorzetseluitdrukking in geval van, en de voorzetsels op of onder in combinatie met voorwaarde (op voorwaarde dat, onder deze voorwaarde);
  Voorbeelden:
  3Bij gladheid moet je pompend remmen.
  4In noodsituaties kunt u het alarmnummer draaien.
  5In geval van brand de ramen en deuren gesloten houden.
 3. Bijzinnen van voorwaarde (voorwaardelijke bijzinnen; conditionele bijzinnen);
  Deze worden ingeleid door een van de voegwoorden als, wanneer, indien, ingeval, zo, mits, tenzij, tenware, die niet allemaal tot de standaardtaal behoren. Voor de behandeling wordt verwezen naar [10.3.8]. Enkele voorbeelden:
  6Als je je ziek voelt, moet je niet meegaan.
  7Je mag gerust meegaan, mits je weer helemaal beter bent.
  8Je mag gerust meegaan, tenzij je ziek bent.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links