Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
14.4.4.5 Telwoorden
Verder lezen
Om de hoeveelheid of de rangorde van een zelfstandigheid aan te geven, worden telwoorden gebruikt. (Zie voor de telwoorden [7].) Ze kunnen ook in de eerste positie voorkomen. Voorbeelden zijn:
1drie zulke boeken
2één zo'n boek
3veel zulke vliegen
Net als voor een paar enz. (zie [14.4.4.4]) geldt ook voor de telwoorden dat ze alleen gevolgd kunnen worden door zo' n of zulke en equivalenten hiervan in de tweede positie. Anders blijft de tweede positie leeg.
Opmerking
Verdieping
Opmerking
De onbepaalde hoofdtelwoorden veel en weinig kunnen in de eerste positie zowel in verbogen als in onverbogen vorm voorkomen. Vergelijk:
iavele zulke zaken
bveel zulke zaken
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links