Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
10.3.12 Uitbreidende voegwoorden: behalve (dat); laat staan (dat)
Verder lezen
1
Het voegwoord behalve en de voegwoordelijke uitdrukking behalve dat hebben niet alleen beperkende betekenis [10.3.11], maar kunnen ook in uitbreidende zin gebruikt worden. Evenals het beperkende voegwoord verbindt het uitbreidende behalve uitsluitend constituenten (uit één of meer woorden bestaande). Voorbeelden zijn:
1Behalve ik waren er nog tien mensen. (= 'Ik was er én nog tien mensen')
2Behalve haar heb ik ook haar man en kinderen gezien. (= 'Haar heb ik gezien én haar man en kinderen')
3De brieven moeten behalve duidelijk geadresseerd ook voldoende gefrankeerd zijn.
4Het weer viel erg tegen: behalve dat er nogal veel wind was, ging het ook nog regenen.
5Behalve dat ik ruzie met mijn buren heb, voel ik me ook nog ziek.
2
De voegwoordelijke uitdrukkingen laat staan en laat staan dat verbinden respectievelijk constituenten en afhankelijke zinnen met een voorafgaande negatieve zin. Laat staan (dat) is op te vatten als ik laat staan (dat); de betekenis kan omschreven worden met 'ik spreek (nog) niet (eens) over...', 'om maar niet te spreken van...'. Voorbeelden zijn:
6Hij kent niet eens Engels, laat staan Frans.
7Over een eventuele huurverhoging valt nog niets te zeggen, laat staan dat het percentage daarvan al bekend zou zijn.
8Zijn collega, die veel beter op de hoogte was, wist er niets van, laat staan hij zelf.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links