Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.5.2.2.4 Het achtervoegsel -zaam
Het achtervoegsel -zaam komt vooral voor in combinatie met werkwoorden, zoals in:
1buigzaam, duurzaam, leerzaam, mededeelzaam, spaarzaam, volgzaam, waakzaam, werkzaam
Dit procedé is niet productief. De betekenis van de afgeleide adjectieven kan omschreven worden als 'geschikt tot of geneigd tot’. Zo is buigzaam materiaal het type materiaal dat geschikt is om gebogen te worden, dat gemakkelijk buigt', groeizaam weer is weer dat geschikt is om te doen groeien', en iemand die spaarzaam is, heeft een neiging tot sparen.
Er komen ook enkele afleidingen met een adjectief als basiswoord voor, zoals langzaam en gemeenzaam, en met substantieven: deugdzaam, handzaam, heilzaam en vreedzaam. Met het telwoord een is eenzaam gevormd.
Het suffix -zaam vormt een zelfstandig prosodisch woord. Daardoor draagt het secundaire klemtoon, zoals in wérkzààm, en laat het ellipsis toe, zoals in de woordgroep deugd- en volgzaam. In afleidingen van samenkoppelingen zoals médedelen en meerlettergrepige werkwoorden met beginklemtoon zoals árbeiden en hérbergen valt de hoofdklemtoon op de laatste lettergreep voor het suffix: mededéélzaam, arbéidzààm en herbérgzààm.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links