Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
14.7.3 Andere soortnaam + eigennaam (persoonsnaam)
Verder lezen
Een tweede produktief combinatietype vormen gevallen als de regering-Dehaene, waarbij een willekeurig substantief gevolgd wordt door de naam van een of meer personen waaraan de door het substantief aangeduide instelling, zaak, enz., haar of zijn naam ontleent. De betekenisverhouding bij dit type kan omschreven worden als 'soortnaam genoemd naar eigennaam'.
Dit type verschilt van het onder [14.7.2] vermelde type doordat hier niet met elk van de beide substantieven precies dezelfde referent aangeduid kan worden. Het gebruik van een koppelteken is hier verplicht. Vergelijk:
1aDe regering-Dehaene heeft een besluit genomen.
bDe regering heeft een besluit genomen.
cDehaene heeft een besluit genomen.
De naamwoordelijke constituenten die het subject vormen in de zinnen 1a en 1b hebben in een bepaalde situatie - als een regering met een eerste minister die Dehaene heet op dat gegeven moment aan de macht is - dezelfde referent. De naamwoordelijke constituent die het subject is in 1c heeft echter een andere referent. Een besluit van één persoon hoeft niet een besluit van een hele regering te zijn.
Voorbeelden van het bedoelde type zijn verder:
2het kabinet-Den Uyl
3het bewind-Bouterse
4de wet-Cooremans
5de spelling-Siegenbeek
6de gemengde staatscommissie-Pée-Wesselings
7het rapport-Van Traa
8de methode-Paardekooper
In alle tot nog toe gegeven voorbeelden maken de genoemde personen deel uit van het door het eerste substantief genoemde of zijn ze de auteur van het genoemde. Dat is niet zo in benamingen als (het) Instituut-A.W. de Groot of in aanduidingen als de bundel-Vanacker (' bundel met bijdragen voor Vanacker') of de map-Kok ('map met informatie over Kok'). Het laatste voorbeeld is denkbaar in een situatie waarin mappen aangelegd worden met informatie over bekende personen (bijv. op een krantenredactie). Een van die mappen bevat dan alle verzamelde informatie over een persoon die Kok heet.
Voor samenstellingen die vergelijkbaar zijn met de hier behandelde combinaties, zoals het Meertens-instituut , het Bouterse-bewind , zie men [12.4.3.1.2].
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links