Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
14.4.3.4 Vaste verbindingen
Verder lezen
De tweede positie kan ook bezet worden door een min of meer vaste verbinding van elementen. Ze vormen één geheel. We onderscheiden vier categorieën.
 1. een+ dergelijk(e)/soortgelijk(e)/dusdanig(e)/zodanig(e), bijv.:
  1een dergelijke grove belediging
 2. van + die, bijv.:
  2van die doosjesinformeel
  3van die grote oorbelleninformeel
  Van die kan als equivalent van zulke gebruikt worden. Zie hiervoor [14.4.3.2/[2]].
 3. wat + voor, bijv.:
  4Wat voor weer?
  Deze combinatie heeft de waarde van een vragend voornaamwoord.
 4. Een uitroepend voornaamwoord + een, bijv.:
  5Wat een dag (is het vandaag)!
  6Wat een mooie jurk (heb jij aan)!
  7Welk een dwaasheid (is dat)!formeel
  8Zo'n lief kind toch!
  Welk een komt alleen in archaïsch taalgebruik voor. Zie ook [4.4.2] en [5.10.4].
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links