Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
14.6.3.4 Hoofdzinnen en hoofdzinsequivalenten
Verder lezen
1
Bij een beperkt aantal substantieven kan als complement ook een hoofdzin of een equivalent daarvan optreden. Substantieven die zo'n complement kunnen krijgen zijn onder meer (de) mededeling, (de) vraag, (het) antwoord, (het) probleem, (het) verwijt, (het) bezwaar. Enkele voorbeelden:
1De mededeling 'U kunt gaan'(klonk meer als een bevel).
2Het probleem 'Wie is daar uiteindelijk verantwoordelijk voor?', (houdt ons nu al maandenlang bezig).
3De vraag 'Waarom?'(is hier niet aan de orde).
4(Na) het voorbeeld Ja, als u die drie maar laat staan, (moet iets toegevoegd worden).
2
Zo'n hoofdzin of equivalent staat bij voorkeur na nabepalingen, maar een andere volgorde is niet uitgesloten. Vergelijk bijv. de volgende (a)-zinnen met de (b)-zinnen:
5aHet antwoord van de leraar 'je ziet maar', (verraste de klas.)
6aHet antwoord 'je ziet maar'van de leraar, (verraste de klas.)
bHet verwijt gisteren 'Had dat maar eerder gezegd', (irriteerde hem.)
cHet verwijt 'Had dat maar eerder gezegd'gisteren, (irriteerde hem.)
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links