Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
25.13.2.1.4 Congruentie onderwerp - persoonsvorm
Verder lezen
Onderwerpsnevenschikkingen zonder voegwoord zijn altijd aaneenschakelingen. Ze volgen de in(25.1.2.1.3) vermelde congruentieregels voor conjuncties met en . Voorbeelden:
1Geen schoon der natuur, geen pracht der kunst mag hem boeien.
2Het sluiten van een huwelijk, het vervaardigen van wapens, het bebouwen van de akkers wordt/worden omgeven door uitvoerig religieus ritueel.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links