Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
25.6.2.1.2 Aard van de leden
Verder lezen
In distantiërende tegenstellingen met toegevende betekenis zijn de leden adjectieven, bijv.:
1De dappere maar zelfingenomen man werd weinig sympathiek gevonden.
2Omdat hij vlug maar voorzichtig rijdt, zitten we graag bij hem in de auto.
In vervangende en niet-toegevende distantiërende tegenstellingen zijn er meer mogelijkheden. De voorbeelden 4 en 5 kunnen natuurlijk ook als samengetrokken zinnen worden beschouwd:
3Geen woorden, maar daden!
4Vader is niet in de tuin maar in de keuken.
5Hij wil maar zal ook slagen.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links