Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
15.1 Algemene inleiding
Verder lezen
Een adjectivische constituent is een constituent met als kern een adjectief, welke kern al dan niet van andere elementen vergezeld kan gaan. De gecursiveerde gedeelten in elk van de volgende zinnen zijn voorbeelden van een adjectivische constituent.
1aNaast de schuur stond een hoge boom.
bNaast de schuur stond een heel hoge boom.
2aHet Linnaeusklokje is in de Benelux zeldzaam geworden.
bHet Linnaeusklokje is in de Benelux erg zeldzaam geworden.
In 1a en 1b vervullen respectievelijk hoge en de woorden heel hoge samen eenzelfde functie, namelijk die van voorbepaling binnen de naamwoordelijke constituent een (heel) hoge boom (zie [14.5.1.1]). In voorbeeldzin 2a functioneert het adjectief zeldzaam als naamwoordelijk deel van het gezegde. In 2b wordt diezelfde zinsdeelfunctie vervuld door de woorden erg en zeldzaam samen.
In gevallen als 1a en 1b hebben we te maken met attributief gebruik van een adjectivische constituent, in gevallen als 2a en 2b met niet-attributief gebruik (zie hiervoor verder [6.3.1]). Dit onderscheid is hier van belang omdat met het verschil in gebruik soms verschillen in de opbouwmogelijkheden van de adjectivische constituent gepaard gaan.
Bij het geven van voorbeelden in de volgende paragrafen zullen we de adjectivische constituenten in de regel in hun grotere verband presenteren, dus als deel van een andere (meestal naamwoordelijke) constituent of van een zin. Daarbij zullen we datgene wat niet tot de adjectivische constituent behoort voor de duidelijkheid zoveel mogelijk tussen haakjes plaatsen.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links