Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
10.3.9.2 Voegwoorden met voorwaardelijke en toegevende functie: of, al
Verder lezen
1
Het voegwoord of, in toegevende functie gebruikt, drukt altijd ook een veronderstelling (voldoende voorwaarde) uit; bij al is dit mogelijk, maar al kan ook als synoniem van bijv. hoewel gebruikt worden [10.3.9.1].
In of-zinnen komen dikwijls bijwoorden als ook en/of al voor (zie de voorbeelden 1 en 2 hieronder). De zinnen zijn vaak samengesteld uit twee nevengeschikte elementen; worden deze verbonden door het nevenschikkende of, dan wordt herhaling van of bij voorkeur vermeden door in plaats van het (tweede) voorwaardelijk-toegevende of het voegwoord dat te gebruiken (zie zin 3; vergelijk(zie 10.3.2.1, sectie 3)). Voorbeelden:
1Of je hem al waarschuwt, hij trekt zich er niets van aan.
2Of je ook roept en schreeuwt, ik doe toch niet open.
3Ik kom in ieder geval, of het nou regent of dat het mooi weer is.
4Het gaat door, of je het gelooft of niet.
Zie voor overeenkomstige zinnen met hetzij (zie 25.10.2.3.2, sectie b).
2
Het voegwoord al kan voorafgegaan worden door ook; het wordt gevolgd door een zin met voor-pv en inversie. De al -zin veroorzaakt geen inversie in de zin die erop volgt. Voorbeelden:
5Al kom je midden in de nacht bij hem, hij is altijd te spreken.
6(Ook) al moest ik mijn kinderen uit bedelen sturen, zó'n baan zou ik nooit geaccepteerd hebben!
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links