Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
5.7.5 Genitiefvormen en equivalenten
Verder lezen
1
De vorm wiens, die tot formeel taalgebruik behoort, is de genitiefvorm van het zelfstandige vragende voornaamwoord wie. Hij wordt gebruikt als voorgeplaatste genitief in een naamwoordelijke constituent, bijv.:
1A: Wiens boek is dit? B: Het is Jans boek./Het is mijn boek.formeel
Met wiens wordt een bezitsrelatie aangeduid tussen de persoon naar wie gevraagd wordt en de zelfstandigheid genoemd door het kernwoord. De vorm wiens is aldus de vragende tegenhanger van het bezittelijk voornaamwoord van de derde persoon enkelvoud. In het antwoord op een vraag met wiens + substantief wordt de 'bezitter' geïdentificeerd, bijv. door middel van een genitiefvorm van een substantief of een bezittelijk voornaamwoord, zoals in het antwoord in voorbeeld 1.
Om aan te duiden dat de bezitter een vrouw is of dat er meerdere bezitters zijn, wordt in formele, archaïsche taal ook de vorm wier gebruikt:
2Wier mantel is dit?formeel
3Wier hoeden zijn dit?formeel
2
In gesproken taal wordt het gebruik van wiens meestal vermeden. In plaats daarvan wordt in de standaardtaal van wie gebruikt, dat als zelfstandig zinsdeel op de eerste zinsplaats staat, met het kernwoord uit het type wiens boek in het middenstuk van de zin. Voorbeelden:
4Van wie is dit boek?
5Van wie zijn deze bijbels?
6Van wie is hij de zoon?
In informele taal komen combinaties van zelfstandig wie met een bezittelijk voornaamwoord voor van het type Jan z'n fiets [5.5.7.3/ii]. Vergelijk met de zinnen hierboven:
7Wie z'n boek is ditinformeel
8Wie z'n bijbels zijn dit?informeel
9Wie z'n zoon is hij?informeel
Met combinaties van het laatste type kan men ook expliciet aangeven dat de bezitter een vrouw is of dat er meerdere bezitters zijn en wel door middel van wie d'r:
10Wie d'r lippenstift heb je gepikt?informeel
11Wie d'r fietsen staan hier?informeel
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links