Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
20.3.3.3.i Inleiding
Verder lezen
Als een afhankelijke zin de functie van lijdend voorwerp vervult, spreken we van lijdendvoorwerpszin. Een voorbeeld, met de lijdendvoorwerpszin respectievelijk op de laatste en de eerste zinsplaats:
1aIk ontdekte al gauw dat hij gelogen had.
bDat hij gelogen had, ontdekte ik al gauw.
Een lijdendvoorwerpszin wordt soms voorafgegaan door het voorlopig lijdend voorwerp het, bijv.:
2We betreuren het, dat wij u niet langer in dienst kunnen houden.
De lijdendvoorwerpszin is dan het eigenlijke lijdend voorwerp.
Wat de types afhankelijke zinnen betreft is er veel overeenkomst tussen de onderwerpszin en de lijdendvoorwerpszin: de types die als onderwerpszin kunnen optreden (vergelijk [20.2.2.4/ii]), kunnen in het algemeen ook als lijdendvoorwerpszin dienst doen. Voorbeelden van de verschillende categorieën worden gegeven in ii.
In iii komen beperkingen en verdere bijzonderheden met betrekking tot het gebruik van lijdendvoorwerpszinnen aan de orde.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links