Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.4.2.2.6.5 Uitheemse achtervoegsels
In uitheemse woorden komen de beklemtoonde achtervoegsels, of suffixen, -euse en -rice voor, de tweede voornamelijk na een stam op t of d. Dergelijke woorden vormen de specifiek vrouwelijke pendanten van substantieven op -eur, respectievelijk -(a)teur of -(a)tor. Voorbeelden zijn:
suffix vrouwelijke persoonsnaam
-eur/-euse aborteuse, adviseuse, chauffeuse, masseuse
-eur/-rice actrice, directrice, inspectrice, redactrice
-ator/-atrice illustratrice, imitatrice, manipulatrice, presentatrice
Naast ambassadeur staat ambassadrice. Naast mentor en rector zijn ook mogelijk mentrix respectievelijk rectrix (in het meervoud: mentrices, rectrices).
Woorden als friteuse en tondeuse zijn geen vrouwelijke persoonsnamen maar benoemen een instrument, en fungeren dus als zaaknamen.
Bij enkele vrouwelijke persoonsnamen komt het achtervoegsel -ette ɛtə voor, zoals in brunette en modinette.
Naast een aantal aan het Latijn ontleende persoonsnamen op -us komen specifiek vrouwelijke pendanten voor op -a, bijv. academica, classica, neerlandica.
Literatuur
Schultink (1978). Van den Toorn (1989), Van Marle (1990).
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links