Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
4.6.3 Bij namen van verkeersmiddelen en communicatiemedia
Verder lezen
1
Wanneer woorden als trein, bus respectievelijk radio, telefoon gebruikt worden om het verkeersmiddel respectievelijk het communicatiemedium als zodanig (als soort) aan te duiden, wordt - afgezien van combinaties met het voorzetsel per, dat nooit door een lidwoord gevolgd wordt(zie 4.5.3, sectie 2), [1] - altijd een bepaald lidwoord gebruikt. Voorbeelden:
1Ik reis meestal met de trein/de bus/de tram/de auto.
2Het werd bekend gemaakt via de radio en de televisie.
3Zoiets vertel je toch niet door de telefoon!
We hebben hier te maken met generiek gebruik.
Opmerking
Verdieping
Opmerking
In voorbeeld 2 kan men het lidwoord bij uitzondering echter ook weglaten:
iHet werd bekend gemaakt via radio en televisie.
Het betreft hier een min of meer vaste uitdrukking (vergelijk [4.5.2]).
2
Categoriale naamwoordelijke constituenten met substantieven die verkeersmiddelen respectievelijk communicatiemedia aanduiden, zijn alleen mogelijk als men een uitspraak doet die van toepassing is op elk concreet middel van vervoer of elk concreet toestel voor communicatie, bijv.:
4Ik zit niet graag in een tram.
5Een telefoon is toch wel praktisch.
Op deze concrete manier gebruikt kunnen de bedoelde substantieven natuurlijk ook in bepaalde en onbepaalde naamwoordelijke constituenten voorkomen:
6De tram is net weg.
7Er reed een tram voorbij.
8De telefoon gaat.
9Ik heb een telefoon in de huiskamer en in de slaapkamer.
Zie voor een en ander ook [14.3].
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links