Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
21.2.3.1 Zelfstandige zinnen
Verder lezen
Een voor-pv als eerste zinsdeel hebben:
 • ja/nee-vragen, bijv.:
  1|Komt| hij morgen |eten?|
  2|Heb| jij die prachtige dahlia's zelf |gekweekt?|
  3|Begrijp| je nu waarom?
  4|Vond| Kristel die bami werkelijk zo lekker?
  Hiertoe behoren formeel ook retorische vragen (zie [23·2/2]) zoals:
  5|Is| niet de toekomst aan de jeugd?
  Zie ook zinstype 1a (zie [21·2·2·1/2]).
 • wenszinnen met een conjunctief presens of met een imperfectum, van het type:
  6|Leve| de vierdaagse werkweek!
  7|Moge| deze dag nog lang in je herinnering |bewaard blijven!|
  8|Wist| ik het maar!
  9|Kon| ik toch maar wat vaker tot elf uur uit|slapen!|
  Vergelijk ook met zinstype 1a (zie [21·2·2·1/1]).
 • imperatiefzinnen, bijv.:
  10|Zanik| niet zo!
  11|Eet| je bord leeg | |, (Frits, en) |hou| op | | met tegen de tafelpoot te schoppen.
  Hierbij sluiten zich vaste combinaties met moeten aan, ter omschrijving van een imperatief, bijv.:
  12|Moet| je |horen| wat mij is overkomen! (= 'Hoor eens')
  13|Moet| je eens |kijken!| (= 'Kijk eens')
 • aansporende zinnen en dergelijke met laten (zie [18·5·4·10/iii]), bijv.:
  14|Laten| we daar nu maar liever over |zwijgen!|
  15|Laat| ons |zingen en springen!|
  16|Laat| hij maar op|passen.|
  17|Laat| het nu net |beginnen te gieten!|
 • uitroepende zinnen zoals:
  18|Heb| je nou ooit!
  19|Doe| ze dat maar eens na!
  20|Kijk| hij/hem eens |lopen!|
  Zinnen zoals voorbeeld 18 sluiten nauw aan bij ja/nee-vragen, zinnen als 19 en 20 bij imperatiefzinnen. Zie voor uitroepende zinnen ook bij zinstype 1a (zie [21·2·2·1/2]) en zinstype 2 (zie [21·2·4·2]). Een constructie als 20 wordt behandeld in [18·5·4·9].
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links