Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
12.1.5 Klinkerwisseling
Klinkerwisseling is de wisseling van klinkers in verwante woorden of woordvormen, zoals breken - breuk. Als woordvormingsprocedé wordt het niet productief gebruikt in het Nederlands, maar er zijn wel heel wat in vorm en betekenis verwante woorden die alleen qua klinker van elkaar verschillen. Voorbeelden hiervan zijn de volgende paren van werkwoorden en zelfstandige naamwoorden. De zelfstandige naamwoorden kunnen worden opgevat als nominalisaties van de werkwoorden:
Tabel 1. Woordparen met klinkerwisseling
werkwoord zelfstandig naamwoord
drinken drank, dronk
kiezen keus
rijden rit
sluiten slot
spreken spraak, spreuk
springen sprong
In enkele gevallen is er ook sprake van verandering van medeklinker, zoals in de woordparen gaan-gang en slaan-slag, waar ga en sta de stamvormen van de werkwoorden zijn.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links