Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.6.7 Het achtervoegsel -waarts
Met het achtervoegsel, of suffix, -waarts warts kunnen op basis van substantieven bijwoorden gevormd worden met een richtingaanduidende betekenis, bijv. huiswaarts (gaan) 'naar huis (gaan)'. Dit type woorden komt vooral voor in geschreven taal. Andere voorbeelden zijn:
1hemelwaarts, kerkwaarts, dorpwaarts, schoolwaarts, stadwaarts, zeewaarts, noordwaarts
Het suffix kan worden gebruikt in combinatie met geografische namen zoals in:
2Brusselwaarts, Frankrijkwaarts, Gentwaarts, Heiloowaarts
Verder komen er afleidingen voor met een bijwoord als basiswoord, bijv.
3achterwaarts, binnenwaarts, derwaarts, herwaarts
In enkele woorden wordt -waarts voorafgegaan door een adpositie met richtingsbetekenis:
4bergafwaarts, stroomafwaarts, stroomopwaarts
Dergelijke woorden kunnen worden opgevat als combinaties van een substantief en het woord afwaarts of opwaarts. Deze woorden kunnen ook als adjectief gebruikt worden, zoals in afwaartse stroom en opwaartse druk.
Het suffix -waarts is een zelfstandig prosodisch woord. Voor de klemtoon geldt dat de hoofdklemtoon in deze woorden op het basiswoord valt, en het suffix een secundaire klemtoon draagt, zoals in hémelwààrts.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links