Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
20.10.17 De bepaling van verhouding
Verder lezen
1
In zinnen met een bepaling van verhouding wordt uitgedrukt dat er een verhouding bestaat tussen twee elementen waarvan het ene door de bepaling van verhouding wordt aangeduid en het andere in de rest van de zin staat. Voorbeeld:
1Naargelang Frits ouder werd, werd hij wijzer.
Hier staat 'de leeftijd van Frits' in een bepaalde verhouding ten opzichte van 'Frits' wijsheid'.
2
Een bepaling van verhouding kan door de volgende taalelementen uitgedrukt worden.
 1. Voorzetselconstituenten;
  De voornaamste voorzetsels en voorzetseluitdrukkingen zijn:
  met naar overeenkomstig volgens (al) naargelang van naarmate van in overeenstemming met in verhouding tot
  Voorbeelden:
  2Je moet ze rangschikken naar hun lengte.
  3Met de jaren werd hij milder.
  4In verhouding tot de modale werknemer ben ik rijk.
 2. Bijzinnen van verhouding;
  Als voegwoorden zijn hier in gebruik:
  naargelang naarmate hoe (...des te) en hoe (...hoe)
  Voor de behandeling wordt verwezen naar [10.3.13]. Enkele voorbeelden:
  5Naarmate iemand meer weet, neemt zijn bescheidenheid toe.
  6Hoe verder men komt, des te woester wordt het landschap.
  7Hoe groter geest hoe groter beest.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links