Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
5.8.2 De vormen
Verder lezen
Een overzicht van de vormen van de niet-zelfstandige en de zelfstandige betrekkelijke voornaamwoorden wordt respectievelijk in schema 5.16 en schema 5.17 gegeven.
schema 5.16: De niet-zelfstandige betrekkelijke voornaamwoorden.
enkelvoud m.b.t. het-woorden welk
m.b.t. de-woorden welke
meervoud welke
schema 5.17: De zelfstandige betrekkelijke voornaamwoorden.
expliciet antecedent impliciet antecedent
verwijzend naar het-antecedent antecedent is geen zin dat
wat hetgeen
hetwelk
antecedent is een zin wat
hetwelk
hetgeen
verwijzend naar de-antecedent die die
wie wie
welke
Niet in de schema's opgenomen zijn de genitiefvormen wiens, wier, welks en welker [5.8.6].
Zie voor het antecedent [5.8.3].
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links