Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
23.5.2.1 Zinnen met een uitroepend voornaamwoord
Verder lezen
We kunnen een viertal types onderscheiden. We volstaan hier met het geven van een of meer voorbeelden van elk type en verwijzen verder naar [5.10], waar de uitroepende voornaamwoorden, het bijwoord hoe dat wat kan vervangen, en de grammaticale eigenschappen van de betrokken zinnen behandeld worden. De bedoelde types zijn:
 1. volledige of onvolledige zinnen met een naamwoordelijke constituent ingeleid door wat/welk een of wat al, bijv.:
  1Wat een stof ligt hier!
  2Wat een boeken heb jij, zeg!
  3Wat al banaliteit!formeel
  4Welk een dwaasheid!formeel
 2. volledige of onvolledige zinnen met een adjectivische constituent ingeleid door wat/hoe, bijv.:
  5Wat vond ik dat mooi!
  6Wat stom!
  7Hoe leuk om te horen!formeel
 3. volledige zinnen met wat + een werkwoordelijk gezegde, bijv.:
  8Wat heb ik geslapen!
 4. onvolledige zinnen met een naamwoordelijke constituent ingeleid door zo'n/zulke, bijv.:
  9Zo'n idioot!
  10Zulke klieren!
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links