Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • Wikipedia
 • Google
 • DBNL geheel / taalkunde
 • Taaladvies.net
12.4.2.2.9.5 De achtervoegsels -te en -de
Door middel van het achtervoegsel, of suffix, -te zijn abstracta afgeleid die qua betekenis vergelijkbaar zijn met die op -heid, namelijk 'het (adjectief) zijn'. Het zijn de-woorden. Het basiswoord is een (doorgaans ongeleed) adjectief. De klemtoon ligt op dit basiswoord. Voorbeelden zijn:
1drukte, duurte, gekte, leegte, sterkte, stilte, volte, zwakte
In goedkoopte is het basiswoord geleed. De vorm -de treedt op in liefde. Het procedé is niet productief.
Tot de afleidingen op -te behoort een groep waarvan de leden de verschillende dimensies aanduiden, bijv.: breedte, diepte, dikte, hoogte. In de volgende gevallen treedt in de afleiding klinkerverandering op: naast heet staat hitte, naast lang staat lengte.
Een aantal afleidingen op -te heeft ook een concrete betekenis door metonymie, bijv. een hoogte ‘plaats waar het hoog is’. Dit geldt ook voor een vlakte en een ondiepte.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij juni 2022
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 12,../../data/archief/ans2/e-ans/12/body.html;
  Interessante links