Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
1.6.5.4 Klemtoon in samengestelde voorzetsels en bijwoorden
Voorzetsels en bijwoorden kunnen samengesteld zijn. Voorbeelden zijn achterin, bovenaan, vooruit, en tussendoor. Dergelijke woorden hebben hoofdklemtoon op het tweede lid als ze als apart zinsdeel gebruikt worden:
1Jan zit achter-ín
Het boek ligt boven-áán
Mijn vrouw was er helemaal door-héén
We kijken graag voor-úit
Dat moet er even tussen-dóór
Als ze als voorzetsel gebruikt worden in een woordgroep, is de klemtoon links, zoals in:
2Jan zit àchter-in de bús
bòven-aan de stápel
Door deze positie van de klemtoon krijgen we een ritmisch patroon overeenkomstig het Hangmat-principe, maar dan toegepast op woordgroepen: beklemtoonde syllaben aan de beide randen van een woordgroep.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Geert Booij september 2020
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 1,../../data/archief/ans2/e-ans/01/body.html;
  Interessante links