Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
1.5.2.4 Degeminatie
Samenstellingen en woordgroepen bestaan uit meer dan een prosodisch woord. Degeminatie wordt ook toegepast in deze grotere domeinen, maar is dan optioneel, en afhankelijk van de spreekstijl, zoals in de volgende samenstellingen.
1handdoek
hɑnd-duk hɑnduk
tafellaken
tafəl-lakən tafəlakə(n)
Ook in woordgroepen kan degeminatie optreden, zoals in de woordgroep op palen die kan worden uitgesproken als ɔpalə(n).
In minder frequente woorden kan de degeminatie ook gedeeltelijk zijn. Je krijgt dan één, wat langere medeklinker, zoals in de samenstelling kanttekening:
2kant-tekening
kɑnt⸳ekənɪŋ
In de woordgroep at tonijn kan er sprake zijn van een lange t: (dus zonder degeminatie), en de t⸳ van de samenstelling kanttekening zit daar qua lengte tussen in.
Zie Martens & Quené (1994), Ernestus (2000).
Degeminatie kan als effect hebben dat het verschil tussen twee woorden moeilijk gehoord kan worden, zoals in de volgende woordparen:
De punt in de transcriptie van deze woorden staat voor ‘halflang’, dus niet voor een syllabegrens.
3verassen /vər-ɑsən/ [vərɑsə(n)]
verrassen /vər-rɑsən/ [vər⸳ɑsə(n)] of [vərːɑsə(n)]
4uitrekken /œyt-rɛkən/ [œytrɛkən]
uittrekken /œyt-trɛkən/ [œyt⸳rɛkə(n)] of [œyt:rɛkə(n)]
5nep-plant /nɛp-plɑnt/ [nɛp⸳lɑnt] of [nɛp:lɑnt]
nep-land /nɛp-lɑnd/ [nɛplɑnt]
Bij nadrukkelijk spreken kan het verschil tussen deze woorden hoorbaar gemaakt worden door een verschil in syllabestructuur. In verassen valt de syllabegrens dan na de r, terwijl de r in verrassen ambisyllabisch is. In meer informele spreekstijl zal ook de r van verassen ambisyllabisch worden gerealiseerd, en is het verschil tussen deze twee woorden niet meer hoorbaar.
Verder lezen
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Kathy Rys oktober 2020
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 1,../../data/archief/ans2/e-ans/01/body.html;
  Interessante links