Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
14.4.4.2 Bijvoeglijke onbepaalde voornaamwoorden
Verder lezen
1
In de eerste positie kunnen ook bijvoeglijke onbepaalde voornaamwoorden staan die een kwantiteit aanduiden, bijv.:
1elke fout
2alle mensen
3sommige mensen
4wat vrienden
Wanneer de eerste positie bezet is door zo'n onbepaald voornaamwoord blijft de tweede positie gewoonlijk leeg. Vergelijk met de zinnen hierboven:
5alle deze mensenformeel
6sommige deze mensenuitgesloten
7wat mijn vriendenuitgesloten
Combinaties als elke mijn en alle deze in 1 respectievelijk 2 komen alleen in archaïsch taalgebruik voor.
De onbepaalde voornaamwoorden genoeg , voldoende en zat kunnen behalve in de determinator (bijv. 8, 9 en 10) ook nog optreden als nabepaling bij de kern van een naamwoordelijke constituent. (Zie in verband hiermee ook [5.9.3.2/viii] en [14.4.4.6/1].)
8genoeg mensen
9voldoende drank
10zat kleren
2
In de eerste positie kan ook alle + een bepaald hoofdtelwoord staan. In dat geval is de tweede positie gevuld met het lidwoord de, een aanwijzend voornaamwoord of een bezittelijk voornaamwoord. Enkele voorbeelden:
11alle tien de leerlingen
12alle vijf die boeken
13alle drie mijn cavia's
Naast de bovengenoemde voorbeelden zijn er ook gevallen waarin alle in de eerste positie staat en gevolgd wordt door een bepaald hoofdtelwoord in de vierde positie, bijv.:
14alle tien leerlingen
15alle vijf boeken
16alle drie cavia's
Alle moet hier gezien worden als een samentrekking van al (in de eerste positie) + de (dat eigenlijk in de tweede positie moet staan), zodat het hoofdtelwoord in de vierde positie komt te staan.
Opmerking
Verdieping
Opmerking
Bij het gebruik van alle + een bepaald hoofdtelwoord in de eerste positie gevolgd door de in de tweede positie dient opgemerkt te worden dat er een correlatie lijkt te bestaan tussen het getal dat het telwoord aangeeft en de acceptabiliteit van de constructie. Naarmate het getal toeneemt, neemt de acceptabiliteit van de constructie af. Vergelijk hiervoor de onderstaande voorbeelden: (ia alle vijf de vragen
ialle vijfentwintig de vragen
iialle driehonderd vijfentwintig de vragen.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links