Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
27.5.3.3.ii.6 Weglating van drie of meer delen
Verder lezen
Bevatten de bijzinnen drie of meer gemeenschappelijke delen, dan kunnen die weggelaten worden als de regels zoals die tot dusver werden geformuleerd, in acht genomen worden. Enkele mogelijkheden zijn:
 • het voegwoord, het onderwerp en het lijdend voorwerp:
  1Frits had zich bazig in de zaak gemengd zodat alle mensen hem uitlachten en (-) (-) (-) een albedil noemden.
  2Hij bleef de deur vasthouden terwijl hij de telefoon van de haak nam en (-) (-) (-) neerlegde op het lessenaartje.
 • het voegwoord, het onderwerp en een bijwoordelijke bepaling:
  3Toen hij die late namiddag op de club kwam en (-) (-) zich (-) naar zijn gewone tafeltje begaf, merkte hij al gauw dat er iets mis was.
 • het voegwoord, een bijwoordelijke bepaling en de persoonsvorm:
  4We leren eruit dat een onderwijzer maandelijks ƒ 1, 53 kreeg, (-) een leraar in technische opleiding (-) ƒ 4, 80 (-) en (-) een leraar in welsprekendheid (-) ƒ 7, 64 (-).
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links