Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
Algemene Nederlandse Spraakkunst | literatuur

Geraadpleegde literatuur

Alfabetisch
Per hoofdstuk
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Aterug naar boven
A. van et al. (red.), Proeven van Neerlandistiek, Groningen, Nederlands Instituut, 303-399.
Ackema, Peter & Maaike Schoorlemmer 1994. The middle construction and the syntax-semantics interface. Lingua 93, 59-90.
Ackema, Peter & Maaike Schoorlemmer 1995. Middles and non-movement. Linguistic Inquiry 26, 173-197.
Adank, Patti, Roeland van Hout & Roel Smits 2004. An acoustic description of the vowels of Northern and Southern Standard Dutch. Journal of the Acoustical Society of America  116, 1729-1738.
Adank, Patti, Roeland van Hout & Roel Smits 2004. An acoustic description of the vowels of Northern and Southern Standard Dutch. Journal of the Acoustical Society of America 116, 1729-1738.
Adank, Patti, Vincent J. van Heuven & Roeland van Hout 1999. Uitspraak van Nederlandse klinkers in Noordelijk Standaardnederlands en in Zuid-Limburg; een akoestische en perceptieve studie. In Erica Huls & Bert Weltens (red.), Artikelen van de derde sociolinguïstische conferentie.  Delft: Eburon,  15-26.
Adank, Patti, Vincent J. van Heuven & Roeland van Hout 1999. Uitspraak van Nederlandse klinkers in Noordelijk Standaardnederlands en in Zuid-Limburg; een akoestische en perceptieve studie. In Erica Huls & Bert Weltens (red.), Artikelen van de derde sociolinguïstische conferentie. Delft: Eburon,  15-26.
Admoni, Wl. (1973), Die Entwicklungstendenzen des deutschen Satzbaus von heute, München.
Aertsens, G. (1965), 'Wat, dat, hetgeen, welk.' In: Taalonderwijs 8, 383-384.
Alphen, Petra M. van & Roel Smits 2004. Acoustical and perceptual analysis of the voicing distinction in Dutch initial plosives: The role of prevoicing. Journal of Phonetics 32, 455-491.
An. (1943b), 'Jij was de dokter.' In: Onze Taal. 12, 78.
An. (1968b), 'Doen, deed, gedaan.' In: Onze Taal. 37, 21-23.
An. (1969a), 'De werktuigkundig ingenieur.' In: Onze Taal. 38, 33-35.
An. (1969b), 'Ik was in Parijs.' In: Onze Taal. 38, 49.
An. (1969c), 'De omschreven comparatief en superlatief.'In: Onze Taal. 38, 49.
Anderson, Stephen R. 1976. Nasal consonants and the internal structure of segments.Language 52, 326-344.
Andriessen, N.C. (1951), 'Het onbepaald lidwoord voor eigennamen.' In: Levende Talen. 1951, 312-314.
As, Saskia van (1992), 'Nu en nou: één woord, twee stijlen.'In: Schermer-Vermeer, E.C., W.G. Klooster & A.F. Florijn(red.) (1992), 1-14.
Assink, Egbert & Gerard Verhoeven (red.) 1985. Visies op spelling. Groningen: Wolters-Noordhoff.
Audring, Jenny & Geert Booij 2016. Cooperation and coercion. Linguistics 54, 617-637.
Audring, Jenny, Geert Booij, & Ray Jackendoff  2017. Menscheln, kibbelen, sparkle: Verbal diminutives between grammar and lexicon. In Sander Lestrade & Bert le Bruyn (eds.), Linguistics in the Netherlands 2017. Amsterdam / Philadelphia: Benjamins, 1-15.
Auer, Peter & Frans Hinskens 1996. The convergence and divergence of dialects in Europe. New and not so new developments in an old area. In Peter Auer, Frans Hinskens & Klaus Mattheier (eds), Convergence and divergence of dialects in Europe (=themanummer Sociolinguistica 10), 1-30.
Auer, Peter 2005. Europe’s sociolinguistic unity, or: A typology of European dialect/standard constellations.In Nicole Delbecque, Johan van der Auwera & Dirk Geeraerts (eds.), Perspectives on variation. Sociolinguistic, historical, comparative. Berlin/ New York: Mouton de Gruyter, 7-42.
Auer, Peter 2011. Dialect vs. standard: a typology of scenarios in Europe.In Bernd Kortmann & Johan van der Auwera (eds.), The languages and linguistics of Europe. A comprehensive guide. Berlin/ New York: Mouton de Gruyter, 485-500.
Bterug naar boven
B(uitenrust) H(ettema) (1899), 'Kleinigheden uit de spraakleer.' In: Taal en Letteren. 1899, 119-121.
Baart, Joan (1987), 'Focus en accent in het Nederlands.' In: GLOT 10, 293-311.
Baayen, Harald & Rochelle Lieber. 1994. Verbal prefixes in Dutch. A study in lexical-conceptual structure. In Geert Booij & Jaap van Marle (eds.) Yearbook of Morphology 1993. Dordrecht: Kluwer, 51-78.
Baayen, R. Harald 1991. Quantitative aspects of morphological productivity. In Geert Booij & Jaap van Marle eds., Yearbook of Morphology 1991. Dordrecht: Kluwer, 109-50.
Baayen, R. Harald 1992a. On frequency, transparency and productivity. In Geert Booij & Jaap van Marle (eds.), Yearbook of Morphology 1992. Dordrecht: Kluwer, 181-208.
Baayen, R. Harald 1992b. Taalsystematiek, taalgebruik, semantiek en produktiviteit. Forum der Letteren 33, 214-224.
Baayen, R. Harald 2009. Corpus linguistics in morphology: morphological productivity. In Anke Lüdeling & Meri Kytö (eds.), Corpus linguistics. An international handbook. Berlin / New York: De Gruyter, 900-17.
Baayen, R. Harald, James M. McQueen, Ton Dijkstra & Robert Schreuder 2003. Frequency effects in regular inflectional morphology: Revisiting Dutch plurals. In R. Harald Baayen & Robert Schreuder (eds,), Morphological structure in language processing.Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 355-390.
Backhuys, Kees-Jan 1989. Adjectival compounds in Dutch. In Hans Bennis & Ans van Kemenade (eds.), Linguistics in the Netherlands 1989. Dordrecht: Foris, 1-10.
Baeyens, Mark (1980), 'Hardop luisteren.' In: Gramma 4, 54-73.
Bakema, Peter 1995. Van aangevertje tot zoethoudertje: over diminuering van derivaties. Leuvense Bijdragen 84, 425-446.
Bakema, Peter 1998. Het verkleinwoord verklaard. Een morfosemantische studie over diminutieven in het Nederlands. [dissertatie, Katholieke Universiteit Leuven].
Bakema, Peter, Paul Defour & Dirk Geeraerts 1993. De semantische structuur van het diminutief. Forum der Letteren 34, 121-137.
Bakker, D.M. (1968b), Samentrekking in Nederlandse syntactische groepen, Leiden.
Bakker, D.M. (1971), 'Iets over het onderscheid tussen bepaalde en onbepaalde nominale constituenten.' In: De nieuwe taalgids. 64, 338-345.
Bakker, D.M. (1972), 'Ieder, samen, respectievelijk, elkaar.'In: Dik, S. (red.), Taalwetenschap in Nederland 1971, Amsterdam, 39-44.
Bakker, D.M. (1975), 'Werkwoordstijden en taalhandeling.' In:Handelingen van het 33e Nederlands Filologencongres (Nijmegen 1974), Amsterdam, 169-176.
Bakker-Peters, Mijntje, Johan Zuidema, Anna Bosman & Anneke Neijt 2017. De verenigbaarheid van didactische middelen en taalkundige spellinglogica bij Nederlandse werkwoorden. Tijdschrift voor Taalbeheersing 39, 31-62.
Balk-Smit Duyzentkunst, F. (1971-72), 'Een hond van Pavlov.'In: Spektator 1, 444-450.
Balk-Smit Duyzentkunst, Frida (1988), 'Onbepaald en categoriaal.' In: Glot 11, 55-64.
Banga, Arina, Esther Hanssen, Anneke Neijt & Robert Schreuder 2013. Preference for linking element -en- in Dutch noun-noun-compounds: native speakers and second language learners of Dutch.Morphology23, 33-56.
Banga, Arina, Esther Hanssen, Anneke Neijt & Robert Schreuder 2013. Preference for linking element -en- in Dutch noun-noun-compounds: native speakers and second language learners of Dutch. Morphology 23, 33-56.
Barbiers, Sjef 2005. Variation in the morphosyntax of one. The Journal of Comparative Germanic Linguistics 8, 159-183.
Barbiers, Sjef 2005. Variation in the morphosyntax of one. The journal of comparative Germanic linguistics 8, 159-183.
Barbiers, Sjef 2007. Indefinite numerals ONE and MANY and the cause of ordinal suppletion. Lingua 117(5), 859-880.
Bart, Peter van & Arie Sturm (1987), Zinsanalyse en de termen die daarbij gebruikt worden, Leiden.
Barthel, Helen & Hugo Quené, H 2015. Acoustic-phonetic properties of smiling revised: Measurements on a natural video corpus. In Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences.Glasgow, UK: The University of Glasgow, 1-5.
Bateman, Nicoleta 2011. On the typology of palatalization. Language and Linguistics Compass 5(8), 588-602.
Bauer, Laurie 2018. Conversion as metonymy. Word Structure 11, 175-184.
Bauer, Laurie, Rochelle Lieber & Ingo Plag 2013. The Oxford Reference Guide to English Morphology. Oxford University Press.
Bauer, Laurie, Rochelle Lieber & Ingo Plag. 2013. The Oxford Reference Guide to English Morphology. Oxford University Press.
Bech, Gunnar (1952), Über das niederländische Adverbialpronomen er. Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague VIII,Copenhague/Amsterdam. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 147-174.
Bech, Gunnar (1955), Studien über das deutsche verbum infinitum, 1. Band, København.
Bel, Jacqueline 1993. Nederlandse literatuur in het fin de siècle. Een receptie-historisch overzicht van het proza tussen 1885 en 1900. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Belder, Marijke de 2011. Roots and affixes. Eliminating lexical categories from syntax. Utrecht: LOT. [dissertatie Universiteit Utrecht]
Belder, Marijke de 2011. Roots and affixes. Eliminating lexical categories from syntax. Utrecht: LOT. [dissertatie Universiteit Utrecht].
Belder, Simon (1989), 'Een parsinggrammatica voor Nederlandse AP's.' In: Gramma 13, 237-261.
Beliën, Maaike 2008. Constructions, constraints, and construal. Adpositions in Dutch. Utrecht: LOT [dissertatie Vrije Universiteit Amsterdam].
Beliën, Maaike 2016. Arie kwam aanlopen/aangelopen. In Ronny Boogaart, Saskia Lensink en Alex Reuneker (red.), Aries netwerk, een constructicon. Leiden: Universiteit Leiden, opleiding Nederlands, 26-28.
Belle, W. van (1989), 'Want, omdat en aangezien. Een argumentatieve analyse.' In: Leuvense Bijdragen. 78, 435-456.
Beneü, Ed. (1964), 'Die Verbstellung im Deutschen, von der Mitteilungsperspektive her betrachtet.' In: Muttersprache74, 9-21.
Beneü, Ed. (1968), 'Die funktionale Satzperspektive im Deutschen im Vergleich mit dem Tschechischen.' In: Havránek, B.& R. Fischer (Hrsg.), Deutsch-Tschechische Beziehungen imBereich der Sprache und Kultur. Aufsätze und Studien ii (Abhandlungen der sächsischen Akademie der Wissenschaften zuLeipzig. Philologisch-historische
Bennis, H. (1977), 'Het kwantitatieve er in komparatiefkonstrukties.' In: Spektator 6, 384-387.
Bennis, Hans & Teun Hoekstra (1989), Generatieve Grammatica, Dordrecht/Providence.
Bennis, Hans (1983), 'A case of restructuring.' In: Bennis, Hans & W.U.S. van Lessen Kloeke (eds.), Linguistics in theNetherlands 1983, Dordrecht/Cinnaminson, 9-19.
Bennis, Hans 1997. Voegwoordvariaties. In: Santen, Ariane & Marijke van der Wal (red.). Taal in tijd en ruimte. SNL, 354-364.
Bennis, Hans, Anneke Neijt & Ariane van Santen (red.) 1991. De groene spelling. Den Haag: Bert Bakker.
Berendsen, Egon & Els den Os 1987. Glide insertion: domains, speech rate and phonetic prominence. In Frits Beukema & Petr Coopmans (eds.), Linguistics in the Netherlands 1987.Dordrecht: Foris, 13-20.
Berendsen, Egon 1986. The phonology of cliticization.Dordrecht: ICG Printing. [Diss. Universiteit Utrecht].
Berg, B. van den (1949a), 'De plaats van het hulpwerkwoord in de voltooide tijden in de Nederlandse bijzin.' In: Taal en Tongval. 1,155-165.
Berg, B. van den (1949b), 'De zinsbouw in het Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 42, 120-124 en 205-209.
Berg, B. van den (1963a), Onderzoekingen betreffende de zinsbouw in het Nederlands, Den Haag.
Berg, B. van den (1963b), 'Dr. P.C. Paardekooper, ABN-Spraakkunst, Voorstudies -- Vierde deel (recensie).' In: De nieuwe taalgids. 56,341-343.
Berg, B. van den (1967b), 'Bijdragen tot de syntaxis van het Nederlands IV.' In: De nieuwe taalgids 60, 305-312.
Berg, B. van den (1975), 'Bijvoeglijke bijzinnen.' In: De nieuwe taalgids.68, 138-145.
Berg, Berend van den 1958. Foniek van het Nederlands. Den Haag: Van Goor Zonen.
Bergem, Dick van 1993. Acoustic vowel reduction as a function of sentence accent, word stress, and word class. Speech Communication 12, 1–23.
Bergem, Dick van 1994. A model of coarticulatory effects on the schwa. Speech Communication 14, 143-162.
Bergem, Dick van 1995. Acoustic and lexical vowel reduction. Dordrecht: ICG Printing. [diss. Universiteit van Amsterdam]
Bergem, Dick van 1995a. Acoustic and lexical vowel reduction.Dordrecht: ICG Printing. [diss. Universiteit van Amsterdam]
Bergem, Dick van 1995b. Perceptual and acoustic aspects of lexical vowel reduction, a sound change in progress.SpeechCommunication 16, 329-358.
Berns, Jan & Jolande van den Braak 2002. Amsterdams. Den Haag: Sdu Uitgevers.
Besten, Hans den & Frans Hinskens 2005. Diversificatie door taalcontact. Nederlandse Taalkunde 10, 283-309.
Besten, Hans den (1984), 'The Ergative Hypothesis and FreeWord Order in Dutch and German.' In: Toman, J. (ed.), Studies in German Grammar, Dordrecht/Cinnaminson, 23-64.
Beukema, Frits & Teun Hoekstra (1983), 'Met met PRO of met zonder PRO.' In: De nieuwe taalgids. 76, 532-548.
Bezoen, H.L. (1951), 'Genus-aanduiding bij stofnamen.' In: De nieuwe taalgids. 44, 176.
Bezooijen, Renée van & Rob van den Berg 2004. De Gooise r: wie ziet er wat in en waarom? Taal & Tongval, themanummer 17, 86-108.
Bezooijen, Renée van & Vincent J. van Heuven 2011. Avant-garde Dutch: a perceptual, acoustic and evaluational study. In Dennis R. Preston and Nancy Niedzielski (eds.). Reader in sociophonetics.Berlin: Mouton de Gruyter, 357-378.
Bezooijen, Renée van 1984. Characteristics and recognizability of vocal expressions of emotion.Dordrecht: Foris. [diss. K.U. Nijmegen]
Bezooijen, Renée van 2005. Approximant r in Dutch: routes and feelings. Speech Communication 47(1-2), 15-31.
Bezooijen, Renée van, Suzan Kroezen & Rob van den Berg 2002. Front approximant /r/. A new and vigorous change in Dutch. In Hans Broek­huis & Paula Fikkert (eds.), Linguistics in the Netherlands 2002. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 1-11.
Bies, Renata de 2009. Prisma Woordenboek Surinaams-Nederlands. Houten: Prisma.
Blancquaert, Edgard. 1936/1986. Noord- en Zuidnederlandsche schakeeringen in de beschaafd-Nederlandsche uitspraak. Verslagen en Mededeelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, 1936, 597-612. Ook in P. Gillaerts (red.), Verscheidenheid in eenheid. Leuven/Amersfoort, Acco, 1986, 117-129.
Blom, A. (1975), 'Against Conjunction Reduction.' In: Kraak, A. (ed.), Linguistics in the Netherlands 1972-1973, Assen, 128-140.
Blom, A. (1977), 'Het kwantitatieve er.' In: Spektator 6, 387-395.
Blom, A. (1987), 'KLOPPEN S.V.P. Onderdeel van een procedure.' In: Voortgang. Jaarboek voor Neerlandistiek VIII, 177-189.
Blom, Alied & Saskia Daalder (1977), Syntactische theorie en taalbeschrijving, Muiderberg.
Blom, Alied (1992a), 'Het woordje er in het tweede-taalonderwijs.' In: Hermans, Th., Th. A.J.M. Janssen & P.G.M. deKleijn (red.), Handelingen van het 11e Colloquium Neerlandicum (Utrecht 1991), Woubrugge, 67-78.
Blom, Alied (1992b), 'Wat gebeurde er in Lobith?' In: Schermer-Vermeer, E.C., W.G. Klooster & A.F. Florijn (red.)(1992), 15-26.
Blom, Alied (1994), 'Het ondoorgrondelijk bijvoeglijk naamwoord.' In: Forum der Letteren. 35, 81-94.
Blom, Corrien & Geert Booij 2003. The diachrony of complex predicates in Dutch: a case study in grammaticalization. Acta Linguistica Hungarica 50, 61-91.
Blom, Corrien 2004. On the diachrony of complex predicates in Dutch: predicative and non-predicative preverbs. Journal of Germanic Linguistics 16, 1-75.
Blom, Corrien 2005. Complex predicates in Dutch: synchrony and diachrony. Utrecht: LOT. [dissertatie Vrije Universiteit Amsterdam].
Boogaart, Ronny & Kim Verheij. 2013. Als dát geen insubordinatie is! De pragmatiek van zelfstandige conditionele zinnen. In: Honderd jaar taalwetenschap. Artikelen aangeboden aan Saskia Daalder bij haar afscheid van de Vrije Universiteit. Amsterdam. Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU, 13-28.
Booij, G.E., J.G. Kerstens & H.J. Verkuyl (1980), Lexicon van de taalwetenschap, Utrecht/Antwerpen.
Booij, Geert & Ariane van Santen 2017. Morfologie, de woordstructuur van het Nederlands. Amsterdam: Amsterdam University Press [3e druk].
Booij, Geert & Jerzy Rubach 1984. Morphological and prosodic domains in Lexical Phonology. Phonology Yearbook 1, 1-27.
Booij, Geert & Jerzy Rubach 1987. Postcyclic versus postlexical rules in Lexical Phonology.Linguistic Inquiry 18, 1-44.
Booij, Geert & Francesca Masini 2015. The role of second order schemas in word formation. In Laurie Bauer, Livia Kőrtvélyessy and Pavel Štekauer (eds.), Semantics of complex words. Cham etc.: Springer, 47-66.
Booij, Geert & Jenny Audring 2007. Uitgezwaaid en aangezwaaid. Participiumconstructies in het Nederlands. Nederlandse Taalkunde 12, 52-62.
Booij, Geert & Jenny Audring 2017. Construction Morphology and the Parallel Architecture of grammar. Cognitive Science 41, S2, 277-302.
Booij, Geert & Jenny Audring 2018. Category change in Construction Morphology. In Evie Coussé, Kristel van Goethem, Muriel Norde & Gundrun Vanderbauwhede (eds.), Category change from a constructional perspective. Amsterdam /Philadelphia: John Benjamins, 209-228.
Booij, Geert & Jenny Audring 2018. Partial motivation, multiple motivation, and the role of output schemas. In Geert Booij (ed.), The construction of words. Advances in Construction Morphology. Cham etc.: Springer, 59-80.
Booij, Geert & Ton van Haaften 1987. De externe syntaxis van afgeleide woorden. Spektator 16, 421-436.
Booij, Geert 1977. Dutch morphology. A study of word formation in generative grammar.Lisse: The Peter de Ridder Press / Dordrecht: Foris. [diss. Universiteit van Amsterdam]
Booij, Geert 1980. De onderliggende vorm van de velaire nasaal. Leuvense Bijdragen 69, 1-10.
Booij, Geert 1982. Fonologische en fonetische aspecten van klinkerreductie.Spektator 11, 295-301.
Booij, Geert 1983. Principles and parameters in prosodic phonology. Linguistics 21, 249-280.
Booij, Geert 1984. Syllabestructuur en verkleinwoordvorming in het Nederlands. Glot 7, 207-226.
Booij, Geert 1985. Coordination reduction in complex words. A case for prosodic phonology. In Harry van der Hulst & Norval Smith eds.), Advances in non-linear phonology.Dordrecht: Foris, 143-160.
Booij, Geert 1985. Coordination reduction in complex words: A case for prosodic phonology. In Harry van der Hulst & Norval Smith (eds.), Advances in non-linear phonology. Dordrecht: Foris, 143-160.
Booij, Geert 1986. Form and meaning in morphology: The case of Dutch ‘agent’ nouns. Linguistics 24, 503-517.
Booij, Geert 1988a. Polysemie en polyfunctionaliteit bij denominale woordvorming. Spektator 17, 268-76.
Booij, Geert 1988b. The relation between inheritance and argument linking: Deverbal nouns in Dutch. In Martin Everaert, Arnold Evers, Riny Huybregts & Mieke Trommelen (eds.). Morphology and modularity. To honor Henk Schultink. Dordrecht: Foris, 57-74.
Booij, Geert 1989. On the representation of diphthongs in Frisian. Journal of Linguistics 25, 319-332.
Booij, Geert 1992. Morphology, semantics, and argument structure. In Iggy Roca (ed.), Thematic structure, its role in grammar. Berlin / New York: Foris, 47-63.
Booij, Geert 1994. Against Split Morphology. In Geert Booij & Jaap van Marle (eds.), Yearbook of Morphology 1993. Dordrecht: Kluwer, 27-50.
Booij, Geert 1995. The phonology of Dutch. Oxford: Oxford University Press.
Booij, Geert 1996. Cliticization as prosodic integration. The Linguistic Review 13, 219-242.
Booij, Geert 1996. Inherent versus contextual inflection and the Split Morphology Hypothesis. In Geert Booij & Jaap van Marle (eds.), Yearbook of Morphology 1995. Dordrecht: Kluwer, 1-16.
Booij, Geert 1996. Lexical Phonology and the derivational residue. In Jacques Durand & Bernard Laks (eds.) Current Trends in Phonology. Models and Methods. Vol. I. Salford: University of Salford Press, 69-96.
Booij, Geert 1996. Verbindingsklanken in samenstellingen en de nieuwe spellingregeling. Nederlandse Taalkunde 1, 126-134.
Booij, Geert 1996a. Cliticization as prosodic integration. The Linguistic Review 13, 219-242.
Booij, Geert 1997. Allomorphy and the autonomy of morphology. Folia Linguistica 31, 25-56.
Booij, Geert 1998. Phonological output constraints in morphology. In Wolfgang Kehrein & Richard Wiese (eds.), Phonology and morphology of the Germanic languages. Tübingen: Niemeyer, 143-63.
Booij, Geert 1998. Prosodic output constraints in morphology.In Wolfgang Kehrein & Richard Wiese (eds.)Phonology and morphology of the Germanic languages. Tübingen: Niemeyer, 143-163.
Booij, Geert 1999. Morpheme structure constraints and the phonotactics of Dutch. In Harry van der Hulst & Nancy Ritter (eds.) The syllable. Views and facts. Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 53-68.
Booij, Geert 1999. The role of the prosodic word in phonotactic generalizations. In T. Alan Hall & Ursula Kleinhenz (eds.). Studies on the phonological word. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 47-72.
Booij, Geert 1999a. Morpheme structure constraints and the phonotactics of Dutch. In Harry van der Hulst & Nancy Ritter (eds.) The syllable. Views and facts. Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 53-68.
Booij, Geert 1999b. The role of the prosodic word in phonotactic generalizations. In T. Alan Hall & Ursula Kleinhenz (eds.). Studies on the phonological word. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 47-72.
Booij, Geert 2002. The morphology of Dutch. Oxford: Oxford University Press.
Booij, Geert 2002. The morphology of Dutch. OxfordOxford University Press.
Booij, Geert 2002. Constructional idioms, morphology, and the Dutch lexicon. Journal of Germanic Linguistics 14, 301-327.
Booij, Geert 2002. Prosodic restrictions on affixation in Dutch. In Geert Booij & Jaap van Marle (eds.), Yearbook of Morphology 2002. Dordrecht: Kluwer, 183-201.
Booij, Geert 2008. Constructional idioms as products of language change: the aan het + INFINITIVE construction in Dutch. In Alexander Bergs & Gabriela Diewald (eds.), Construction grammar and language change. Berlin: Mouton de Gruyter, 79-104.
Booij, Geert 2009. Constructions and Lexical Units: An Analysis of Dutch Numerals. Linguistische Berichte 19, 1-14.
Booij, Geert 2009. Constructions and lexical units: An analysis of Dutch numerals. Linguistische Berichte 19, 1-14.
Booij, Geert 2009. Lexical integrity as a morphological universal, a constructionist view. In Sergio Scalise, Elisabetta Magni & Antonietta Bisetto (eds.), Universals of language today. Dordrecht: Springer Science + Business Media, 83-100.
Booij, Geert 2009. Productiviteit, creativiteit en écriture artiste. In Ronny Boogaart, Josien Lalleman, Marijke Mooijaart & Marijke van der Wal (red.), Woorden wisselen. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden, 2009, 27-36.
Booij, Geert 2009. Productiviteit, creativiteit en écriture artiste. In Ronny Boogaart, Josien Lalleman, Marijke Mooijaart & Marijke van der Wal (red.), Woorden wisselen. Leiden:Booij, Geert 2008. Constructional idioms as products of language change: the aan het + INFINITIVE construction in Dutch. In Alexander Bergs & Gabriela Diewald (eds.), Construction grammar and language change. Berlin: Mouton de Gruyter, 79-104.
Booij, Geert 2011. Morpheme structure constraints. In Marc van Oostendorp, Colin J. Ewen, Elizabeth Hume and Keren Rice (eds.) The Blackwell companion to phonology,Vol 4. Chichester UK: Wiley-Blackwell, 2049-2070.
Booij, Geert 2012. Allomorphy and the architecture of grammar. In BertBotma & Roland Noske (eds.). Phonological explorations: Empirical, theoretical, and diachronic issues.[Linguistische Arbeiten / Linguistic Studies 548] Berlin: De Gruyter, 9-24.
Booij, Geert 2017. Inheritance and motivation in Construction Morphology. In Nicolas Gisborne & Andrew Hippisley (eds.), Defaults in morphological theory. Oxford: Oxford University Press, 18-39.
Booij, Geert 2019. Compounds and multiword expressions in Dutch: cooperation and competition. In Barbara Schlücker (ed.), Complex lexical units: compounds and multi-word expressions. Mannheim: Institut für Deutsche Sprache / Berlin: De Gruyter, 95-126.
Booij, Geert 2019. Compounds and multiword expressions in Dutch: cooperation and competition. In Barbara Schlücker (ed.), Complex lexical units: compounds and multi-word expressions. Mannheim: Institut für Deutsche Sprache / Berlin: De Gruyter, 95-126.
Booij, Geert 2019. Compounds and multiword expressions in Dutch: cooperation and competition. In Barbara Schlücker (ed.), Complex lexical units: compounds and multi-word expressions. Mannheim: Institut für Deutsche Sprache / Berlin: De Gruyter, 95-126
Booij, Geert 2019. Compounds and multiword expressions in Dutch: cooperation and competition. In Barbara Schlücker (ed.), Complex lexical units: compounds and multi-word expressions. Mannheim: Institut für Deutsche Sprache / Berlin: De Gruyter, 95-126.
Booij, Geert 2020. Principles of word formation. In Richard B. Page & Michael T. Putnam (eds.), The Cambridge Handbook of Germanic Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press, 238-258.
Booij, Geert E., Camiel Hamans, Gerard Verhoeven, Frida Balk & Charlotte H. van Minnen 1979. Spelling. Groningen: Wolters-Noordhoff.
Booij, Geert. 2010. Construction Morphology. Oxford: Oxford University Press.
Boon, Ton den & Ruud Hendrickx (red.) 2015. Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal. Vijftiende, herziene editie. Utrecht/Antwerpen: Van Dale Uitgevers.
Bos, G.F. (1962), 'The Coordinative Construction in Modern Dutch.' In: Lingua 11, 45-58.
Bos, G.F. (1963), 'Een verwaarloosd zinstype.' In: Studies etc., 174-194.
Bosker, A. (1961), Het gebruik van het imperfectum en het perfectum in het Nederlands, het Duits, het Frans en het Engels, Groningen.
Botma, Bert & Erik-Jan van der Torre 2000. The prosodic interpretation of sonorants in Dutch.In Helen de Hoop & Ton van der Wouden (eds.), Linguistics in the Netherlands 2000. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 17-30.
Botma, Bert & Erik-Jan van der Torre 2000. The prosodic interpretation of sonorants in Dutch.In Helen de Hoop & Ton van der Wouden (eds.), Linguistics in the Netherlands 2000.Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 17-30.
Botma, Bert & Marc van Oostendorp 2012. A propos of the Dutch vowel system 21 years on, 22 years on. In Bert Botma & Roland Noske (eds.), Phonological explorations: Empirical, theoretical and diachronic issues. Berlin: Mouton de Gruyter, 135-154.
Botma, Bert & Marc van Oostendorp 2012. A propos of the Dutch vowel system 21 years on, 22 years on. In Bert Botma & Roland Noske (eds.), Phonological explorations: Empirical, theoretical and diachronic issues.Berlin: Mouton de Gruyter, 135-154.
Botma, Bert, Colin Ewen & Erik-Jan van der Torre 2008, The syllabic affiliation of postvocalic liquids: an onset-specifier approach. Lingua 118, 1250-1270.
Bouma, Gosse, Petra Hendriks & Jack Hoeksema 2007. Focus particles inside prepositional phrases: A comparison of Dutch, English, and German. The Journal of Comparative Germanic Linguistics 10, 1-24.
Bouman, A.C. (1922), 'Over ongemotiveerde inversie.' In: De nieuwe taalgids. 16, 65-76.
Brachin, P. (1972), 'De Spaanse koopman en de Franse handelsreiziger.' In: Onze Taal. 41, 55.
Brachin, P. (1973), 'Een in dubbel opzicht '"vreemde" constructie?' In: De nieuwe taalgids. 66, 59-60.
Brachin, P. (1974), 'Nog eens de Spaanse koopman en de Franse handelsreiziger.' In: Onze Taal. 43, 22-24.
Brachin, P. (1977), La langue néerlandaise. Essai de présentation, Bruxelles.
Braecke, C. (1986), '"Zuidnederlandse" volgorde in vier constructies: een zelfde analytische tendens?' In: Devos, M. &J. Taeldeman (red.) (1986), 33-45.
Broecke, Marcel R.P van den & Vincent J. van Heuven 1979. One or two velar fricatives in Dutch? Anniversaries in phonetics: Studia gratulatoria dedicated to Hendrik Mol. Amsterdam; Institute of Phonetic Sciences, University of Amsterdam, 51-67.
Broekhuis, Hans & Leonie Cornips 1997. Inalienable possession in locational constructions. Lingua 101, 185-209.
Broekhuis, Hans & Anke Strang 1996. De partitieve genitiefconstructie. Nederlandse Taalkunde 1, 221-238.
Broekhuis, Hans 2007. Worstelen met het voorzetselobject: opmerkingen bij Ina Schermer-Vermeers artikel. Nederlandse Taalkunde 12(4), 351–358.
Broekhuis, Hans 2014. Dubbel-voorzetselobjectconstructies? In: Freek Van de Velde, Hans Smessaert, Frank Van Eynde & Sara Verbrugge (eds.), Patroon en argument. Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst, 103–113. Universitaire Pers Leuven.
Broekhuis, Hans, Norbert Corver & Riet Vos 2015. Syntax of Dutch. Verbs and verb phrases. Comprehensive grammar resources. Amsterdam University Press.
Bruijn, Hans de 2019. Handboek framing. Het spel met de taal. Amsterdam: Atlas Contact.
Bryant, Gregory A., & H. Clark Barrett 2008. Vocal emotion recognition across disparate cultures. Journal of Cognition and Culture 8, 135-148.
Buyssens, E. (1973), 'La classification des adjectifs.' In: Tijdschrift voor Levende Talen/Revue des Langues Vivantes 39, 152-164.
Bylinina, L., Nouwen, R. 2018. On 'zero' and semantic plurality. Glossa: A Journal of General Linguistics, 3(1), 98.
Cterug naar boven
Calcar, W. van (1971), Over comparatief- en vergelijkingszinnen, Assen.
Caluwe, Johan de & Ariane van Santen 2001. Gezocht: functiebenamingen (m/v). Den Haag: Sdu Uitgevers.
Caluwe, Johan de & Magda Devos 1998. Noord/Zuid-verschillen in de Nederlandse morfologie. In Eric Hoekstra & Caroline Smits (red.), Morfologiedagen 1996. Amsterdam: Meertens-Instituut, 21-33.
Caluwe, Johan de 1991. Nederlandse nominale composita in functionalistisch perspectief. ’s Gravenhage: SDU Uitgeverij.
Caluwe, Johan de 1992. Deverbaal -er als polyseem suffix. Spektator 21, 137-148.
Cambier-Langeveld, Tina & Alice E. Turk 1999. A cross-linguistic study of accentual lengthening: Dutch vs. English. Journal of Phonetics 27, 255-280.
Campenhout, F. van (1974), 'Zinnen met "zullen" en zinnen zonder "zullen" met futuristische betekenis.' In: Tijdschrift voor Levende Talen/Revue des Langues Vivantes 40,650-670.
Caroll, John M. (1978), 'On Coordination Reduction.' In: Lingua 46, 49-60.
Caspel, P.P.J. van (1970), 'Een schat van een (niet meer zo jong) kind.' In: De nieuwe taalgids. 63, 280-287.
Caspers, Johanneke 2003. Local speech melody as a limiting factor in the turn-taking system in Dutch. Journal of Phonetics 31, 251-276.
Cate, Abraham P. ten & Willy Vandeweghe (1991), 'Aspectual Properties of Complex Predicates.' In: Vetters, Carl & Willy Vandeweghe (eds.), Perspectives on Aspect and Aktionsart (=Belgian Journal of Linguistics 6), 115-132.
Charry, Eddy 1984. Een sociolinguïstische verkenning van het Surinaams-Nederlands. In Eddy Charry, Geert Koefoed & Pieter Muysken (red.), De talen van Suriname. Muiderberg: Coutinho, 138-161.
Charry, Eddy, Geert Koefoed & Pieter Muysken (red.), De talen van Suriname. Muiderberg: Coutinho, 138-161.
Chen, Aoju & Lou Boves 2018. What's in a word: Sounding sarcastic in British English. Journal of the International Phonetic Association 48, 57-76.
Chen, Aoju 2006. Interface between information structure and intonation in Dutch WH-questions. In R. Hoffmann & H. Mixdorff (eds.) Third International Conference on Speech Prosody, Dresden, Germany (paper 242).
Chen, Aoju 2012. Shaping the intonation of Wh-questions: Information structure and beyond. In Jan P. de Ruiter (ed.) Questions: Formal, functional and interactional perspectives, 146-162.
Chomsky, Noam & Morris Halle 1968. The sound pattern of English. New York: Harper & Row.
Clements, Nick G. 1985. The geometry of phonological features. Phonology Yearbook 2, 225-252.
Clements, Nick G. 1987. Phonological feature representation and the description of intrusive stops. In Anna Bosch et al. (eds.), Papers from the 23rd Annual Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society, Parasession on Autosegmental and Metrical Phonology. Chicago: Chicago Linguistic Society, 29-51.
Clements, Nick G. 1990. The role of the sonority cycle in core syllabification. In John Kingston & Mary E. Beckman (eds.), Papers in Laboratory Phonology 1.Cambridge: Cambridge University Press, 283-333.
Cohen, Antonie, Carl Ebeling, Klaas Fokkema & André van Holk 1961. Fonologie van het Nederlands en het Fries. Inleiding tot de moderne klankleer. ’s Gravenhage: Martinus Nijhoff. [2e druk]
Cohen, Antonie, Carl Ebeling, Pier Eringa, Klaas Fokkema & André van Holk 1959. Fonologie van het Nederlands en het Fries: Inleiding tot de moderne klankleer. ’s Gravenhage: Martinus Nijhoff.
Colleman, Timothy 2014. Nog eens de dubbelvoorzetselobjectconstructie. In: Freek Van de Velde, Hans Smessaert, Frank Van Eynde & Sara Verbrugge (eds.), Patroon en argument. Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst, 115–127. Leuven: Universitaire Pers Leuven.
Colleman, Timothy en Martine Delorge 2010. Inhoudsobjecten, partnerobjecten, en de dubbel-voorzetselobject-constructie. In: Johan De Caluwe & Jacques Van Keymeulen (eds.), Voor Magda: artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent, 111–126. Ghent: Academic Press.
Collier, René & Johan ’t Hart 1981. Cursus Nederlandse intonatie. Leuven: Acco.
Collins, Beverley & Inger Mees 1981/1996. The phonetics of English and Dutch. Leiden/Boston/Köln: Brill.
Collins, Beverley & Inger Mees 1981/1996. The phonetics of English and Dutch. Leiden/Boston/Köln:Brill.
Collins, Chris & Paul Postal 2014. Classical NEG Raising: An Essay on the Syntax of Negation. MIT Press.
Coppen, P.A. (1991b), Specifying the Noun Phrase, Proefschrift Nijmegen, Amsterdam.
Coppen, Peter-Arno & Klein, Maarten (1992), 'Het einde van V-Raising.' In: Klein, Maarten (red.) (1992), 32-46.
Coppen, Peter-Arno (1985), 'De aard van het quantitatieve er.' In: De nieuwe taalgids. 78, 149-163.
Coppen, Peter-Arno (1991a), 'Over vooropstaande PP's is het laatste woord nog niet gesproken.' In: Gramma 15, 209-225.
Coppen, Peter-Arno 2019. Hoe een hele bijzin een voorzetsel kan worden. Trouw, 6 september.
Cornips, L. (1994), 'De hardnekkige vooroordelen over de regionale doen + inf.-constructie.' In: Forum der Letteren. 35, 282-294.
Corver, Norbert & Joost Zwarts 2006. Prepositional numerals. Lingua 116 (6), 811-835.
Corver, Norbert (1991), 'Wat voor constructie is de 'watvoor'-constructie?' In: Spektator 20, 151-185.
Corver, Norbert 1990. The syntax of left branch extraction. Tilburg. University of Tilburg. Thesis.
Corver, Norbert 2022. Adverbial -s as last resort. Natural Language and Linguistic Theory. Online 25 October 2021.
Coussé, Evie, Steven Gillis & Hanne Kloots 2007. Verkort, verdoft, verdwenen. Vocaalreductie in het Corpus Gesproken Nederlands. Nederlandse Taalkunde 12, 109-138.
Coussé, Evie & Albert Oosterhof 2012. Het imperatieve participium in het Nederlands. Vorm, betekenis en gebruik. Nederlandse Taalkunde 25, 345-353.
Coussé, Evie & Albert Oosterhof 2020. Het imperatieve participium herbekeken. Nederlandse Taalkunde 17, 26-35.
Creemers, Ava, Jan Don & Paula Fenger 2018. Some affixes are roots, others are heads. Natural Language and Linguistic Theory 36, 45-84.
Cubber, W. de (1973), 'De splitsing van scheidbaar samengestelde werkwoorden in hedendaags proza.' In: Studia Germanica Gandensia. 14, 39-63.
Cucchiarini, Catia & Henk van den Heuvel 1999. Postvocalic /r/-deletion in Dutch: More experimental evidence. Proceedings of the 14th International Congress of Phonetic Sciences, San Francisco, 1673-1676.
Cucchiarini, Catia 1993, Phonetic transcription: a methodological and empirical study. [Dissertatie KU Nijmegen]
Czochralski, J. (1983), 'Omvang en distributie van het neutrum in het Nederlands.' In: Neerlandica extra muros., nr. 40, 10-19.
Dterug naar boven
Daalder, S. (1977), 'Enkele beschouwingen over infinitief-konstrukties.' In: Handelingen van het XXXIe Vlaams Filologencongres, 32-34.
Daems, F. (1972), 'Een walvis is een zoogdier.' In: Daems, F.(red.), De taal van de mens, Deurne, 41-50.
Dahl, Östen 2004. The growth and maintenance of linguistic complexity. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.
De Belder, Marijke 2007. Silence and the construct state in Dutch date expressions. Linguistics in the Netherlands 2007, 25-35.
De Caluwe, Johan 2009. Tussentaal wordt omgangstaal in Vlaanderen. Nederlandse Taalkunde 14, 8–25.
De Clerck, Bernard & Timothy Colleman 2013. From noun to intensifier: massa and massa’s in Flemish varieties of Dutch. Language Sciences 36, 147-160.
De Clercq, Karen & Guido Vanden Wyngaerd 2018. Adjectives and negation: deriving contrariety from contradiction. Papers of the Linguistic Society of Belgium 12, 1–19.
De Clercq, Karen & Guido Vanden Wyngaerd 2019. Negation and the functional sequence. Natural Language & Linguistic Theory 37, 425–460.
De Kleine, Christa 2013. Dutch in Surinam. In Frans Hinskens & Johan Taeldeman (eds.), Language and space. An international handbook of linguistic variation. Volume 3: Dutch. Berlijn/ Boston: Mouton De Gruyter, 841-857.
De Schutter, Georges 1994. De interne structuur van nominale constituenten, en hun formele kenmerken. Gramma/TTT, tijdschrift voor taalwetenschap jaargang 3, 13-31
De Swart, H. 2000. Scope Ambiguities with Negative Quantifiers. In: K. von Heusinger K. & U. Egli. Reference and Anaphoric Relations. Springer.
De Wulf, Chris & Johan Taeldeman 2006. T-deletie in de Nederlandse dialecten: Een globaal overzicht. Taal & Tongval, Themanummer 19, 244-272.
Declerck, Renaat (1983), '"It is Mr. Y" or "He is Mr. Y"?' In: Lingua 59, 209-246.
Defresne, A. (1916), 'Iets over de zoogenaamde tusschenwerpsels.' In: De Beweging 1916, 151-158.
Defromont, Hubert J. (1973), Les constructions perfectives du verbe anglais contemporain. Etude comparée de l'aspecttranscendant dans les systèmes verbaux anglais et français,The Hague/Paris.
Demol, Jan (1973), 'Moest.' In: Album Willem Pée, Tongeren, 95-100. Ook in: G. Geerts (red.) (1974), 51-56.
Den Boon, C.A. & R. Hendrickx z.. Dikke Van Dale.
Den Hertog, C.H. 1972. Nederlandse Spraakkunst, derde stuk. Amsterdam: W. Versluys Uitgeversmaatschappij.
Deprez, Kas (1983), 'Geef jij u wel rekenschap dat...' In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXXI, 45-49.
Devos, Filip 1990. Semantiek en produktiviteit van nomina actionis op -ing in het Nederlands. In: Johan de Caluwe (red.). Betekenis en produktiviteit. Gent: Seminarie voor Duitse Taalkunde (Studia Germanica Gandensia 10), 25-55.
Diepeveen, Janneke & Freek van de Velde. 2012. Adverbial morphology. How German and Dutch are moving away from English. Journal of Germanic Linguistics 22, 381-402.
Diepeveen, Janneke 2012. Modifying words. Dutch adverbial morphology in contrast. [dissertatie Freie Universität Berlin].
Dik, S.C. & J.G. Kooij (1979), Algemene Taalwetenschap, Utrecht/Antwerpen. Duden (1995), Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache (1995), 5.,völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Herausgegebenund bearbeitet von Günther Drosdowski (et al.), Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich. (= Der grosse Duden, Band 4)
Dik, S.C. (1968), Coordination. Its Implications for the Theory of General Linguistics, Amsterdam.
Dik, S.C. (1969), Relatieve termen (rede), Amsterdam.
Dik, S.C. (1972-73), 'Beginnen, semantische en syntaktische eigenschappen.' In: Spektator 2, 165-179.
Dik, S.C. (1985), 'Nederlandse nominalisaties in een funktionele grammatika.' In: Forum der Letteren. 26, 81-107.
Dirksen, Arthur (1986-87), 'Grammatica-onderwijs en taalvaardigheid; problemen met verwijzing.' In: Spektator 16, 107-130.
Dirven, R. (1973), 'Emphatic and Reflexive in English and Dutch.' In: Leuvense Bijdragen. 62, 285-299.
Dirven, René 1999. Conversion as conceptual metonymy of event schemata. In Karl-Uwe Panther & Günter Radden (eds.) Metonymy in language and thought. Amsterdam / Philadelphia: Benjamins, 275-287.
Ditewig, Sanne, Anne-France Pinget & Willemijn Heeren 2019. Regional variation on the pronunciation of /s/ in the Dutch language area. Nederlandse Taalkunde 24, 195-211.
Dominicus (1963), 'Wat, dat, hetgeen, wier, wiens, diens.' In: Onze Taal. 32, 21-22.
Don, Jan & Marian Erkelens 2006. Vorm en categorie. Taal en Tongval, Themanummer 19, 40-54.
Don, Jan 1993. Morphological conversion Utrecht: LEd/OTS. [dissertatie Universiteit Utrecht].
Donaldson, B.C. (1981), Dutch Reference Grammar, The Hague.
Donselaar, Wilma, Cecile Kuijper & Anne Cutler 1999. Facilitatory effects of vowel epenthesis on word processing in Dutch.Journal of Memory and Language 41, 59–77.
Draye, Luk 1992. Zum Trajectiv. Ein Kapitel aus einer kognitiv orientierten niederländisch-deutschen Kontrastivgrammatik. Leuvense Bijdragen 81, 163-203.
Dreschler, Gea 2019. Changes in argument structure. The case of Dutch vernieuwen. Linguistics in the Netherlands 36, 115–129.
Droste, F.G. (1958), 'Het temporele stelsel in het moderne Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 51, 1958, 305-312. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 290-297.
Droste, F.G. (1958-59), 'De structuur van de woordgroep in de zgn. accusativus-cum-infinitivo-constructie.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 76,293-316.
Droste, F.G. (1960), 'Woordgroepstructuur en betekenis.' In: De nieuwe taalgids. 53, 257-259.
Droste, F.G. (1961b), 'Het stiefkind onder de woordsoorten: de interjectie.' In: Levende Talen. 1961, 495-511. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 120-136.
Droste, F.G. (1964), 'Betekenis als syntactisch stramien: woordsoorten en woordgroepen in het Nederlands.' In: Levende Talen. 1964, 331-350.
Droste, F.G. (1970), 'Het lidwoord een.' In: Studia Neerlandica. 1970, nr. 4,63-72.
Droste, F.G. (1972), 'Vragen met "he".' In: Leuvense Bijdragen. 61, 121-133.
Duinhoven, A.M. (1984), 'Ban de bom! Over vorm en betekenis van de imperatief.' In: De nieuwe taalgids. 77, 148-156.
Duinhoven, A.M. (1985), 'De deelwoorden vroeger en nu.' In:Voortgang. Jaarboek voor de Neerlandistiek VI, 97-138.
Duinhoven, A.M. (1988), 'Passief en zinsfasering.' In: Forum der Letteren.29, 268-287.
Duinhoven, A.M. (1992), 'Het vrydt zo mooi in 't groen. De persoonsvorm binnen het subject.' In: Schermer-Vermeer,E.C., W.G. Klooster & A.F. Florijn (red.) (1992), 47-62.
Duinhoven, A.M. (1994), 'Over modaliteit gesproken.' In: De nieuwe taalgids. 87, 30-56.
Duinhoven, Antonius Maria 1989. Het voorzetselobject. Een zinspatroon in wording. De nieuwe taalgids 82, 40–55.
Eterug naar boven
E. (Dr.v.) (1959), 'Kinderen is ze dol op!' In: Onze Taal. 28, 3-4.
Ebeling, C.L. (1962), 'A Semantic Analysis of the Dutch Tenses.' In: Lingua 11, 86-99. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 298-311.
Eefting, Wieke 1991. The effect of “information value” and “accentuation” on the duration of Dutch words, syllables, and segments. The Journal of the Acoustical Society of America 89, 412-424.
Eerten, Laura van 2007. Over het Corpus Gesproken Nederlands. Nederlandse Taalkunde 12, 194-215.
Eigenraam, Niels 2013. Een hengel voor te vissen: Marktplaats.nl als corpus voor onderzoek naar regionale variatie. Nederlandse Taalkunde 18, 215-221.
Elffers, Els (1992), 'Wat betekent toch toch?' In: Schermer-Vermeer, E.C., W.G. Klooster & A.F. Florijn (red.) (1992),63-80.
Entjes, H. (1972), 'Nog eens die glibberige samentrekking.' In: De nieuwe taalgids. 65, 385-389.
Ernestus, Mirjam & R. Harald Baayen 2006. The functionality of incomplete neutralization in Dutch: the case of the past tense formation. InLouis M. Goldstein, D. H. Whalen & Catherine T. Best (eds.), Laboratory Phonology 8.Berlin: Mouton de Gruyter, 27-49.
Ernestus, Mirjam & R. Harald Baayen 2007a. Paradigmatic effects in auditory word recognition: The case of alternating voice in Dutch. Language and Cognitive Processes 22, 1-24.
Ernestus, Mirjam & R. Harald Baayen 2011. Corpora and exemplars in phonology. In John Goldsmith, Jason Riggle & Alan C. L. Yu (eds.), The handbook of phonological theory (2nd ed.).Chichester: Wiley-Blackwell, 374-400.
Ernestus, Mirjam & Rachel Smith 2018. Qualitative and quantitative aspects of phonetic variation in Dutch eigenlijk. In Francesco Cangemi, Meghan Clayards, Oliver Niebuhr, Barbara Schuppler & Margaret Zellers (eds.). Rethinking reduction : interdisciplinary perspectives on conditions, mechanisms, and domains for phonetic variation. Berlin: De Gruyter Mouton, 129-163.
Ernestus, Mirjam 2011. Gradience and categoricality in phonological theory. In Marc van Oostendorp, Colin J. Ewen, Elizabeth Hume & Keren Rice (eds.). The Blackwell companion to phonology, Vol 4. Chichester UK: Wiley-Blackwell, 2115-2136.
Ernestus, Mirjam 2012. Message related variation: segmental within speaker variation. In Abigail C. Cohn, Cécile Fougeron & Marie K. Huffman (eds.), The Oxford handbook of laboratory phonology. Oxford: Oxford University Press, 92-102.
Ernestus, Mirjam en R. Harald Baayen 2004. Analogical effects in regular past tense production in Dutch. Linguistics 42, 873-903.
Ernestus, Mirjam en R. Harald Baayen 2007b. Intraparadigmatic effects on the perception of voice.In Jeroen van de Weijer & Erik-Jan van der Torre (eds.), Voicing in Dutch: (De)voicing - phonology, phonetics, and psycholinguistics.Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 141-172.
Ernestus, Mirjam, Mybeth Lahey, Femke Verhees & R. Harald Baayen 2006. Lexical frequency and voice assimilation. Journal of the Acoustical Society of America 120, 1040-1051.
Ernestus, Mirjam, R. Harald Baayen & Robert Schreuder 2002. The recognition of reduced word forms. Brain and Language 81, 162–173.
Ernestus, Mirjam, R. Harald Baayen & Robert Schreuder 2002. The recognition of reduced word forms. Brain and Language 81,162–173.
Es, G.A. van & P.P.J. van Caspel (1971-75), Syntaxis van het moderne Nederlands. Publicaties van het Archief voor de Nederlandse Syntaxis, Groningen.
Es, G.A. van (1951), 'Syntactische vormen van de concessieve modaliteit in het Nederlands.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 68, 253-295.
Es, G.A. van (1953), 'Voegwoordelijke verbindingen ter uitdrukking van de conditionele (hypothetische) modaliteit inhet Nederlands.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 71, 1-119.
Es, G.A. van (1970a), 'Functies en structuren van de reflexieve verbinding in het Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 63, 21-42 (I);362-376 (II); 417-432 (III).
Es, G.A. van (1970b), 'Plaats en functie van de passieve constructie in het syntactisch systeem van het Nederlands.'In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 86, 127-156 en 213-233.
Everaert, Martin (1986), The Syntax of Reflexivization, proefschrift Utrecht, Dordrecht.
Everaert, Martin (1992), 'Nogmaals: Een Schat van een Kind.'In: Bennis, Hans & Jan W. de Vries (red.) (1992), 45-54.
Evers, Arnold (1975), The Transformational Cycle in Dutch and German, diss. Utrecht, repr. IULC, Bloomington (Indiana).
Ewen, Colin 1982. The internal structure of complex segments. In Harry van der Hulst & Norval Smith (eds.), The structure of phonological representations. Dordrecht: Foris, 27-68.
Fterug naar boven
F(ourquet), J. (1963), 'Varia.' In: Tijdschrift voor Levende Talen/Revue des Langues Vivantes 29, 270-273.
Fehringer, Carol 2003. Prosodic conditions on allomorph selection in Dutch derivational morphology. Journal of Germanic Linguistics 15, 297-324.
Fehringer, Carol 2004. How stable are morphological doublets? A case study of /ə/-/Ø/ variants in Dutch. Journal of Germanic Linguistics 16, 285-332.
Felder.' In: Weiss,Walter, Herbert Ernst Wiegand & Marga Reis (Hrsg.), Kontroversen, alte und neue. Akten des VII. Internationalen Germanisten-Kongresses (Göttingen 1985), Tübingen, Band 3, 329-340.
Firbas, Jan (1966), 'Non-thematic Subjects in Contemporary English. A Contribution to the Problem of Central and Peripheral Phenomena in the System of Functional Sentence Perspective.' In: Travaux linguistiques de Prague 2 (Les problèmes du centre et de la périphérie du système de la langue), 239-256.
Fletcher, W.H. 1980. ‘Blood-hot, stone-good’: a preliminary report on adjecti­ve-specific intensifiers in Dutch. Leuvense Bijdragen 69, 445-472.
Fletcher, William H. 1980. 'Blood-hot', 'stone-good': A preliminary report om adjective-specific intensifiers in Dutch. Leuvense Bijdragen 69, 445-472.
Flämig, W. (1964), 'Grundformen der Gliedfolge im deutschen Satz und ihre sprachlichen Funktionen.' In: Beiträge zurGeschichte der deutschen Sprache und Literatur (PBB) 86, nr.3, 309-349.
Foolen, Ad 1993. De betekenis van partikels. Een dokumentatie van de stand van het onderzoek, met bijzondere aandacht voor maar. Katholieke Universiteit Nijmegen. Thesis.
Foolen, Adrianus Peter (1993), De betekenis van partikels. Een dokumentatie van de stand van het onderzoek, met bijzondereaandacht voor maar, Proefschrift Nijmegen, Nijmegen.
Fourakis, Marios & Robert Port 1986. Stop epenthesis in English. Journal of Phonetics 14, 197-221.
Gterug naar boven
Gajewski, Jon 2007. Neg-Raising and Polarity. Linguistics and Philosophy 30, 289-328.
Gamut, L.T.F. (1982), Logica, taal en betekenis. Intensionele logica en logische grammatica, Utrecht/Antwerpen.
Geeraerts, Dirk & Hans van de Velde 2012. Supra-regional characteristics of colloquial Dutch. In Frans Hinskens & Johan Taeldeman (eds.). Language and space. An international handbook of linguistic variation, Volume 3: Dutch. Berlin: De Gruyter Mouton, 532-556.
Geeraerts, Dirk & Hans van de Velde 2013. Supra-regional characteristics of colloquial Dutch. In Frans Hinskens & Johan Taeldeman (eds.). Language and space. An international handbook of linguistic variation, Volume 3: Dutch. Berlin: De Gruyter Mouton, 532-556.
Geeraerts, Dirk 2001. Everyday language in the media. The case of Belgian Dutch soap series, In Matthias Kammerer, Klaus-Peter Konerding, Andrea Lehr, Angelika Storrer, Caja Thimm & Werner Wolski (eds.), Sprache im Alltag.Beiträge zu neuen Perspektiven in der Linguistik Herbert Ernst Wiegand zum 65.Geburtstag gewidmet. Berlin/New York: Walter de Gruyter, 281-291.
Geerts, Antonius Cornelis Johannes 2008. More about less. Fast speech phonology: the cases of French and Dutch.[Diss. Radboud Universiteit Nijmegen].
Geerts, G. & H. Heestermans 1992. Van Dale: Groot Woordenboek der Nederlandse Taal: 3 Dl.. Van Dale Lexicografie.
Geerts, G. (1965), 'Op z'n plaats.' In: De nieuwe taalgids. 58, 194.
Geerts, G. (1968a), 'Enkele beschouwingen over genusontlening.' In: Handelingen van het 30e Nederlands Filologencongres (Leiden), Groningen, 74-76.
Geerts, G. (1968b), 'Hij geeft melk.' In: Dietsche Warande en Belfort 113, 50-60. Ook in: Geerts, G. (red.) (1972), 83-93.
Geerts, G. (1970a), 'De nominale klassifikatie van ontleningen.' In: De nieuwe taalgids. (Van-Haeringennummer), 43-53.
Geerts, G. (1977), 'Het collectivum als haar-syndroom.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 93, 153-200.
Geerts, G. (1988), 'Genusfouten: hollanditis in Vlaanderen?' In: Versl. en Meded. Kon. Acad. Ned. Taal- en Letterkunde,nr. 1, 68-78.
Geerts, Guido 1977. Wat betekent “een zachte g”?. In: Piet G.J. van Sterkenburg (red.), Lexicologie. Een bundel opstellen voor F. de Tollenaere ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag door vrienden en vakgenoten.Groningen: Wolters-Noordhoff, 151-156.
Geest, W. de (1970), 'Infitiefconstructies bij Verba Sentiendi.' In: Studia Neerlandica. 1970, nr. 3, 33-59.
Gehlen, L. (1989), 'Comparatieven en superlatieven: -er/-st of omschrijving?' In: Theissen, S. & J. Vromans (red.) (1989),83-98.
Genootschap Onze Taal 2016. Grammatica: 150 begrippen verklaard en toegelicht. Genootschap Onze Taal.
Giannakidou, A. & H. Zeijlstra 2017. The Landscape of Negative Dependencies: Negative Concord, N-Words, Split Scope. In: M. Everaert & H. van Riemsdijk (red.). The Blackwell Companion to Syntax, 2nd Edition. Blackwell.
Giesbers, Herman (1983-84), '"Doe jij lief spelen?" Notities over het perifrastische doen.' In: Mededelingen van deNijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde XIX, 75-64.
Gillis, Steven & Georges de Schutter 1996. Intuitive syllabification: Universals and language-specific constraints. Journal of Child Language 23, 487-514.
Ginneken, J. van (1910), 'Ellipsomanie.' In: De nieuwe taalgids. 4, 192-211.
Ginneken, Jac. van (1911), 'Een proeve van Nederlandsche spraakkunst. De tijden van het werkwoord.' In: De nieuwe taalgids. 5, 133-152.
Ginneken, Jac. van (1934-35), 'De geschiedenis der drie geslachten in Nederland.' In: Onze Taaltuin 3, 33-42.
Ginneken, Jac. van (1935-36), 'De taal, die wij tot onze huisdieren spreken.' In: Onze Taaltuin 4, 166-170.
Ginneken, Jac. van (1938-39), 'De voornaamwoordelijke aanduiding en het geslacht (verslag).' In: Onze Taaltuin 7, 161-220.
Gobyn, Luc (1982), 'De informatieve waarde van hoofd- en bijzinnen (met Duitse voorbeeldteksten).' In: HandelingenKon. Zuidn. Mij. voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis XXXVI, 129-151.
Godin, Pierre (1980), Aspecten van de woordvolgorde in het Nederlands. Een syntaktische, semantische en functionelebenadering, Louvain-la-Neuve. (Bibliothèque des Cahiers del'Institut de Linguistique de Louvain (BCILL) no. 16)
Goethem, Kristel van & Muriel Norde 2020. Extravagant “fake” morphemes in Dutch. Morphological productivity, semantic profiles and categorical flexibility. Corpus Linguistics and Linguistic Theory 16, 425-458.
Goethem, Kristel van & Philip Hiligsmann 2014. When two paths converge: debonding and clipping of Dutch reuze 'lit. giant; great'. Journal of Germanic Linguistics 26, 31-64.
Goethem, Kristel van 2008. Oud-leerling versus ancien élève: A comparative study of adjectives grammaticalizing into prefixes in Dutch and French. Morphology 18, 27-49.
Goethem, Kristel van 2014. Reuze bedankt! Het was echt top. een vergelijkend onderzoek naar ‘loskoppeling’ van samenstellingscomponenten. Internationale Neerlandistiek 52, 27-46.
Gooskens, Charlotte 1997. On the role of prosodic and verbal information in the perception of Dutch and English language varieties.[Diss. Katholieke Universiteit Nijmegen]
Goossens, J. (1981), 'Kanttekeningen bij de meervoudsvorming van substantieven in het Nederlands en zijn dialecten.' In:Taal en Tongval. 33, 70-75.
Goossens, Jan 1974. Historische Phonologie des Niederländischen.Tübingen: Niemeyer.
Goossens, L. (1961), '"Moeten" in de Zuidnederlandse hypothetische zin: een gallicisme?' In: Taal en Tongval. 13, 5-12. Ook in:G.Geerts (red.) (1974), 37-44.
Goyvaerts, Didier 1980. Brabantic sandhi and the abstractness debate.In Wim Zonneveld, Frans van Coetsem & Orrin Robinson (eds), Studies in Dutch phonology. Den Haag: Nijhoff, 55-60.
Grabe, Esther, Carlos Gussenhoven, Judith Haan, Erwin Marsi & Brechtje Post 1998. Preaccentual pitch and speaker attitude in Dutch.Language and Speech 41, 63-85.
Grijzenhout, Janet & Martin Krämer 2000. Final devoicing and voicing assimilation in Dutch derivation and cliticization.In Barbara Stiebels & Dieter Wunderlich (eds.), Lexicon in focus. Berlin: Akademieverlag, 55-82.
Grijzenhout, Janet 2018. De vijf pijlers van de fonologie. Nederlandse Taalkunde 23, 107-116.
Grondelaers, Stefan & Roeland van Hout 2011. The standard language situation in the Low Countries: Top-down and bottom-up variations on a diaglossic theme. Journal of Germanic Linguistics 23, 199-243.
Grondelaers, Stefan, Roeland van Hout & Mieke Steegs 2010. Evaluating regional accent evaluation in Standard Dutch. Journal of Language and Social Psychology 29, 101-116
Grondelaers, Stefan, Roeland van Hout & Paul van Gent 2016. Destandardization is not destandardization. Revising standardness criteria in order to revisit standard language typologies in the Low Countries’.Taal en Tongval 68, 119-149.
Grondelaers, Stefan, Roeland van Hout & Paul van Gent 2018. Reevaluating the prestige of regional accents in Netherlandic Standard Dutch. The role of accent strength and speaker gender. Journal of Language and Social Psychology 38, 215-236.
Grondelaers, Stefan, Steven Delarue & Gert De Sutter 2017. Tussen droom en daad. De consequenties van de verander(en)de standaardtaalrealiteit voor de taaldocent. In: Gert de Sutter (red.), De vele gezichten van het Nederlands in Vlaanderen. Een inleiding tot de variatietaalkunde. Leuven: Acco, 330-352.
Groot, A.W. de (1963), 'De interjectie.' In: Studies etc., 13-42. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 137-146.
Groot, A.W. de (1965), Structurele syntaxis, Den Haag, s.d.
Gussenhoven, C. 1991. The English Rhythm Rule as an accent deletion rule. Phonology 8, 1-35.
Gussenhoven, Carlos & Rolf H. Bremmer 1983. Voiced fricatives in Dutch. Sources and present-day usage. Nowele 2, 55-71.
Gussenhoven, Carlos & Ton Broeders 1976. A pronunciation of English: A course for Dutch learners. Groningen: Wolters-Noordhoff-Longman.
Gussenhoven, Carlos & Ton Broeders 1976. A pronunciation of English: A course for Dutch learners.Groningen:Wolters-Noordhoff-Longman.
Gussenhoven, Carlos (1983), 'Van fokus naar zinsaksent: een regel voor de plaats van het zinsaksent in het Nederlands.'In: GLOT 6, 131-155.
Gussenhoven, Carlos 1978. Het Nederlandse diminutiefsuffix: schwa-insertie nader bekeken. De Nieuwe Taalgids 71, 206-211.
Gussenhoven, Carlos 1981. Measuring the acceptability of Dutch voiced fricatives. Proceedings IFN5 Nijmegen. University of Nijmegen, 96-126.
Gussenhoven, Carlos 1983. Stress shift as a rhetorical device. Linguistics 21, 603-620.
Gussenhoven, Carlos 1983. Van fokus naar zinsaksent: Een regel voor de plaats van het zinsaksent in het Nederlands. GLOT 6, 131-55.
Gussenhoven, Carlos 1999. Illustrations of the IPA: Dutch. Handbook of the International Phonetic Association. Cambridge: Cambridge University Press, 74-77.
Gussenhoven, Carlos 1999. Illustrations of the IPA: Dutch. Handbook of the International Phonetic Association. Cambridge: Cambridge University Press. 74-77.
Gussenhoven, Carlos 2005. Transcription of Dutch Intonation. In Sun-Ah Jun (ed.), Prosodic typology: The phonology of intonation and phrasing. Oxford: Oxford University Press. 118-145.
Gussenhoven, Carlos 2005. Transcription of Dutch Intonation. In Sun-Ah Jun (ed.), Prosodic typology: The phonology of intonation and phrasing.Oxford: Oxford University Press. 118-145.
Gussenhoven, Carlos 2007. Wat is de beste transcriptie voor het Nederlands? Nederlandse Taalkunde 12, 331-350.
Gussenhoven, Carlos 2016. Analysis of intonation: The case of MAE_ToBI. Laboratory Phonology: Journal of the Association for Laboratory Phonology 7:10, 1-35.
Gussenhoven, Carlos. 2009. Vowel duration, syllable quantity and stress in Dutch. In Kristin Hanson & Sharon Inkelas (eds.), The nature of the word. Studies in honor of Paul Kiparsky. Cambridge, MA.; London: MIT Press, 181-198.
Gussenhoven, Carlos. 2009. Vowel duration, syllable quantity and stress in Dutch. In Kristin Hanson & Sharon Inkelas (eds.), The nature of the word. Studies in honor of Paul Kiparsky. Cambridge, MA.; London: MIT Press, 181-198.
Hterug naar boven
Hüning, Matthias 1999. Woordensmederij. Utrecht: LOT. [diss. Universiteit Leiden]
H(aeringen), C.B. v(an) (1947c), 'Naschrift bij J. Keijzer, Dit, dat en nog wat.' In: De nieuwe taalgids. 40, 166.
H(aeringen), C.B. v(an) (1967), 'Genusverandering bij afkorting.' In: De nieuwe taalgids. 60, 170.
H.J. Taeldeman & V.F.Vanacker (red.) (1985), 387-394.
Haaften, Ton van, et al. (1985), 'Nominalisaties in het Nederlands.' In: Glot 8, 67-104.
Haan, Judith 2002. Speaking of questions: An exploration of Dutch question intonation.Utrecht: LOT. [Diss. Radboud Universiteit Nijmegen]
Haan, Judith, Vincent J. van Heuven, Jos J.A. Pacilly & Renee van Bezooijen 1997. On the anatomy of Dutch question intonation. In Jane Coerts & Helen de Hoop (eds.)Linguistics in the Netherlands 1997. Amsterdam: John Benjamins, 197-108.
Haan, Sies de (1986), 'Gebruiksmogelijkheden van de Nederlandse imperatief.' In: Hoppenbrouwers, C. et al. (red.) (1986),250-260.
Haan, Sies de (1992), '"Vul de bon in en win een reis!" Over imperatieven in reclameteksten.' In: Schermer-Vermeer, E.C.,W.G. Klooster & A.F. Florijn (red.) (1992), 95-109.
Haas, Wim de & Mieke Trommelen 1993. Morfologisch handboek van het Nederlands. Een overzicht van de woordvorming. SDU Uitgeverij.
Haas, Wim de & Mieke Trommelen (1993), Morfologisch Handboek van het Nederlands. Een overzicht van de woordvorming, 's-Gravenhage.
Haas, Wim de & Mieke Trommelen 1993. Morfologisch handboek van het Nederlands. Den Haag: SDU Uitgeverij.
Haegeman, Liliane (1987), 'Van constructions in Dutch.' In: Beukema, Frits & Peter Coopmans (eds.), Linguistics in theNetherlands 1987, 61-70.
Haeringen, C.B. van (1939), 'Congruerende voegwoorden.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 58, 161-176. Ook in: Haeringen, C.B. van (1962b), 246-259.
Haeringen, C.B. van (1947a), 'De meervoudsvorming in het Nederlands.' In: Mededeelingen der Koninklijke NederlandscheAcademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde (nieuwereeks) 10, nr. 5, 131-152. Ook in: Haeringen, C.B. van(1962b), 186-209, in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 87-108 en in: Booij, G. (red.)(1979), 19-38.
Haeringen, C.B. van (1947b), '"Tangconstructies" en reacties daarop.' In: De nieuwe taalgids. 40, 1-7. Ook in: Haeringen, C.B. van(1962b), 260-268.
Haeringen, C.B. van (1950), 'De hoofdvormen van het Nederlandse werkwoord. Proeve van synchronische grammatica.' In: De nieuwe taalgids.43, 20-28 (met een aanvulling op blz. 103). Ook in: Haeringen, C.B. van (1962a), 75-87.
Haeringen, C.B. van (1951b), 'Genusverandering bij stofnamen.' In: De nieuwe taalgids. 44, 7-14. Ook in: Haeringen, C.B. van (1962a), 96-107.
Haeringen, C.B. van (1954a), Genus en geslacht. Het voornaamwoordelijk gebruik in de gesproken taal, Amsterdam.
Haeringen, C.B. van (1954b), 'Zijn en wezen.' In: Taal en Tongval. 6, 167-171. Ook in: Haeringen, C.B. van (1962a), 203-206.
Haeringen, C.B. van (1958), Vragen over de vraag (Voordrachten en redevoeringen centrale Opleidingscursussen voor Middelbare Akten, no. 8), Utrecht. Ook in: Haeringen, C.B. van (1962a), 288-308.
Haeringen, C.B. van (1958), Vragen over de vraag (Voordrachten en redevoeringen centrale Opleidingscursussen voor Middelbare Akten, no. 8), Utrecht. Ook in: Haeringen, C.B. van(1962a), 288-308.
Haeringen, C.B. van (1960), 'Gedevalueerde interjecties.' In: De nieuwe taalgids. 53, 73.
Haeringen, C.B. van (1971a), 'Sommige(n), andere(n) en dergelijke(n).' In: De nieuwe taalgids. 64, 36-40.
Haeringen, C.B. van (1971c), 'Wat vin je hiervan?' In: Taal en Tongval. 32,161-168.
Haeringen, Coenraad B. van 1937. “Spelling pronunciations” in het Nederlands. De Nieuwe Taalgids 31, 97-108, 152-163.
Haeringen, Coenraad B. van 1955. Is tat juist, op tie manier? Taal en Tongval7. Herdrukt in id.Gramarie. Assen: Van Gorcum 1962, 207-216.
Haeringen, Coenraad B. van 1971. Het achtervoegsel -ing: mogelijkheden en beperkingen. De Nieuwe Taalgids 64, 449-468. [Herdrukt met enkele correcties van de auteur, in Geert Booij (red.) 1979, De morfologie van het Nederlands. Amsterdam: Huis aan de Drie Grachten, 77-100.]
Haeseryn, Walter (1989), 'Gesplitste en ongesplitste voornaamwoordelijke bijwoorden.' In: Neerlandica extra muros, nr. 52, 12-18.
Haeseryn, Walter (1991a), 'Hen of hun, een 'eenvoudige' regel.' In: Onze Taal. 60, nr. 9, 12-13.
Haeseryn, Walter (1991b), 'De "om te slane" belasting of de beperkingen op infinitiefconstructies.' In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXXIX, 104-106.
Haeseryn, Walter 1989. Gesplitste en ongesplitste voornaamwoordelijke bijwoorden. Neerlandica extra muros 52, 12-18.
Hamans, C. (1980), 'The semantics of elk 'each' and ieder 'every'.' In: Zonneveld, W. & F.Weerman (eds.), Linguisticsin the Netherlands 1977-1979, Dordrecht, 135-151.
Hamans, Camiel 1987. De overeenkomst tussen literama en actreutel. Zabrocki's diacrise als oplossing voor enige klassieke morfologische problemen. Spektator 17, 289-299.
Hamans, Camiel 1997. Clippings in modern French, English, German and Dutch. In Raymond Hickey & Stanislav Puppel (eds.), Language history and linguistic modelling. A Festschrift for Jaček Fisiak on his 60th birthday. Berlin / New York: Mouton De Gruyter, 1733-1742.
Hamans, Camiel 2012. From prof to provo: Some observations on Dutch clippings. In Bert Botma & Roland Noske (eds.), Phonological explorations: Empirical, theoretical and diachronic issues. Berlin: Mouton de Gruyter, 25–40.
Hamans, Camiel 2015. De relatie tussen verkleinwoorden en verkortingen. Een vergelijking tussen drie West-Germaanse talen. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 29, 21-33.
Hamans, Camiel 2019. Een woordsoort als brug. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 33, 79-91.
Hamans, Camiel 2020. Contra de linguïstische preutsheid. Over -gate en andere libfixen. Nederlandse Taalkunde 25, 319–332.
Hamans, Camiel 2021. Borderline cases in morphology. A study in language change. Lewedorp: Uitgeverij Van Kemenade. [Dissertatie Universiteit van Amsterdam].
Hanique, Iris, Mirjam Ernestus & Barbara Schuppler 2013. Informal speech processes can be categorical in nature, even if they affect many different words. Journal of the Acoustical Society of America 133, 1644-1655.
Hankamer,J. (1973), 'Unacceptable Ambiguity.' In: Linguistic Inquiry. 4, 17-68.
Hanssen, Esther 2012. Linking elements in compounds: regional variation in speech production and perception. Utrecht: LOT [Dissertatie Radboud Universiteit Nijmegen].
Hanssen, Esther 2012. Linking elements in compounds: regional variation in speech production and perception.Utrecht: LOT [Diss. Radboud Universiteit Nijmegen]
Hanssen, Esther, Arina Banga, Robert Schreuder & Anneke Neijt 2013. Semantic and prosodic effects of Dutch linking elements. Morphology 23, 7-32.
Hanssen, Esther, Arina Banga, Robert Schreuder & Anneke Neijt 2013. Semantic and prosodic effects of Dutch linking elements. Morphology 23, 7-32.
Hanssen, Judith 2017. Regional variation in the realization of intonation contours in the Netherlands. Utrecht: LOT. [Diss. Radboud Universiteit Nijmegen]
Harris, John & Geoff Lindsey 1995. The elements of phonological representation. In Jacques Durand & Francis Katamba (eds.), Frontiers in phonology: Atoms, structures, derivations, London/ New York: Longman, 34-79.
Harst, Sander van der & Hans Van de Velde 2007. 17 g’s in het Standaardnederlands? Taal & Tongval 59, 172-195.
Harst, Sander van der & Hans Van de Velde 2014. Wordt leggen schijnbaar liggen? In Freek Van de Velde (red.), Patroon en argument. Dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst. Leuven: Universitaire Pers Leuven, 313-326.
Harst, Sander van der, Hans van de Velde & Bert Schouten 2007. Acoustic characteristics of Standard Dutch /ɣ/. Proceedings of the 16th International Congress of Phonetic Sciences, 1469-1472.
Hart, Johan ‘t, René Collier & Antonie Cohen 1990. A perceptual study of intonation: An experimental-phonetic approach to speech melody.Cambridge: Cambridge University Press.
Hart, Johan ’t 1969.Fonetische steunpunten. De Nieuwe Taalgids 62, 168-174.
Hauwermeiren, P. van (1973), 'Enkele opmerkingen bij M.C. vanden Toorn, Balansschikking en disjunctie.' In: De nieuwe taalgids. 66, 148-150.
Hedeman, C. (1950), 'Taalbederver Tsjoep Wegtermay luidt lidwoordloos tijdperk in.' In: Levende Talen. 1950, 194-198.
Heeroma, Klaas 1960. De ie als plus-foneem van de reductievocaal. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en letterkunde 77, 187-202.
Heeswijck, A. van (1987-88), 'Kanttekeningen bij een monumentaal boek.' In: Nova et Vetera 65, 182-193.
Heidolph, K.E. et al. (1981), Grundzüge einer deutschen Grammatik, Berlin.
Heijden, Emmeken van der & Maarten Klein (1995), 'Rekenkundige voegwoorden: de 'logica' van samentrekkingen.' In: De nieuwe taalgids. 88,22-38.
Heijden, Emmeken van der 1999. Tussen nevenschikking en onderschikking. LOT.
Heinsman, Stef (1991), 'Hun doen het.' In: Onze Taal. 60, nr. 9, 9-11.
Helbig, G. & F. Kempter (1975), Das Zustandspassiv, Leipzig, 2de druk.
Helbig, G. & G. Heinrich (1972), Das Vorgangspassiv, Leipzig.
Helbig, G. & J. Buscha (1975), Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Leipzig, 3de druk.
Helbig, G. (1972), Probleme der deutschen Grammatik für Ausländer, Leipzig.
Hendrickx, R. (1990), 'De gedeletete file.' In: Taalbeheersing in de administratie (vanaf 1985: Taalbeheersing in de praktijk). 29, 144-149.
Hendrickx, Rudi & Johan Rooryck (1989), 'Groenten, fruit en getal.' In: De nieuwe taalgids. 82, 343-349.
Hermans, Ben 1992. On the representation of quasi-long vowels in Dutch and Limburgian.In Reineke Bok-Bennema, R. & Roeland van Hout (eds.). Linguistics in the Netherlands 1982. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 75-86.
Heuven, Vincent J. van & Alice Turk 2020. Phonetic correlates of word and sentence stress. In C. Gussenhoven & A. Chen (eds.) The Oxford handbook of linguistic prosody.Oxford University Press (in press).
Heuven, Vincent J. van & Annelies Hoos 1991. Hiatus deletion, phonological rule or phonetic coarticulation? In Frank Drijkoningen & Ans M.C. van Kemenade (eds.),Linguistics in the Netherlands 1991. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 61-70.
Heuven, Vincent J. van & Hans van de Velde 2010. De uitspraak van het hedendaags Nederlands in de Lage Landen. In Jean Fenoulhet & Jan Renkema (red.), Internationale Neerlandistiek: een vak in beweging. Gent: Academia Press, 183-209.
Heuven, Vincent J. van & Robert S. Kirsner (2004). Phonetic or phonological contrasts in Dutch boundary tones? In Leonie Cornips & Jenny Doetjes (eds.) Linguistics in the Netherlands 2004.Amsterdam: John Benjamins, 102-113.
Heuven, Vincent J. van 1987. Stress patterns in Dutch (compound) adjectives: acoustic measurements and perception data. Phonetica, 44, 1-12.
Heuven, Vincent J. van 1987. Stress patterns in Dutch (compound) adjectives: acoustic measurements and perception data.Phonetica, 44, 1-12.
Heuven, Vincent J. van 2017a. Prosody and sentence type in Dutch. Nederlandse Taalkunde 22, 3-29.
Heuven, Vincent J. van 2017a. Prosody and sentence type in Dutch. Nederlandse Taalkunde, 22, 3-29.
Heuven, Vincent J. van 2017b. Functional trade-off of prosody and syntax in question marking? Nederlandse Taalkunde 22, 41-46.
Heuven, Vincent J. van 2017b. Functional trade-off of prosody and syntax in question marking? Nederlandse Taalkunde, 22, 41-46.
Heuven, Vincent. J. van 2018. Notes on the phonetics of word and sentence stress: A cross-linguistic (re-)view.In Harry van der Hulst, Jeffrey Heinz & Rob Goedemans (eds.)The study of word stress and accent: Theories, methods and dat a.Cambridge: Cambridge University Press, 13-59.
Heuven, Vincent. J. van 2018. Notes on the phonetics of word and sentence stress: A cross-linguistic (re-)view.In Harry van der Hulst, Jeffrey Heinz & Rob Goedemans (eds.)The study of word stress and accent: Theories, methods and data. Cambridge: Cambridge University Press, 13-59.
Heynderickx, Priscilla & Jaap van Marle 1994. Over het hybride karakter van -isch. Op de grens van inheems en uitheems. Spektator 23, 229-239.
Heynderickx, Priscilla & Jaap van Marle 1994. Over het hybride karakter van -isch: op de grens van inheems en uitheems. Spektator 23, 229-239.
Heynderickx, Priscilla (1993), Relationele adjectieven in het Nederlands, onuitgegeven proefschrift, Gent.
Hiligsmann, Ph. (1991), 'Wat wat...betreft betreft.' In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXXIX, 42-52.
Hiligsmann, Philippe (1994), 'Het meervoud in enkele Nederlandse woordenboeken en in de ANS.' In: Handelingen Regionaal Colloquium Neerlandicum (Wrocaw 1993) (= Acta Universitatis Wratislawiensis, No. 1651), 113-129.
Hinderdael, Michael (1980-81), 'Präpositionale Funktionsverbgefüge im Deutschen und im Niederländischen.' In: Studia Germanica Gandensia.XXI, 331-356.
Hinskens, Frans & Johan Taeldeman (eds.) 2013a. Language and space. An international handbook of linguistic variation, volume 3: Dutch. Berlin / Boston: De Gruyter Mouton.
Hinskens, Frans & Johan Taeldeman 2013b. Introduction to the volume. In Frans Hinskens & Johan Taeldeman (eds.), Language and space: Dutch. An international handbook of linguistic variation. Volume 3: Dutch. Berlin / Boston: De Gruyter Mouton, 1-12.
Hinskens, Frans 1993.Dialect levelling in Limburg. Structural and sociolinguistic aspects. [diss.Katholieke Universiteit Nijmegen]
Hinskens, Frans 1996. Dialect levelling in Limburg. Sociolinguistic and structural aspects. Tübingen: Niemeyer.
Hinskens, Frans 2009. The erosion of a variable process. The case of n-deletion in Ripuarian and Limburg dialects of Dutch. In Frank Kügler, Caroline Féry & Ruben van de Vijver (eds.) Variation and gradience in phonetics and phonology. Berlin / Boston: De Gruyter Mouton, 311-350.
Hinskens, Frans 2011. Emerging Moroccan and Turkish varieties of Dutch: ethnolects or ethnic styles. In Friederike Kern & Margret Selting (eds.), Ethnic Styles of Speaking in European Metropolitan Areas. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins), 103-131.
Hinskens, Frans 2011. Lexicon, phonology and phonetics. Or: Rule­based and usage­based approaches to phonological variation. In Peter Siemund (ed.) Linguistic universals and language variation.Berlin: Mouton de Gruyter, 416-456.
Hinskens, Frans 2018. Mislukte poging tot uniformering Standaardnederlands. In: Lex Heerma van Voss et al. (red.), Wereldgeschiedenis van Nederland. Amsterdam: Ambo Anthos, 683-688.
Hinskens, Frans 2020. Een varifocale kijk op taalvariatie. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Taalvariatie en taalcontact aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen op vrijdag 14 februari 2020.
Hinskens, Frans, Ben Hermans & Marc van Oostendorp 2014. Grammar or lexicon. Or: Grammar and lexicon? Rule-based and usage-based approaches to phonological variation. Lingua 142, 1-26.
Hoek, Th. van den (1971), 'Opmerkingen over zinscomplementatie.' In: Studia Neerlandica. 1971-7, 189-215.
Hoek, Th. van den (1971-72), 'Woordvolgorde en konstituentenstruktuur.' In: Spektator 1, 125-136. Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 163-172.
Hoek, Th. van den (1975), 'De ambiguÏteit van woordgroepen als een goede speler. Syntaktische homonymie?' In: Handelingenvan het 33e Nederlands Filologencongres, Amsterdam, 186-194.
Hoeksema, Jack (1991), 'Theoretische aspekten van partikelvooropplaatsing.' In: Tabu 21, 18-26.
Hoeksema, Jack 1981. Twee theorieën over samenstellende afleidingen. Glot 4, 169-178.
Hoeksema, Jack 1984. Categorial morphology [dissertatie Rijksuniversiteit Groningen]. New York: Garland Press [1988].
Hoeksema, Jack 1988. Head-types in morpho-syntax. In Geert Booij & Jaap van Marle (eds.) Yearbook of Morphology 1988. Dordrecht: Foris, 123-138.
Hoeksema, Jack 1992. Bevelende zinnen zonder polaire tegenhanger. In: H. Bennis & J.W. de Vries (red.). De binnenbouw van het Nederlands. Dordrecht: ICG-Publications, 125-131.
Hoeksema, Jack 1998. Adjectivale inflectie op -s: geen geval van transpositie. In Eric Hoekstra & Caroline Smits (red.), Morfologiedagen 1996. Amsterdam: Meertens Instituut (Cahiers van het Meertens Instituut 10), 46-72.
Hoeksema, Jack 1998. Een ondode kategorie: de genitief. Tabu 28, 162-167.
Hoeksema, Jack 2001. X maar dan ook echt X! Emfatische reduplicerende nevenschikking. Tabu 31(3/4), 119-140.
Hoeksema, Jack 2012. Elative compounds in Dutch: Properties and developments. In Guido Oebel (ed.), Intensivierungskonzepte bei Adjektiven und Adverben im Sprachenvergleich / Crosslinguistic comparison of intensified adjectives and adverbs. Hamburg: Verlag dr. Kovač, 97-142.
Hoeksema, Jack 2012. Elative compounds in Dutch: Properties and developments. In Guido Oebel (ed.), Intensivierungskonzepte bei Adjektiven und Adverben im Sprachenvergleich/Crosslinguistic comparison of intensified adjectives and adverbs. Hamburg: Verlag dr. Kovač, 97-142.
Hoeksema, Jack 2012. On the natural history of negative polarity items. Linguistic Analysis 38, 3-33.
Hoeksema, Jack 2013. De negatief-polaire uitdrukkingen van het Nederlands. Groningen University.
Hoeksema, Jack 2017. Neg-Raising and Long-distance licensing of Negative Polarity Items. In: Debra Ziegeler & Bao Zhiming. Negation and contact.
Hoeksema, Jack 2018. Positive polarity predicates. Linguistics 56, 356-400.
Hoeksema, Jack, Dirk-Bart den Ouden 2005. Positief- en negatief-polaire bepalingen van graad: een empirisch onderzoek. TABU 34, 129-144.
Hoeksema, Jack, Henny Klein 1994. Bar en bijster: Een onderzoek naar twee polariteitsgevoelige adverbia. Gramma/TTT 3, 75-88.
Hoeksema, Jack. 2005. Geen enkel. Tabu 34, 171-186.
Hoekstra, T. & P. Wehrmann (1985), 'De Nominale Infinitief.'In: Glot 8, 257-274.
Hoekstra, T.A., M. Lansu & M. Westerduin (1987), 'Complexe Verba.' In: Glot 10, 61-77.
Hof, C. van den (1976), 'The Interrelation between "zou" and "kunnen" in Modern Dutch Relative Clauses.' In: Studia Germanica Gandensia. XVII,19-31.
Hofmans, M. (1980), 'Hebben of zijn: een enquête naar het gebruik van "hebben" of "zijn" in de konstruktie Thww + Mhww+ HWW in Nederland en Vlaanderen.' In: Rapport d'activitésde l'Institut de Phonétique (ULB) 14, 83-129.
Hofmans, Mark (1982a), '"To have" or not "to have": deverbalization of modals or the choice between "have" and "be".' In:Gramma 6, 126-143.
Hofmans, Mark (1982b), 'Hebben of zijn en de deverbaliseringvan de modale werkwoorden in het Nederlands.' In: Dominicy,M. (ed.), Linguistics in Belgium/Linguistiek in België/Linguistique en Belgique 5, 81-109.
Hogeweg, Lotte 2009. Word in Process. On the interpretation, acquisition and production of words. Radboud Universiteit Nijmegen. Thesis.
Holk, A.G.F. van (1963), 'Subcategorieën van het werkwoord.' In: Studies etc., 69-90.
Honselaar, Wim (1987), 'Zijn vs. Hebben in het samengesteld perfectum.' In: Ntg. 80, 55-68.
Honselaar, Wim 1994. Gesplitste en niet-gesplitste voornaamwoordelijke bijwoorden. Forum der Letteren 35, 35-52.
Hoogvliet, J.M. (1903), Lingua. Een beknopt leer- en handboek van algemeene en Nederlandsche taalkennis, meer bepaaldelijknv bestemd voor leeraren en onderwijzenden in moderne enoude talen, Amsterdam.
Hoop, Helen de & Paulien Smabers (1987), 'Rood of Groen? Een normenonderzoek naar enkele stijlverschillen tussen gesproken en geschreven taal.' In: De nieuwe taalgids. 80, 287-302.
Hoop, Helen de, Guido Vanden Wyngaerd & Jan-Wouter Zwart (1990), 'Syntaxis en semantiek van de van die-constructie.'In: Gramma 14, 81-106.
Hoppenbrouwers, C.A.J (1980), 'De meervoudsvorming in het Nederlands.' In: Janssen, Th. & N.F. Streekstra (red.),Grenzen en domeinen in de grammatica van het Nederlands,Groningen, 159-179.
Hoppenbrouwers, Cor (1979-80), 'Energiebesparing.' In: Tabu 10, 11-15.
Hoppenbrouwers, Gerard (1977), Existentiële zinnen in het Engels en in het Nederlands, Nijmegen. (Grammarij, nr. 3)
Horn, Laurence R. 1985. Metalinguistic Negation and Pragmatic Ambiguity. Language 61, 121-174.
Horn, Laurence R. 1989. A natural history of negation. Chicago: University of Chicago Press.
Horne, Merle 1990. Empirical evidence for a deletion formulation of the rhythm rule in English. Linguistics 28, 959-981.
Hornstein, Norbert (1977), 'Towards a Theory of Tense.' In: Linguistic Inquiry. 8, 521-557.
Horst, J.M. van der & R. Storm (1991), 'Over de geschiedenis van het betrekkelijke voornaamwoordelijk bijwoord.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.107, 105-119.
Horst, J.M. van der (1987), 'Verlegen als hij is en Zo dik als ze is.' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ANS-nummer), 83-84.
Horst, J.M. van der (1988b), 'Over relatief dat en wat.' In: De nieuwe taalgids. 81, 194-205.
Horst, J.M. van der (1990), 'Weg ermee? Over gesplitste en ongesplitste voornaamwoordelijke bijwoorden.' In: Jaarboekinl 1989, 46-57.
Horst, J.M. van der (1992b), 'Splitsen of niet-splitsen van voornaamwoordelijke bijwoorden.' In: Forum der Letteren. 33, 127-147.
Horst, J.M. van der 1992. Splitsen of niet-splitsen van voornaamwoordelijke bijwoorden. Forum der Letteren 33, 127-147.
Horst, Joop van der (1988a), 'De Croma-verandering.' In: Onze Taal. 57, 172-173.
Horst, Joop van der 1995. Analytische taalkunde. Groningen: Nijhoff.
Horst, Joop van der 2008. Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis. Leuven: Universitaire Pers Leuven.
Horst, Joop van der 2010. Met (het) oog op morgen: Opstellen over taal, taalverandering en standaardtaal. Universitaire Pers Leuven.
Horst, Joop van der en Freek Van de Velde 2008. Het voorzetsel diachronisch. In Irena Barbara Kalla & Bożena Czarnecka (eds.), Neerlandistische ontmoetingen. Trefpunt Wrocław, 54–62. Oficyna Wydawnicza Atut; Wrocław.
Hout, Anna Maria Henrica van 1996. Event semantics of verb frame alternations: a case study of Dutch and its acquisition. Dissertation Tilburg University.
Hulshof, Hans (1983), 'Enkele opmerkingen over nominalisering.' In: Forum der Letteren. 24, 207-223.
Hulshof, Hans (1987), 'Geef de boeken dan nu toch maar 'es even hier. Partikelclustering in imperatieve zinnen.' In:Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ans-nummer), 85-89.
Hulst, Harry van der & Jan Kooij 1992. Main stress and secondary stress: Two modes of stress assignment. In Wolfgang U. Dressler, Martin Prinzhorn & John R. Rennison (eds.), Phonologica 1992. Torino: Rosenberg & Sellier, 108-114.
Hulst, Harry van der & Jan Kooij 1992. Main stress and secondary stress: Two modes of stress assignment. In Wolfgang U. Dressler, Martin Prinzhorn & John R. Rennison (eds.), Phonologica 1992. Torino: Rosenberg & Sellier, 108-114.
Hulst, Harry van der 1984. Syllable structure and stress in Dutch.Dordrecht: Foris. [Diss. Universiteit Leiden]
Hulst, Harry van der 2008. The Dutch diminutive. Lingua 118, 1288–1306.
Hurford, James R. 1987. Language and Number: The Emergence of a Cognitive System. Oxford: Blackwell.
Höhle, Tilman N. (1986), 'Der Begriff 'Mittelfeld'. Anmerkungen über die Theorie der topologischen
Höhle, Tilman N. (1986), 'Der Begriff 'Mittelfeld'. Anmerkungen über die Theorie der topologischen Felder.' In: Weiss, Walter, Herbert Ernst Wiegand & Marga Reis (Hrsg.), Kontroversen, alte und neue. Akten des VII. Internationalen Germanisten-Kongresses (Göttingen 1985), Tübingen, Band 3, 329-340.
Hüning, Matthias & Ariane van Santen 1994. Produktiviteitsveranderingen, de adjectieven op -lijk en -baar. Leuvense Bijdragen 83, 1-29.
Hüning, Matthias & Barbara Schlücker 2010. Konvergenz und Divergenz in der Wortbildung. Komposition im Niederländischen und im Deutschen. In Antje Dammel, Sebastian Kürschner & Damaris Nübling (red.), Kontrastive Germanistische Linguistik. 2 Teilbände. Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag, 783-825.
Hüning, Matthias & Geert Booij 2014. From compounding to derivation. The emergence of derivational affixes through ‘constructionalization’. Folia Linguistica 48, 579-604.
Hüning, Matthias 1992. De concurrentie tussen deverbale nomina op ge- en -erij. Spektator 21, 161-172.
Hüning, Matthias 1997. Het ‘tegaan’ van een morfologische categorie. Over het Middelnederlandse verbaalprefix te-. In Ariane van Santen & Marijke van der Wal (red.), Taal in tijd en ruimte. Voor Cor van Bree bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Taalkunde en Taalvariatie aan de Vakgroep Nederlands van de Rijksuniversiteit Leiden. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden, 23-35.
Hüning, Matthias 1999. Woordensmederij. De geschiedenis van het suffix -erij. Utrecht: LOT. [dissertatie Universiteit Leiden].
Hüning, Matthias 2000. Monica en andere gates. Het ontstaan van een morfologisch procédé. Nederlandse Taalkunde 5,121-132.
Hüning, Matthias 2009. Een historisch-vergelijkend perspectief op de Nederlandse woordvorming. In Ronny Boogaart, Josien Lalleman, Marijke Mooijaart en Marijke van der Wal (red.), Woorden wisselen. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden, 65-76.
Hüning, Matthias 2009. Semantic niches and analogy in word formation. Languages in Contrast 9, 183-201.
Hüning, Matthias 2009a. Een historisch-vergelijkend perspectief op de Nederlandse woordvorming. In Ronny Boogaart, Josien Lalleman, Marijke Mooijaart en Marijke van der Wal (red.), Woorden wisselen. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden, 65-76.
Hüning, Matthias 2009b. Semantic niches and analogy in word formation. Languages in Contrast 9, 183-201.
Hüning, Matthias 2010. Adjective + Noun constructions between syntax and word formation in Dutch and German. In Cognitive approaches to word formation, eds. Sascha Michel and Alexander Onysko. Berlin: De Gruyter Mouton, 195-218.
Hüning, Matthias 2010. Productiviteit in taal en taalgebruik. Overwegingen vanuit een diachroon perspectief. Voortgang. Jaarboek voor de Neerlandistiek 28, 51-69.
Hüning, Matthias 2010. Productiviteit in taal en taalgebruik. Overwegingen vanuit een diachroon perspectief. Voortgang. Jaarboek voor de Neerlandistiek 28, 51-69.
Hüning, Matthias 2014. Over complexe preposities en convergentie. In: Patroon en argument. Een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William Van Belle en Joop van der Horst. Universitaire Pers Leuven.
Jterug naar boven
Jackendoff, R. S. (1971), 'Gapping and Related Rules.' In: Linguistic Inquiry.2, 21-35.
Jackendoff, Ray & Jenny Audring 2020. The texture of the lexicon. Relational Morphology and the Parallel Architecture. Oxford: Oxford University Press.
Jacobi, Irene 2009. On variation and change in diphthongs and long vowels of spoken Dutch. Utrecht: LOT. [Diss. Universiteit van Amsterdam]
Jager, A. W. de 1875. Woordenboek der frequentatieven in het Nederlands. Gouda: G.B. van Goor.
Janse, Esther, Sieb G. Nooteboom & Hugo Quené 2007. Coping with gradient forms of /t/-deletion and lexical ambiguity in spoken word recognition. Language and Cognitive Processes 22, 161-200.
Jansen, Carel, Rob Schreuder & Anneke Neijt 2007, The influence of spelling conventions on the perceived plurality in compounds. Written Langage and Literacy 10, 105-114.
Jansen, F. (1974), 'Wat is "Jan z'n boek"?' In: Tabu 5, 17-19.
Jansen, F. (1978), 'Hoe krijgt de spreker zijn woorden op een rijtje? Taalgebruiksaspekten van de "PP over V" konstruktie.' In: Kooij, J.G. (red.) (1978), 70-104.
Jansen, F. (1991a), 'Citaatinbeddingen.' In: Onze Taal. 60, nr. 10, 10-12.
Jansen, F. (1991b), 'De houding ten opzichte van gesplitste voornaamwoordelijke bijwoorden.' In: Neerlandica extra muros 29, nr. 3, 21-29.
Jansen, Nelleke & Aoju Chen 2020. Prosodic encoding of sarcasm at the sentence level in Dutch. In Proceedings 10th International Conference on Speech Prosody 2020, 409-413.
Jansen, Wouter 2004. Laryngeal contrast and phonetic voicing: a Laboratory Phonology approach to English, Hungarian, and Dutch. [Groningen Dissertations in Linguistics 46].
Jansen, Wouter 2007. Dutch regressive voicing assimilation as a ‘low level phonetic process’; Acoustic evidence.In Jeroen van de Weijer & Erik-Jan van der Torre (eds), Voicing in Dutch: (De)voicing - phonology, phonetics, and psycholinguistics. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 125-152.
Janssen, Theo A.J.M. (1986), 'Het voltooid deelwoord.' In: Glot 9, 57-78.
Janssen, Theo A.J.M. (1987), 'Acht, zes of twee tempora?' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ANS-nummer), 89-93.
Janssen, Theo A.J.M. (1988), 'Tense and temporal composition in Dutch: Reichenbach's "point of reference" reconsidered.'In: Ehrich, Veronika & Heinz Vater (Hrsg.), Temporalsemantik. Beiträge zur Linguistik der Zeitreferenz, Tübingen, 96-128.
Janssen, Theo A.J.M. (1989a), 'Preteritum of perfectum? O tempora, o sores!' In: Neerlandica extra muros. nr. 53, 50-60.
Janssen, Theo A.J.M. (1989b), 'Tempus: interpretatie en betekenis.' In: De nieuwe taalgids. 82, 305-329.
Janssen, Theo A.J.M. (1992), 'Hoe: Vragend en Betrekkelijk Bijwoord? Een Kwestie van Betekenis.' In: Bennis, Hans & Jan W. de Vries (Red.), 157-168.
Janssen, Theo A.J.M. (1993a), 'Preterit and perfect in Dutch.' In: Vet, Co & Carl Vetters (eds.), Tense and aspect indiscourse, Berlin, 741-783.
Janssen, Theo A.J.M. (1993b), 'De tempora in het Nederlands.' In: Snel-Trampus, Rita D. (red.), Nederlandse taal-, vertaal- en letterkunde. (Handelingen van het) Colloquium vandocenten in de Neerlandistiek in Zuid-Europa (Trieste, 13-14april 1992), Trieste, 31-51.
Janssen, Theo A.J.M. (1993c), 'Tense in Dutch: eight 'tenses' or two tenses?' In: Ballweg, Joachim & Rolf Thieroff(Hrsg.), Tempussysteme in ausgewählten Sprachen, Tübingen,93-118.
Janssens, Guy & Ann Marynissen 2005. Het Nederlands vroeger en nu. Leuven: Acco.
Jespersen, Otto 1917. Negation in English and other languages. Historisk-filologiske Meddeleser 1, 1-151.
Jong, F. de, L. Oversteegen & H.J. Verkuyl (1988), Betekenisen Taalstructuur. Inleiding in de formele semantiek. Dordrecht.
Jong, Jaap de 2012. Waarom maken politici graag gebruik van framing? Over de kracht van beelden. In Marianne Boogaard & Mathilde Jansen (red.), Taalcanon. Alles wat je altijd al wat willen weten over taal. Amsterdam: Meulenhoff, 213-215.
Jongenburger, Willy & Vincent van Heuven 1991. The distribution of (word initial) glottal stop in Dutch. In Frank Drijkoningen & Ans M.C. van Kemenade (eds.),Linguistics in the Netherlands 1991. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 101-110.
Joosten, Frank 2002. De uitspraak van letterwoorden in het Nederlands. Nederlandse Taalkunde 7, 238-263.
Jordens, P. (1974), 'Das deutsche es und die niederländischen Entsprechungen er/het. Eine kontrastive Analyse.' In: Pörnbacher, H. (Hrsg.), Festgabe des Deutschen Instituts derUniversität Nijmegen Paul B. Wessels zum 65. Geburtstag,Nijmegen, 157-189.
Kterug naar boven
Köhnlein, Björn 2015. The morphological structure of complex place names: The case of Dutch. The Journal of Comparative Germanic Linguistics 18, 183-212.
Kager, René & Violeta Martínez-Paricio 2018. The internally layered foot in Dutch. Linguistics 56, 69-114.
Kager, René & Wim Zonneveld 1986. Schwa, syllables, and extrametricality. The Linguistic Review 5, 197-221.
Kager, René 1989. A metrical theory of stress and destressing in English and Dutch. Dordrecht: Foris. [diss. Universiteit van Utrecht]
Kager, René 1989. A metrical theory of stress and destressing in English and Dutch.Dordrecht: Foris. [diss. Universiteit van Utrecht]
Kager, René 2003. Intuïtieve syllabificatie bij kinderen: een optimaliteitsmodel. In Georges De Schutter & Steven Gillis (red.), Fonologische kruispunten. Gent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 135-163. [= Studies op het gebied van de Nederlandse Taalkunde 2]
Kager, René & Violeta Martínez-Paricio 2018. The internally layered foot in Dutch. Linguistics 56, 69-114.
Kager, René 1989. A metrical theory of stress and destressing in English and Dutch. Dordrecht: Foris. [diss. Universiteit van Utrecht]
Karcevski, S. (1941), 'Introduction à l'étude de l'interjection.' In: Cahiers Ferdinand de Saussure 1, 57-75.
Keijzer, J. (1947), 'Dit, dat en nog wat.' In: De nieuwe taalgids. 40, 164-166.
Kenny, Anthony (1963), Action, Emotion and Will, London/NewYork.
Kerkhoff, Annemarie 2007. Acquisition of morpho-phonology. The Dutch voicing alternation. Utrecht: LOT.[diss. Universiteit van Utrecht]
Kersten, Bart 2014. Reduplicatie in het Nederlands. Een werkstuk-werkstuk over contrastieve focusreduplicatie. [BA Thesis, Radboud Universiteit Nijmegen].
Kerstens, J. (1980), 'Over samentrekking.' In: De nieuwe taalgids. 73, 375-394.
Kerstens, Johan (1985), 'Het lidwoord nul bestaat niet.' In:Forum der Letteren. 26, 1-19.
Kester, Ellen-Petra 1996. The nature of adjectival inflection. Utrecht: OTS. [dissertatie Universiteit Utrecht].
Keune, Karen, Mirjam Ernestus, Roeland van Hout & R. Harald Baayen 2005. Variation in Dutch: from written MOGELIJK to spoken MOK. Corpus Linguistics and Linguistic Theory 1, 183-223.
Kirsner, R.S. & V.J. van Heuven (1988), 'The Significance of Demonstrative Position in Modern Dutch.' In: Lingua 76, 209-248.
Kirsner, R.S. (1976-77), 'De "onechte lijdende vorm".' In: Spektator 6, 1-18.
Kirsner, R.S. (1985), 'What It Takes to Show Whether an Analysis 'Fits'.' In: Blume, H. & G. Hammarström (eds.), Descriptio Linguistica. Proc. First Conf. on Descriptive and Structural Linguistics (Antwerp 1985), Tübingen, 76-113.
Kirsner, R.S., V.J. van Heuven & J.F.M. Vermeulen (1987), 'Text-type, context and demonstrative choice in writtenDutch: Some experimental data.' In: Text (An interdisciplinary journal for the study of discourse) 7, 117-144.
Kirsner, Robert S. & Jeanine Y. Deen (1989), 'Het mes snijdt aan twee kanten: on the semantics and pragmatics of theDutch sentence-final particle hoor.' In: Bruijn Lacy, Margriet (ed.), The Low Countries: Multidisciplinary Studies,Lanham/New York/London, 1-11. (= Publications of the American Association for Netherlandic Studies 3)
Kirsner, Robert S. (1979a), 'Deixis in Discourse: an Exploratory Quantitative Study of the Modern Dutch Demonstrative Adjectives.' In: Givón, T. (ed.), Syntax and Semantics,Volume 12: Discourse and Syntax, New York/San Francisco/London, 355-375.
Kirsner, Robert S. (1979b), The Problem of Presentative Sentences in Modern Dutch, Amsterdam/New York/Oxford (North-Holland Linguistic Series, vol. 43).
Kirsner, Robert S. (1991), 'Het nut van intersubjectieve gegevens in taalkundige beschrijvingen van het Nederlands.' In:Neerlandica extra muros. 29, nr. 3, 12-20.
Kissine, Mikhail, Hans van de Velde & Roeland van Hout 2003. The devoicing of fricatives in Standard Dutch. In Paula Fikkert & Leonie Cornips (eds.), Linguistics in the Netherlands 2003. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 93-104.
Klamer, Marian 2002. Semantically motivated lexical patterns: A study of Dutch and Kambera expressives. Language 78, 258-286.
Klasse, Band 59, Heft 2),Berlin, 57-69.
Klein, M. & M. Visscher (1996), Handboek Verzorgd Nederlands. Spellingregels Stijladviezen, Groningen, tweede, herzienedruk.
Klein, M. & M.C. van den Toorn (1977-78), 'Vooropplaatsing van PP's.' In: Spektator 7, 423-433. Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 177-187.
Klein, M. & M.C. van den Toorn (1979), 'Van NP-Beperking tot XP-Beperking: een antwoord op Kooij en Wiers 1978.' In: De nieuwe taalgids.72, 97-109.
Klein, M. (1974), 'Enkele opmerkingen over de bijstelling.'In: De nieuwe taalgids. 67, 405-411.
Klein, M. (1976-77), 'Zinsaccent en extrapositie.' In: Spektator 6, 444-445.
Klein, M. (1977a), 'Akmajian, Paardekooper en Twee van die Sinterklazen.' In: Gramma 1, 4-10.
Klein, M. (1977b), Appositionele constructies in het Nederlands, proefschrift Nijmegen, Nijmegen.
Klein, M. (1981), 'De interne structuur van partitieve constructies.' In: Spektator 10, 295-309.
Klein, M. (1983a), 'Over de zgn. absolute met-constructie.' In: De nieuwe taalgids. 76, 151-164.
Klein, M. (1983b), 'Vooropstaande PP's en thematische relaties.' In: Gramma 7, 41-50.
Klein, M. (1991), 'Coördinatie in de ANS.' In: Gramma 15, 227-234.
Klein, M. 1983. Over de zgn. absolute met-constructie. De Nieuwe Taalgids 76, 151-164.
Klein, Maarten (1987), 'De ans en het voornaamwoordelijk bijwoord.' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ans-nummer), 97-100.
Klooster, W. 2001. Grammatica van het hedendaags Nederlands: een volledig overzicht. Den Haag: Sdu.
Klooster, W.G. (1992), 'Over er.' In: Bennis, Hans & Jan W. de Vries (red.) (1992), 191-207.
Klooster, Wim 1972. The structure underlying measure phrase sententences. Dordrecht: Reidel.
Klooster, Wim 1978. Minder dan hoeft. De Nieuwe Taalgids 71, 534-542.
Klooster, Wim 1984. Ontkenning en noodzakelijkheid. Observaties met betrekking tot negatie en moeten. GLOT 7, 63-120.
Klooster, Wim 1993. Negatieve zinnen. Gramma/TTT 2(2), 119-143.
Klooster, Wim 2001. Geen: over verplaatsing, negatie en focus. Nederlandse Taalkunde 6(1), 54-84.
Klooster, Wim 2001. Grammatica van het hedendaags Nederlands. Een volledig overzicht. Den Haag: SDU Uitgeverij.
Klooster, Wim. 1989. 'Bananenzinnen'. In: Karel Porteman & Kurt Erich Schöndorf. Liber amicorium Kåre Langvik-Johanessen, 35-43.
Kloots, Hanne, Georges De Schutter, Steven Gillis & Marc Swerts 2003. Verdoffende vocalen en klinkers die verdwijnen: een casestudy. Nederlandse Taalkunde, 8, 231-254.
Kloots, Hanne, Georges De Schutter, Steven Gillis & Marc Swerts 2004. Svarabhaktivokale im Standardniederländischen in Flandern und den Niederlanden. Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 71, 129-155.
Kloots, Hanne, Georges de Schutter, Steven Gillis en Marc Swerts 2002. Sjwa-insertie in eindclusters: variatiepatronen in het Standaardnederlands. Nederlandse Taalkunde 7, 97-126.
Kloots, Hanne, Steven Gillis & Jo Verhoeven 2009. Merk toch hoe sterk. Sjwa-insertie in spontaan gesproken Standaardnederlands. Nederlandse Taalkunde 14, 45-65.
Kloots, Hanne, Steven Gillis & Jo Verhoeven 2018. Over vlugge spraak en vluchtige sjwa's. De relatie tussen spreektempo en de duur van Nederlandse svarabhaktivocalen. In Georges de Schutter (red.) Drie visies op de frequentste klank van het Nederlands. Een postuum eerbetoon aan Johan Taeldeman[Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren, 128], 317-349.
Kloots, Hanne, Steven Gillis & Sven De Maeyer 2014. Vowel pronunciation in open syllables in spontaneously spoken Standard Dutch: Exploring a phonological constraint in a listening task. Linguistics 52, 1167-1194.
Kloots, Hanne, Steven Gillis & Sven De Maeyer 2014. Vowel pronunciation in open syllables in spontaneously spoken Standard Dutch: Exploring a phonological constraint in a listening task.Linguistics 52, 1167-1194.
Koelmans, L. (1965), 'Iets over de woordorde bij samengestelde predikaten in het Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 58, 156-165.
Koelmans, L. (1970a), 'Zinnen met een aanloop in het Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 63, 21-27.
Koelmans, L. (1975c), 'Jan z'n boek en de pregenitieven.' In: De nieuwe taalgids. 68, 433-445.
Koelmans, Leendert 1981. Uit de geschiedenis van de Nederlandse achtervoegsels III: het suffix -baar. De Nieuwe Taalgids 74, 330-339.
Kollewijn, R.A. (1891), 'Zich.' In: Taal en Letteren. 1, 189-192.
Kollewijn, R.A. (1892), 'Het systeem van de tijden der werkwoorden.' In: Taal en Letteren. 2, 141-147.
Kollewijn, Roeland Anthonie 1899. Voorwerpen. Taal en Letteren 9, 465–480.
Kooij, J.G. & E. Wiers (1978), 'Vooropplaatsing, verplaatsingsregel en de interne struktuur van nominale groepen.'In: Kooij, J.G. (red.) (1978), 105-143.
Kooij, J.G. & E. Wiers (1979), 'Beperkingen en overschrijdingen: een antwoord aan Klein en Van den Toorn.' In: Ntg. 72,488-493.
Kooij, J.G. & E.L. Wiers (1976-77), 'Vooropplaatsing van PP's in het Nederlands.' In: Spektator 6, 445-449. Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980.173-176.
Kooij, J.G. (1972-73), 'Presuppositie, topic, en de plaats van het indirekt objekt.' In: Spektator 2, 261-270.
Kooij, J.G. (1976), 'Jan vraagt Piet als Jan Piet ziet, of: hoe leg ik woordvolgorde uit?' In: Verslag 5e Colloquium vanhoogleraren en lectoren in de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten (Leiden, 1973), 's-Gravenhage/Gent,64-78.
Kooij, Jan & Marc van Oostendorp 2003. Fonologie. Uitnodiging tot de klankleer van het Nederlands. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Koopmans, Hilda 1995. On verbs that fail to undergo V-second. Linguistic Inquiry 26, 137-63.
Koopmans-van Beinum, Florina J. 1969. Nog meer fonetische zekerheden. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam,Instituut voor Fonetische Wetenschappen.
Koopmans-van Beinum, Florina J. 1980. Vowel contrast reduction: An acoustic and perceptual study of Dutch vowels in various speech conditions. Amsterdam: Academische Pers. [diss. Universiteit van Amsterdam]
Koopmans-van Beinum, Florina J. 1980. Vowel contrast reduction: An acoustic and perceptual study of Dutch vowels in various speech conditions.Amsterdam: Academische Pers. [diss. Universiteit van Amsterdam]
Koopmans-van Beinum, Florina J. 1982. Akoestische en perceptieve aspecten van klinkercontrastreductie en de rol van de fonologie.Spektator 11, 284-294.
Koopmans-van Beinum, Florina J. 1994. What's in a schwa? Phonetica 51, 68-79.
Koops, Aaldrik (1984-85), 'De zogenaamde PP-over-V constructie over.' In: Spektator 14, 352-357.
Kosmata, Eva & Barbara Schlücker 2022. Contact induced grammatical change? The case of proper name compounding in English, German, and Dutch. Languages in Contrast 22, 77-113.
Koster, J. (1975), 'Dutch as an SOV-language.' In: Linguistic Analysis 1, 111-136.
Kraaikamp, Margot 2017. Semantic versus lexical gender. LOT Publications.
Kraak, A. & W.G. Klooster 1968. Syntaxis. Culemborg/Keulen: Uitgeverij Stam-Kemperman N.V.
Kraak, A. & W.G. Klooster. 1968. Syntaxis. Culemborg/Keulen: Uitgeverij Stam-Kemperman N.V.
Kraak, A. (1966), Negatieve zinnen. Een methodologische en grammatische analyse, Hilversum.
Kraak, A. (1970), 'Zinsaccent en syntaxis.' In: Studia Neerlandica. 1, nr. 4, 41-62.
Kraak, Albert 1966. Negatieve zinnen, een methodologische en grammatische analyse. W. de Haan.
Krott, Andrea 2001. Analogy in morphology. The selection of linking elements in Dutch compounds. Nijmegen: Max Plank Institut für Psycholinguistik. [dissertatie Radboud Universiteit Nijmegen].
Kruyskamp, C. (1962), 'Begripsverwarring bij ontwerpen.' In:De nieuwe taalgids. 55, 24-25.
Kuijpers, Cecile & Wilma van Donselaar 1997. The influence of rhythmic context on schwa epenthesis and schwa-deletion n Dutch. Language and Speech 41, 87-108.
Kuijpers, Cecile, Wim van Donselaar & Anne Cutler 1996. Phonological variation: epenthesis and deletion of schwa in Dutch. In H.Timothy Bunnell & William Idsardi (eds.), Procedings of the Fourth International Conference on Speech Processing, Vol. 3. Philadelphia: University of Philadelphia& A.I. DuPont Institute, 149-152.
Kuno, S. (1976), 'Gapping: A Functional Analysis.' In: Linguistic Inquiry. 7, 300-318.
Lterug naar boven
Labov, William 2001. Principles of linguistic change. Social factors. Oxford: Blackwell.
Langendonck, W. van (1980), 'A source for quantifying expressions.' In: Zonneveld, W. & F. Weerman (eds.), Linguisticsin the Netherlands 1977-1979, Dordrecht, 84-95.
Langeveld, M.J. jr. (1931), 'De zogenaamde "tussenwerpsels".'In: De nieuwe taalgids. 25, 279-283.
Langeweg, Simone J. 1988. The stress system of Dutch. [Diss. Universiteit van Leiden].
Laver, John 1996. Principles of phonetics. Cambridge: Cambridge University Press.
Leech, G. & J. Svartvik (1975), A communicative Grammar of English, London.
Lessen Kloeke, W.U.S. van 1973. Dutch word stress. In Albert Kraak (ed.), Linguistics in the Netherlands 1972-1973. Assen: Van Gorcum, 222-236.
Levelt, Willem J.M. 2006. Met het oog op de tijd. Afscheidsrede door Prof. dr. Willem J.M. Levelt. Radboud Universiteit Nijmegen.
Leys, O. (1973), 'Das Reflexivpronomen: eine Variante des Personalpronomens.' In: Leuvense Bijdragen. 62, 251-265.
Leys, O. (1979a), 'De bepaling van het voornaamwoordelijk bijwoord en de systematisering van ndl. er.' In: De nieuwe taalgids. 72,240-246.
Leys, O. (1979b), 'Zur Systematisierung von es.' In: Deutsche Sprache 1979, nr. 1, 28-34.
Leys, O. (1984), 'Indefiniete eigennamen.' In: Pijnenburg,W.J.J., K. Roelandts & V.F. Vanacker (red.), Feestbundel voor Maurits Gysseling. Opstellen door vrienden en vakgenoten aangeboden bij gelegenheid van zijn 65e verjaardag,Leuven, 208-213.
Leys, O. (1985), 'Het voegwoord om als uitdrukking van modale opeenvolging.' In: Ryckeboer, H., J. Taeldeman & V.F. Vanacker (red.) (1985), 267-271.
Leys, Odo (1988), 'Prospektives um.' In: Deutsche Sprache 16, 97-102.
Leys, Odo 2001. Omtrent onlogische constructies. Leuvense Bijdragen 90, 427-428.
Lin, Jing 2015. Acquiring Negative Polarity Items. Universiteit van Amsterdam. Thesis.
Lindau, Mona 1979. The feature expanded. Journal of Phonetics 7, 163-167.
Loon, Jozef van 2018. Is het Nederlands wereldkampioen sjwa? In Georges de Schutter (red.) Drie visies op de frequentste klank van het Nederlands. Een postuum eerbetoon aan Johan Taeldeman. [Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren128], 221-282.
Loonen, Nard 2003. Stante pede gaande van dichtbij langs AF bestemming @ . University of Utrecht. Thesis.
Looyenga, S. (1990), 'On the Internal Structure of Nominal Infinitives.' In: Linguistics in the Netherlands 1990, 101-111.
Looyenga, S. (1992), 'Generieke zinnen.' In: Tabu 22, 1-21.
Los, Bettelou, Corrien Blom, Geert Booij, Marion Elenbaas & Ans van Kemenade 2012. Morphosyntactic change: a comparative study of particles and prefixes. Cambridge: Cambridge University Press.
Lubbe, H.F.A. van der (1958/1978), Woordvolgorde in het Nederlands. Een synchrone structurele beschouwing, Assen, 1ste druk 1958, 4de druk 1978.
Lubbe, H.F.A. van der (1982), 'Over echte en schijnbare partitieve groepen.' In: Spektator 11, 367-378.
Lubbe, H.F.A. van der (1985), 'De structuur van de zgn. absolute met-constructie.' In: De nieuwe taalgids. 78, 6-17.
Luyckx, Kim, Hanne Kloots, Evie Coussé & Steven Gillis 2007. Klankfrequenties in het Nederlands. In Dominiek Sandra, Rita Rymenans, Pol Cuvelier & Peter Van Petegem (red.), Tussen taal, spelling en onderwijs: essays bij het emeritaat van Frans Daems. Academia Press, 141-154.
Luyckx, Kim., Hanne Kloots, Evie Coussé & Steven Gillis 2007. Klankfrequenties in het Nederlands. In Dominiek Sandra, Rita Rymenans, Pol Cuvelier & Peter Van Petegem (red.), Tussen taal, spelling en onderwijs: essays bij het emeritaat van Frans Daems. Academia Press, 141-154.
Lühr, Rosemarie (1985), 'Sonderfälle der Vorfeldbesetzung im heutigen Deutsch.' In: Deutsche Sprache 13, 1-23.
Mterug naar boven
M(artelaere), A. d(e) (s.d.), 'Blijken, lijken, schijnen.' In: Taalbeheersing in de administratie (vanaf 1985: Taalbeheersing in de praktijk). ii/454-455.
M(artelaere), A. d(e) (s.d.), 'Doen en laten.' In: Taalbeheersing in de administratie (vanaf 1985: Taalbeheersing in de praktijk). vi/18.
Mackenzie, J. Lachlan 1985. Ge-nominaliseer. TTT. Interdisciplinair Tijdschrift voor Taal- en Tekstwetenschap 5, 177-199.
Malepaard, Joop 2007. Inverse disjuncties. Voortgang 25, 311-360.
Maling, J.M. (1972), 'On Gapping and the Order of Constituents.' In: Linguistic Inquiry. 3, 101-108.
Marc Dominicy & S.Paul Verluyten (eds.), Linguistics in Belgium 6, 42-56(Antwerp Papers in Linguistics, Special Issue). Ook in:Vriendt, Sera de (1995), 115-128.
Marle, J. van (1987), 'Een mythe over het -s meervoud.' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ANS-nummer), 103-108.
Marle, Jaap van 1978. Veranderingen in woordstructuur. In Geert Koefoed en Jaap van Marle (red.). Aspecten van taalverandering. Groningen: Wolters-Noordhoff, 127-176.
Marle, Jaap van 1980. The stress patterns of Dutch simplex words. A first approach. In Wim Zonneveld, Frans van Coetsem & Orrin W. Robinson (eds.), Studies in Dutch phonology. The Hague: Martinus Nijhoff, 89-128.
Marle, Jaap van 1981. Over de dynamiek van morfologische categorieën. Forum der Letteren 22, 51-63.
Marle, Jaap van 1985. On the paradigmatic dimension of morphological creativity. Dordrecht: Foris. [dissertatie Universiteit Utrecht].
Marle, Jaap van 1985. On the paradigma­tic dimension of morphological creativity. Dordrecht: Foris. [dissertatie Universiteit Utrecht].
Marle, Jaap van 1990. De -eur / -euse / -trice trits. Spektator 19, 253-264.
Marle, Jaap van 1996. The unity of morphology: On the interwovenness of the derivational and inflectional dimension of the word. In Geert Booij & Jaap van Marle (eds.), Yearbook of Morphology 1995. Dordrecht: Kluwer, 67-82.
Mars, F.K.M. 1969. Over oorzakelijke en andere voorwerpen. De nieuwe taalgids 62, 368–376.
Martínez-Paricio, Violeta & René Kager 2015. The binary-to-ternary rhythmic continuum in stress typology: Layered feet and non-intervention constraints.Phonology 32, 459–504.
Martens, Luc & Hugo Quené 1994. Degemination of Dutch fricatives in three different speech rates. In Reineke Bok-Bennema & Crit Cremers. (eds.) Linguistics in the Netherlands 1994. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 119–126.
Martin, Willy 1968. De verdoffing van gedekte en ongedekte /e/ in niet-hoofdtonige positie bij Romaanse leenwoorden in het Nederlands.De Nieuwe Taalgids 61, 162-181.
Martin, Willy 1971. Distributie van ‘nieuwe woorden’ in Mei van Herman Gorter. De Nieuwe Taalgids 64, 163-176.
Martínez-Paricio, Violeta & René Kager 2015. The binary-to-ternary rhythmic continuum in stress typology: Layered feet and non-intervention constraints. Phonology 32, 459–504.
Mathesius, Vilém (1929), 'Zur Satzperspektive im modernen Englisch.' In: Archiv für das Studium der neueren Sprachenund Literaturen 84, 202-210.
Mattens, W.H.M. (1970), De indifferentialis. Een onderzoek naar het anumerieke gebruik van het substantief in het algemeen bruikbaar Nederlands, Assen.
Mattens, W.H.M. (1991), 'Van gastrolinguÏstiek krijgt een structuralist linguÏstische gastritis: het getalsaspect vangroente- en fruitnamen.' In: De nieuwe taalgids. 84, 556-568.
Mattens, Wim (1987a), 'Het partitieve er in de ANS.' In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXXV, 68-77.
Mattens, Wim (1988), 'Nogmaals het partitieve er in de ANS.' In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXXVI, 35-44.
Meel, Linda van, Frans Hinskens & Roeland van Hout 2013, Ethnolectal variation in the realization of /z/ by Dutch youngsters.Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 80, 297-325.
Meel, Linda van, Frans Hinskens & Roeland van Hout 2018. Variation in a tense/lax vowel pair in Dutch youngsters with different ethnic backgrounds. Taal en Tongval 70, 179-210.
Mees, Inger & Beverley Collins 1982. A phonetic description of the consonant system of Standard Dutch (ABN). Journal of the International Phonetic Association 12, 2-12.
Meesters, Gert 2004. Marginale morfologie in het Nederlands. Paradigmatische samenstellingen, neo-klassieke composita en splintercomposita. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
Mesland, G.M. (1971), 'Alweer die glibberige samentrekking.'In: De nieuwe taalgids. 64, 12-14.
Meyer, Caitlin, Sjef Barbiers & Fred Weerman 2020. Many systems, one strategy: Acquiring ordinals in Dutch and English. Glossa: a journal of general linguistics 5(1), p. 100.
Meyer, Caitlin. 2019. Rule and order. Acquiring ordinals in Dutch and English. Utrecht: LOT Publications.
Michels, L.C. (1951), 'Relatieve en vergelijkende constructies.' In: Handelingen van het 19e Vlaams Filologencongres,174-176.
Michels, L.C. (1952), 'U Eerwaarde en Zijn Edele.' In: De nieuwe taalgids. 45, 160-162.
Michels, L.C. (1963a), 'Een geval van cohesie.' In: De nieuwe taalgids. 56, 50.
Michels, L.C. (1963b), 'Wat voor dat.' In: De nieuwe taalgids. 56, 107.
Mielke, Jeff 2008. The emergence of distinctive features. Oxford: Oxford University Press.
Moerdijk, Alfons 1987. Lexicale semantiek en compositavorming. Forum der Letteren 28, 194-213.
Moerdijk, Fons 1990. Metonymie uit een ander vaatje. In: Traditie en progressie. Handelingen van het 40ste Nederlands Filologencongres. ’s Gravenhage: SDU, 111-122.
Mos, Maria 2010. Complex lexical items. Utrecht: LOT [dissertatie Tilburg University]
Moulton, William G. 1956. Syllabic nuclei and final consonant clusters in German. In Morris Halle (ed.), For Roman Jakobson. The Hague: Mouton, 372-381.
Moulton, William G. 1962. The vowels of Dutch: phonetic and distributional classes. Lingua 11, 294-312.
Mourelatos, Alexander P.D. (1981), 'Events, Processes, and States.' In: Tedeschi, Philip J. & Annie Zaenen (eds.),Tense and Aspect (= Syntax and Semantics 14), New York etc.,191-212.
Mozziconacci, Sylvie J. L. 1998. Speech variability and emotion: Production and perception. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. [Diss. Technische Universiteit Eindhoven]
Mulders, J. van (1943), 'Het werkwoord "hoeven".' In: Tijdschrift voor Levende Talen/Revue des Langues Vivantes 9,209-211.
Muysken, Pieter 2013. Ethnolects of Dutch. In Frans Hinskens & Johan Taeldeman (red.), Language and space. An international handbook of linguistic variation. Volume 3: Dutch. Berlijn / Boston: Mouton De Gruyter, 739-760.
Nterug naar boven
Naarding, J. (1961), 'Het geslacht der koppelingen met ontwerp-.' In: De nieuwe taalgids. 54, 266-268.
Neeleman, Ad & Fred Weerman 1993. The balance between syntax and morpho­lo­gy: Dutch particles and resultatives. Natural Language and Linguistic Theory 11, 433-476.
Neijt, A. (1979), Gapping. A Contribution to Sentence Grammar, Dordrecht.
Neijt, Anneke & Johan Zuidema (red.) 1994. Spellingrapport 1994. ’s Gravenhagen: SDU Uitgeverij / Stichting Bibliographia Neerlandia.
Neijt, Anneke & Rob Schreuder 2007. Rhythm versus analogy: Prosodic variation in Dutch compounds. Language and Speech 50, 533-566.
Neijt, Anneke & Vincent J. van Heuven 1992. Rules and exceptions in Dutch word stress. In Reineke Bok-Bennema & Roeland van Hout (eds.). Linguistics in the Netherlands 1992. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 185-196.
Neijt, Anneke & Rob Schreuder 2007. Rhythm versus analogy: Prosodic variation in Dutch compounds. Language and Speech 50, 533-566.
Neijt, Anneke 1991. Universele fonologie. Dordrecht: Foris Publications.
Neijt, Anneke 1999. Spelling. In Willy Smedts & Piet C. Paardekooper (red.) De Nederlandse taalkunde in kaart.Leuven / Amersfoort: Acco, 249-256.
Neijt, Anneke, Rob Schreuder & Carel Jansen 2010. Van boekebonnen en feeëverhalen. De tussenklank e(n) in Nederlandse en Afrikaanse samenstellingen: vorm of betekenis? Nederlandse Taalkunde 15, 125-145.
Neijt, Anneke, Rob Schreuder & Harald Baayen 2004. Seven years later. The effect of spelling on interpretation. In Leonie Cornips & Jenny Doetjes (eds.), Linguistics in the Netherlands 2004. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 134-145.
Neijt, Anneke, Robert Schreuder & Carel Jansen 2010. Van boekebonnen en feëverhale. De tusssenklank e(n) in Nederlandse en Afrikaanse samenstellingen: vorm of betekenis. Nederlandse Taalkunde 15, 125-145.
Nespor, Marina, & Irene Vogel 1986. Prosodic Phonology. Dordrecht: Foris.
Niekerk, P.K. (1973), 'Analyse van het verbale systeem van hethedendaagse Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 66, 453-463.
Nieuwborg, E. (1968), De distributie van het onderwerp en het lijdend voorwerp in het huidige geschreven Nederlands in zijn A.B.-vorm, Antwerpen, s.d.
Nieuwborg, E. (1968), De distributie van het onderwerp en het lijdend voorwerp in het huidige geschreven Nederlands inzijn A.B.-vorm, Antwerpen, s.d.
Nieuwborg, E. (1970), 'Les pronoms adjectifs et numéraux indéfinis dans la grammaire néerlandaise.' In: Mélanges J.L.Pauwels, Louvain, 1-32.
Nieuwborg, E. (1973), 'De plaatsing van het substantivisch onderwerp in reflexieve constructies.' In: Leuvense Bijdragen. 62, 273-283.
Nieuwborg, E. (1976), Cursus woordvolgorde, syllabus UCL, Leuven, s.d.
Nieuwenhuysen, Peter (1972-73), 'Oorzaak en gevolg.' In: Spektator 2, 447-469.
Nieuwint, P.J.G.M. (1984), 'Werkwoordstijden in Nederlandse 'counterfactuals'.' In: De nieuwe taalgids. 77, 542-555.
Noach, B.M. (1972), 'Interjecties-Tussenwerpsels.' In: Levende Talen. 1972, 487-488.
Nooteboom, Sieb 1972. Production and perception of vowel duration. A study of the durational properties of vowels in Dutch. [Diss. Universiteit van Utrecht]
Nooteboom, Sieb 1972. Production and perception of vowel duration. A study of the durational properties of vowels in Dutch.[Diss. Universiteit van Utrecht]
Nooteboom, Sieb G. & Johanna G. Kruyt 1987. Accents, focus distribution and the perceived distribution of given and new information: An experiment. Journal of the Acoustical Society of America 82, 1512–1524.
Norde, Muriel & Sippach, Sarah 2019. Nerdalicious scientainment: A network analysis of English libfixes. Word Structure 12, 353–384
Norde, Muriel & Caroline Morris 2018. Derivation without category change. A network-based analysis of diminutive prefixoids in Dutch. In Evie Coussé, Kristel van Goethem, Muriel Norde & Gudrun Vanderbauwhede (eds.), Category change from a constructional perspective. Amsterdam / Philadelphia: Benjamins, 47-92.
Norde, Muriel & Kristel van Goethem 2015. Emancipatie van affixen en affixoïden: degrammaticalisatie of lexicalisatie? Nederlandse Taalkunde 20, 109-148.
Norde, Muriel 2006. Van suffix tot telwoord tot bijwoord: degrammaticalisering en (re) grammaticalisering van tig. TABU 1/2, 33-60.
Norde, Muriel 2006. Van suffix tot telwoord tot bijwoord: degrammaticalisering en (re)grammaticalisering van tig. TABU 1/2, 33-60.
Norde, Muriel, Bernard De Clerck & Timothy Colleman 2014. The emergence of non-canonical degree modifiers in non-standard varieties of Dutch: A constructionalization perspective. In: Ronny Boogaart, Timothy Colleman & Gijsbert Rutten (Eds.) 2014. Extending the Scope of Construction Grammar (Cognitive Linguistics Research 54). Berlin/New York: Mouton De Gruyter, 207–250.
Noske Roland 2005. A prosodic contrast between Northern and Southern Dutch: a result of a Flemish-French sprachbund.In Broekhuis, Hans, Norbert Corver, Riny Huybregts, Ursula Kleinhenz, & Jan Koster (eds.), Organizing grammar. Linguistic studies in honor of Henk van Riemsdijk. Berlin: Mouton de Gruyter, 474-482.
Nouveau, Dominique 1994. Language acquisition, metrical theory, and optimality. A case study of Dutch word stress. Utrecht: LOT. [Diss. Universiteit van Utrecht]
Nunn, Anneke 1998. Dutch orthography. A systematic investigation of the spelling of Dutch words. Utrecht: LOT [diss. Katholieke Universiteit Nijmegen
Oterug naar boven
Odijk, J. (1992), 'Uninflected Adjectives in Dutch.' In: Bok-Beinema, R. & R. van Hout (red.), Linguistics in the Netherlands, Amsterdam, 197-208.
Ohala, John J. 1983. The origin of sound patterns in vocal tract constraints. In Peter F. MacNeilage (ed.), The production of speech. New York: Springer-Verlag, 189-216.
Oostdijk, Nelleke 2000. Het Corpus Gesproken Nederlands. Nederlandse Taalkunde 5, 280-284.
Oostdijk, Nelleke 2005. Het Corpus Gesproken Nederlands. Einddocumentatie. Den Haag: NWO.
Oostendorp, Marc van 1995. Vowel quality and phonological projection.[Ph. D. diss.Tilburg University, herziene editie gepubliceerd als Van Oostendorp 2000]
Oostendorp, Marc van 1997. Enkele eigenschappen van de Nederlandse sjwa.Nederlandse Taalkunde 2, 3-13.
Oostendorp, Marc van 2003. Crossing morpheme boundaries in Dutch. Lingua 114, 1367-1400.
Oostendorp, Marc van 2008. Incomplete devoicing in formal phonology. Lingua 118, 1362-1374.
Oostendorp, Marc van 2015. Wat was er eerder: de harde g of de zachte? Neerlandistiek. Online tijdschrift voor taal-en letterkunde, 8 februari 2015.
Os, Charles van (1986), ''Vrijwel' heeft zijn grenzen.' In: Tabu 16, 51-71.
Oss, F. van & Carlos Gussenhoven 1984. De Nederlandse slot-n in het nieuws.Gramma 8, 1, 37-45.
Ostendorf, M.A.F. (1958), 'De tangconstructie als syntactisch stramien.' In: De nieuwe taalgids. 51, 139-144. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 328-333.
Ouddeken, Nina 2018. Voicing in transition: laryngeal characteristics in West-Germanic and Italo-Romance dialects. Utrecht: LOT. [diss. Radboud Universiteit, Nijmegen].
Overdiep, G.S. (1923), 'Een opmerking over het Nederlandsche perfectum.' In: De nieuwe taalgids. 17, 26-33.
Overdiep, G.S. (1949), Stilistische Grammatica van het moderne Nederlandsch, 2e druk verzorgd door G.A. van Es, Zwolle.
Pterug naar boven
Paardekooper, P.C. (1946), 'Wat is genus?' In: De nieuwe taalgids. 39, 23-27.
Paardekooper, P.C. (1950), 'Als en dan bij vergelijkingen.'In: De nieuwe taalgids. 43, 160-167.
Paardekooper, P.C. (1951), 'De imperatief als grammatische categorie in het ABN.' In: De nieuwe taalgids. 44, 97-107.
Paardekooper, P.C. (1952), 'Jan z'n boek.' In: De nieuwe taalgids. 45, 12-17.
Paardekooper, P.C. (1956), 'Een schat van een kind.' In: De nieuwe taalgids. 49, 93-99. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 334-340 en in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980., 74-81.
Paardekooper, P.C. (1957), 'De "tijd" als spraakkunstgroep in het ABN.' In: De nieuwe taalgids. 50, 38-45. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 282-289.
Paardekooper, P.C. (1958a), 'Wijlen ons koppelwerkwoord?' In: Levende Talen. 1958, 115-122. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 202-209.
Paardekooper, P.C. (1958b), 'Koppelwerkwoorden met iemand hebben.' In: Levende Talen. 1958, 536-543. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 214-221.
Paardekooper, P.C. (1961), 'Persoonsvorm en voegwoord.' In: De nieuwe taalgids. 54, 296-301.
Paardekooper, P.C. (1962a), 'Een foute zinsbegrenzing.' In: Levende Talen. 1962, 185-188.
Paardekooper, P.C. (1967), 'Een heilige spraakkunstkoe: het koppelwerkwoord.' In: Levende Talen. 1967, 189-198. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 264-273.
Paardekooper, P.C. (1970a), 'Een dwaze regel: de n in alle(n), beide(n) enz.' In: De nieuwe taalgids. 63, 131.
Paardekooper, P.C. (1970b), 'Twee onbruikbare begrippen: endo-en eksocentrisch.' In: De nieuwe taalgids. 63, 291-292.
Paardekooper, P.C. (1970c), 'Groter als.' In: De nieuwe taalgids. 63, 329-337.
Paardekooper, P.C. (1977a), 'Of het nou regent of dat het mooi weer is als bw bep.' In: De nieuwe taalgids. 70, 162-170.
Paardekooper, P.C. (1977b),' Met jouw tanden in m'n nek als bwbep.' In: De nieuwe taalgids. 70, 387-406.
Paardekooper, P.C. (1978), 'Wie dan ook enz., vooral als ww-patroondeel.' In: De nieuwe taalgids. 71, 569-581.
Paardekooper, P.C. (1979), 'Ook maar iemand.' In: De nieuwe taalgids. 72, 429-448.
Paardekooper, P.C. (1985), 'Het wkg. vn: mekaar(s).' In: De nieuwe taalgids.78, 389-403.
Paardekooper, P.C. (1986), Beknopte ABN-syntaksis, Eindhoven, s.d., 7de druk.
Paardekooper, P.C. 1977. Met jouw tanden in m'n nek als bw. bep. De Nieuwe Taalgids 70, 387-406.
Paardekooper, P.C. 1979. Ook maar iemand. De Nieuwe Taalgids 72, 429-448
Paardekooper, P.C. 1986. Beknopte ABN-syntaksis. Eindhoven: P.C. Paardekooper.
Paardekooper, Petrus Cornelis 1971. Beknopte ABN-syntaksis. 's-Hertogenbosch: Malmberg.
Paardekooper, Piet. C. 1981. Beknopte ABN-syntaksis. Eindhoven. Uitgave in eigen beheer.
Pankau, Andreas 2018. The structure of approximative numerals in German. Glossa: a journal of general linguistics 3(1), p.21.
Pardoen, Justine & Wim Honselaar (1988-89), 'De betekenis van zinnen met de volgorde zich...subject.' In: Spektator 18, 407-422.
Partee, B. (Hall) (1972), 'Opacity, coreference and pronouns.'In: Davidson, D. & G. Harman (eds.), Semantics of NaturalLanguage, Dordrecht, 415-441.
Pascual, Esther & Theo Janssen 2004. Zinnen in samenstellingen. Presentaties van fictieve verbale interactie. Nederlandse Taalkunde 9, 285-310.
Pascual, Esther 2014. Fictive interaction: The conversation frame in thought, language, and discourse. Amsterdam / Philadelphia: Benjamins.
Pauw, Annelies (1983-84), 'Transitiviteit, intransitiviteit en constructies met "zich".' In: Spektator 13, 417-439.
Pauwels, A. (1953), De plaats van het hulpwerkwoord[,] verleden deelwoord en infinitief in de Nederlandse bijzin (I.Tekst; II. Kaarten), Leuven.
Pauwels, J.L. (1952), 'Klanknabootsende en bewegingsschilderende tussenwerpsels en bijwoorden.' In: Taal en Tongval. 4, 48-58.
Pauwels, J.L. (1959), Les diffcultés de la construction de la phrase néerlandaise. Exposé complet et pratique à l'usagedes élèves dont la première langue est le français,Liège/Paris, 4de druk.
Pauwels, J.L. (1979), 'Het voltooid deelwoord van de her-werkwoorden.' In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXVII, 13-17.
Pauwels, J.L. (1983), ' "Godweet" en "wieweet" als modale adverbia.' In: Taal en Tongval. 35, 76-78.
Payne, J. & R. Huddleston 2002. Nouns and noun phrases. In: Huddleton & Pullum (red.), The Cambridge grammar of the English language. Cambridge: Cambridge University Press.
Peeters, Roger J. 1999. The Adjunct Middle Construction in Dutch. Leuven Contributions in Linguistics and Philology 88, 355-401.
Pekelder, Jan (1993), Conventies en functies. Aspecten van binominale woordgroepen in het hedendaagse Nederlands,Louvain-la-Neuve. (Bibliothèque des cahiers de l'Institut deLinguistique de Louvain, No. 71)
Penninckx, W. (1991), 'Wanneer kun je 'kan je' schrijven?' In: Taalbeheersing in de praktijk 30, nr. 4, 105-109.
Pieters, L., H. Schreel-Noë & J. van Bakel (1980), 'Moeilijk dat het was! Het voegwoord dat.' In: Gramma 4, 2-28.
Pijpops, Dirk 2017. Leest u hier iets gek? In Over Taal, 6-8.
Pijpops, Dirk. 2019. How, why and where does argument structure vary? A usage-based investigation into the Dutch transitive-prepositional alternation. Doctoraatsverhandeling KU Leuven.
Pijpops, Dirk  & Freek van de Velde 2015. Ethnolect speakers and Dutch partitive adjectival inflection. Taal en Tongval 67, 343-371.
Pijpops, Dirk  & Freek van de Velde 2016. Constructional contamination: How does it work and how do we measure it? Folia Linguistica  50, 543-581.
Pijpops, Dirk  & Freek van de Velde 2018. A multivariate analysis of the partitive genitive in Dutch. Bringing quantitative data into a theoretical discussion. Corpus Linguistics and Linguistic Theory 14, 99-131.
Pinget, Anne-France 2015. The actuation of sound change.Utrecht: LOT. [diss. Universiteit van Utrecht].
Pinget, Anne-France 2015. The actuation of sound change.Utrecht: LOT.[diss. Universiteit van Utrecht].
Pinget, Anne-France, Marjolein Rotteveel & Hans van de Velde 2014. Standaardnederlands met een accent: herkenning en evaluatie van regionaal gekleurd Standaardnederlands in Nederland. Nederlandse Taalkunde 19, 3-46.
Plug, Leendert 2003. Zo spreek je de r dus niet uit. Een fonetische kijk op ‘deletie’.Nederlandse Taalkunde 8, 2-13.
Plug, Leendert 2003. Zo spreek je de r dus niet uit. Een fonetische kijk op ‘deletie’.Nederlandse Taalkunde8, 2-13.
Pols, L 1977. Spectral analysis and identification of Dutch vowels in monosyllabic words.. Dissertatie VU, Amsterdam.
Pompino-Marshall, Bernd & Marzena Żygis 2011. Glottal marking of vowel-initial words in German. In Melanie Weirich & Stefanie Jannedy (eds.), ZASPiL Nr. 52 – September 2010. Papers from the Linguistics Laboratory, 1-18.
Poppel, Lotte van 2016. Strategisch manoeuvreren met litotes. In: Dorien Van de Mieroop, Lieven Buysse, Roel Coesemans & Paul Gillaerts. De macht van de taal: taalbeheersingsonderzoek in Nederland en Vlaanderen. Leuven/Den Haag. Acco, 219-231.
Premsela, M.J. (1918), 'Tante Betje.' In: De nieuwe taalgids. 12, 130-132.
Proeme, H. (1984), 'Over de Nederlandse imperativus.' In: Forum der Letteren. 25, 241-258.
Proeme, H. (1986), 'Is "wees" imperativus van "zijn"? (Over de semantiek van wezen en zijn.)' In: Forum der Letteren. 27, 30-41.
Qterug naar boven
Quené, Hugo 2008. Multilevel modeling of between-speaker and within-speaker variation in spon­taneous speech tempo. Journal of the Acoustical Society of America 123, 1104-1113.
Rterug naar boven
Recasens, Daniel 2012. A cross-language acoustic study of initial and final allophones of /l/. Speech Communication54, 368-383.
Reenen, Piet van & Anke Jongkind 2000. De vocalisering van de /l/ in het Standaard-Nederlands. Taal en Tongval 52, 189-199.
Reenen, Piet van & N. Huijs 2000. De harde en de zachte g, de spelling gh versus g voor voorklinker in het veertiende-eeuwse Middelnederlands. Taal en Tongval 52, 159-181.
Reenen, Piet van 1986. The vocalisation of /l/ in standard Dutch: a pilot study of an ongoing change.In Frits Beukema & Aafke Hulk (eds.), Linguistics in the Netherlands 1986. Dordrecht: Foris, 189-198.
Reenen, Piet van 1994. Driemaal -r- in de Nederlandse dialecten. Taal en Tongval7, 54-72.
Reichenbach, Hans (1947), Elements of Symbolic Logic, NewYork.
Reuneker, Alex 2016. Conditional use of prepositional phrases. The case of zonder ('without'). Linguistics in the Netherlands 2016, 121-134.
Reynaert, J. (1970), 'Voegwoordelijke bijwoorden in hedendaags betogend proza.' In: Studia Germanica Gandensia. xii, 7-24.
Rietveld, Toni & Henk G. Loman 1985. /h/, stemhebbend of stemloos. Glot 8, 275-285.
Rietveld, Toni & Vincent J. van Heuven 2016. Algemene fonetiek. Bussum: Coutinho. [4e druk].
Rietveld, Toni, Joop Kerkhoff & Carlos Gussenhoven 2004. Word prosodic structure and vowel duration in Dutch. Journal of Phonetics 32, 349-371.
Rigelsford, Michael (1983), 'Teaching Dutch concessive clauses to English-speaking learners.' In: Callebaut, B. e.a.(red.), Linguistische en socio-culturele aspecten van hettaalonderwijs, Handelingen van het tweede Fakulteitscolloquium (Gent 1982), 331-335.
Rijpma, E. & F.G. Schuringa 1972. Nederlandse spraakkunst, bewerkt door dr. Jan van Brakel. Groningen: Wolters-Noordhoff.
Rockwell, Patricia 2000. Lower, slower, louder: Vocal cues of sarcasm. Journal of Psycholinguistic Research 29, 483-495.
Rooij, J. de (1965a), Als -- of -- dat. Enkele conjuncties in ABN, dialect en Fries, Assen.
Rooij, J. de (1967), 'Lummel dat je bent.' In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 83, 108-121.
Rooij, J. de (1970a), 'Een paar is twee.' In: De nieuwe taalgids. 63, 118-126.
Rooij, J. de (1970b), 'Onzijdige voornaamwoorden en het naamwoordelijk gezegde.' In: De nieuwe taalgids. 63, 181-186.
Rooij, J. de (1972a), 'Als of dan.' In: De nieuwe taalgids. 65, 199-209.
Rooij, J. de (1972b), 'Eigenlijke en oneigenlijke modale verba.' In: Taalwetenschap in Nederland 1971, Amsterdam, 33-38.
Rooij, J. de (1977), 'De schilderij in het salon.' In: Sterkenburg, P.G.J. van et al. (red.), Lexicologie, een bundel opstellen voor F. de Tollenaere, Groningen, 221-229.
Rooij, J. de (1978a), 'Dubbel genus II. Een dialectgeografische studie met een mislukte poging tot sociolinguÏstische inbreng.' In: Taal en Tongval. 30, 105-135.
Rooij, J. de (1978b), 'Het ene of is het andere niet.' In: De nieuwe taalgids. 71, 146-148.
Rooij, J. de (1980), 'Ons bruin(e) paard. Een studie over het gebruik van de onverbogen en de verbogen vorm van het adjectief voor een onzijdig substantief enkelvoud in standaardtaal, dialect en ouder Nederlands.' In: Taal en Tongval. 32, 3-25 (I);109-129 (II).
Rooij, J. de (1982), ' Omdat en doordat in het Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 75, 329-342.
Rooij, J. de (1985), 'De toekomst in het Nederlands I. Over het uitdrukken van de toekomende tijd in standaardtaal endialect.' In: Taal en Tongval. 37, 96-123.
Rooij, J. de (1986a), 'De toekomst in het Nederlands II. Over het uitdrukken van de toekomende tijd in standaardtaal endialect.' In: Taal en Tongval. 38, 5-32.
Rooij, J. de (1986b), 'Waarom het naamwoordelijk gezegde groen blijft.' In: Onze Taal. 55, 142-144.
Rooij, J. de (1988), Van hebben naar zijn. Het gebruik van hebben en zijn in de voltooide tijden (actief) van zijn,gaan, vergeten en verliezen in standaardtaal, ouder Nederlands en dialect, Amsterdam.
Rooij, J. de (1989), 'Zo'n dingen zeggen ze hier (niet). Regionale verschillen in het gebruik van zo'n en zulke.' In: Theissen, S. & J. Vromans (red.) (1989), 181-201.
Rooij, J. de (1990a), 'Over hun en hen, en hun.' In: Taal en Tongval. 42, 107-147.
Rooij, J. de (1990b), 'Regionale variatie in het gebruik vaner i.' In: Taal en Tongval. 42, themanummer 3, 63-73.
Rooij, J. de (1991a), 'Hen en hun in tijd en ruimte.' In: Onze Taal. 60, nr. 9, 4-6.
Rooij, J. de (1991b), 'Ik had al moeten eindigen vs. Ik moest al geëindigd hebben.' In: Gramma 15, nr. 3, 235-246.
Rooij, J. de (1991c), 'Regionale variatie in het gebruik van er ii.' In: Taal en Tongval. 43, 18-46.
Rooij, J. de (1991d), 'Regionale variatie in het gebruik van er iii.' In: Taal en Tongval. 43, 113-136.
Rooij, J. de (1992a), '"Mag ik professor hartelijk feliciteren?" Over de indirecte aanspreking in de Nederlandse dialecten.' In: Studia Neerlandica et Germanica. Edenda curavitStanislaus Prdota (= Acta Universitatis Wratislaviensis,No. 1356), 319-339.
Rooij, J. de (1994), 'd'r en ze. Over de gereduceerde niet-onderwerpsvormen van het persoonlijk voornaamwoord in de derde persoon vrouwelijk enkelvoud.' In: Neerlandica Wratislaviensia vii, 161-181. (= Acta Universitatis Wratislaviensis, No. 1640)
Rooryck, Johan, Jeroen Van Craenenbroeck & Guido Vanden Wyngaerd 2010. Initiële verstemlozing bij tientallen. In Johan De Caluwe & Jacques Van Keymeulen (red.), Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent. Universiteit Gent, Vakgroep Nederlandse Taalkunde/Gent: Academia Press. 505-515.
Roose, H. (1956), 'Kategorieën van voorgeplaatste bepalingen bij substantieven.' In: Levende Talen. 1956, 474-483. Ook in: Taal kundig beschouwd. Taalkundige artikelen, bijeengebracht, ingeleid en van vragen voorzien door Dr. M. Klein, Den Haag, 1980.,100-107.
Roose, H. (1958a), 'Nevenschikkende en onderschikkende voegwoorden.' In: De nieuwe taalgids. 51, 117-119.
Roose, H. (1958b), 'Wijlen ons koppelwerkwoord?' In: Levende Talen. 1958, 342-345. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk. 210-213.
Roose, H. (1959), 'Over kern en bepaling.' In: De nieuwe taalgids. 52, 151-153.
Roose, H. (1962), 'Order of Post-Adjuncts to Nouns in Dutch.'In: Lingua 11, 340-353.
Roose, H. (1964), Het probleem van de woordsoorten in het bijzonder van het bijwoord in het Nederlands, Den Haag.
Roose, H. (1964), Het probleem van de woordsoorten in hetbijzonder van het bijwoord in het Nederlands, Den Haag.
Ross, J.R. (1970), 'Gapping and the Order of Constituents.'In: Bierwisch, M. & K.E. Heidolph (eds.), Progress in Linguistics, The Hague, 249-259.
Royen, G. (1939), Bijgedachten en botsingen in taal, 's-Hertogenbosch.
Royen, G. (1940), 'Piet- en andere luttigheden.' In: Taal en Leven 4, 41-51 en 95-107. Ook in: Royen, G. (1953b), 650-675.
Royen, G. (1953a), 'Relatieve raadsels.' In: Royen, G. (1953b), 237-246.
Royen, Gerlach (1925), 'Nogmaals de nominale klassifikatie in het Nederlands.' In: De nieuwe taalgids. 19, 273-290.
Royen, Gerlach (1926), De jongere veranderingen van het Indogermaanse nominale drieklassensysteem, 's-Hertogenbosch.
Royen, Gerlach (1929), 'De kerfstok van de term "geslacht".' In: De nieuwe taalgids. 23, 180-188.
Royen, Gerlach (1934a), 'Aanwas van Hij c.s.' In: De nieuwe taalgids. 28, 33-42.
Royen, Gerlach (1934b), 'Seksualizering en seksualitis.' In: De nieuwe taalgids. 28, 206-217.
Royen, Gerlach (1947), 'Biologische en grammatische vervrouwelijking.' In: Levende Talen. 1947, 36-48.
Royen, Gerlach (1948-53), Buigingsverschijnselen in het Nederlands, deel II (1948), Amsterdam.
Royen, Gerlach (1948-53), Buigingsverschijnselen in het Nederlands, deel II (1948), III/1 (1952), III/2 (1953), Amsterdam.
Royen, Gerlach (1952), 'Een aktief-passieve konstruktie.' In: De nieuwe taalgids. 45, 258-261.
Rubach, Jerzy & Geert Booij 1990. Edge of constituent effects in Polish. Natural Language and Linguistic Theory 8, 427-463.
Ruiter, Jan-Peter de, Holger Mitterer & Nick J. Enfield 2006. Projecting the end of a speaker's turn: A cognitive cornerstone of conversation. Language82, 515-535.
Rullmann, Hotze & Jack Hoeksema 1997. De distributie van ook maar en zelfs maar: een corpusstudie. Nederlandse Taalkunde 2, 281-317.
Rullmann, Hotze 1995. Geen eenheid. Tabu 25, 194-197.
Russell, B. (1905), 'On Denoting.' In: Mind 14, 479-493.
Rutten, Gijsbert 2010. Vroegmoderne relativa: naar een diachrone constructiegrammatica. Nederlandse Taalkunde 15, 1-32.
Rutten, Gijsbert, Rik Vosters & Marijke van der Wal 2015. Frenchification in discourse and practice: loan morphology in Dutch private letters of the eighteenth and nineteenth centuries. In Catharina Peersman, Gijsbert Rutten & Rik Vosters (eds.), Past, present and future of a language border. Germanic-Romance encounters in the Low Countries. Berlin / New York: De Gruyter, 143-169.
Rys, Kathy & Johan Taeldeman 2007. Fonologische ingrediënten van Vlaamse tussentaal. In: Dominiek Sandra, Rita Rymenans, Pol Cuvelier & Peter Van Petegem (eds.), Tussen taal, spelling en onderwijs. Essays bij het emeritaat van Frans Daems. Ghent: Academia Press, 1-9.
Rys, Kathy 2007. Dialect as a second language : linguistic and non-linguistic factors in secondary dialect acquisition by children and adolescents. [diss. Rijksuniversiteit Gent]
Rys, Kathy, Usha Balesar, Johan De Caluwe, Wilbert Heeringa, Frans Hinskens, Sita Doerga Misier, Maarten van der Peet & Margareth Rozenblad (2019). Onderzoeksrapport Staat van het Nederlands 2. Over de taalkeuzes van Surinamers in het dagelijks leven en meer over die van Nederlanders en Vlamingen. Den Haag / Amsterdam: Taalunie / Meertens Instituut.
Sterug naar boven
Salverda, Reinier (1982), 'On the problem of topicalization in Dutch.' In: Breekveldt, Willem & Jan Noordegraaf (red.),Voortgang III, 244-256.
Sanders, Margreet Joyce 1996. Intonation contour choice in English. Utrecht: LOT. [Diss. Universiteit van Utrecht.]
Sands, Philippe 2016. East West Street. London: Weidenfeld & Nicolson.
Santen, Ariane van & Jan W. de Vries 1981. Vrouwelijke persoonsnamen op -ster. Forum der Letteren 22, 115-125.
Santen, Ariane van 1986. Synthetic compounds: syntax or semantics? Linguistics 24, 645-660.
Santen, Ariane van 1992. Produktiviteit in taal en taalgebruik. [dissertatie Universiteit Leiden].
Santen, Ariane van 1992. Semantische factoren bij de vorming van denominale persoonsnamen op  -er. Spektator 21, 189-201.
Santen, Ariane van 2007. Van tennisarm naar iPod-duim. Het woordenboek als begin en einde van woordvorming. In Fons Moerdijk, Ariane van Santen & Rob Tempelaars (red.), Leven met woorden. Opstellen aangeboden aan Piet van Sterkenburg bij zijn afscheid als directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar Lexicologie aan de Universiteit Leiden. Leiden: Koninklijke Brill, 423-433.
Santen, Ariane van 2010. Santen, Ariane van 2010. Betekenis: de sturende kracht van woordvorming. Voortgang. Jaarboek voor de Neerlandistiek 28, 7-27.
Santen, Ariane van 2016. Duyvendakje als modelwoord voor een constructie. In Alex Reuneker, Ronny Bogaart en Saskia Lensink (red.), Aries netwerk, een constructicon. Leiden: Universiteit Leiden, opleiding Nederlands, 174-176.
Sassen, A. (1967), 'Syntactische implicaties van de zgn. herhalingsconstructie (dat is een gek geval is dat).' In:Handelingen van het XXVIe Vlaams Filologencongres, Gent, 30-47.
Sassen, A. (1973), 'Over predikaatsnomina en relatieve zinnen met ingesloten antecedent.' In: Tabu 3, 43-46.
Sassen, A. (1974-75), 'Negatie en modaliteit. Of: het modale hulpwerkwoord kunnen bestaat niet.' In: Tabu 5, 9-16.
Sassen, A. (1982), 'Variatie en verandering door analogie in de vervoeging van het werkwoord.' In: Tabu 12, 8-22.
Sassen, A. (1983), 'Het taaltje wat ik spreek.' In: Tijdschrift voor Nederlands en Afrikaans 1, nr. 2, 38-40.
Sassen, A. (1985), 'Hoe vaak is 'om het uur'?' In: Onze Taal. 54,157.
Sassen, A. (1992), 'Meervoudloosheid en indeling van Nederlandse zelfstandige naamwoorden.' In: Bennis, Hans & Jan W.de Vries (red.) (1992), 329-341.
Sassen, Albert (1990), 'The modal infinitive in Dutch.' In:Aarts, Flor & Theo van Els (eds.), Contemporary Dutch Linguistics, Washington, 152-163.
Sassen, Albert 1968. Problems of pre-, post-, and co-existence and the word class of past participles in Dutch. Lingua 21, 400-416.
Sassen, Albert 1974-1975. Negatie en modaliteit (Of: het modale hulpwerkwoord kunnen bestaat niet!). Tabu 5, 9-15.
Sassen, Albert 1976-1977. Imperatief en Negatie. Tabu 7, 39-40.
Sassen, Albert 1984-85. Ontkenning ontkend: over uitroepende zinnen en zinnen met wel. Spektator 14, 363-368.
Schenkel, W. (1972), Zur erweiterten Attribuierung im Deutschen, Halle (Saale).
Scherer, Klaus R. 1986. Vocal affect expression: A review and model for future research.Psychological Bulletin 99, 143-165.
Schermer-Vermeer, E. (1986a), 'Over de distributie van vrijwel als bepaling van hoeveelheid.' In: Tabu 16, 21-31.
Schermer-Vermeer, E.C. (1971b), 'De begrippen "topic" en "geÏdentificeerde referent".' In: Studia Neerlandica. 2, 1971, 333-350.
Schermer-Vermeer, E.C. (1971b), 'De begrippen "topic" en "geïdentificeerde referent".' In: Studia Neerlandica. 2, 1971, 333-350.
Schermer-Vermeer, E.C. (1984), 'De betekenis van het woord toch in samenhang met de rol van intonatie.' In: Forum der Letteren. 25,208-219.
Schermer-Vermeer, E.C. (1985-86), '"Laten" als vormer van een nieuwe wijs.' In: Spektator 15, 348-358.
Schermer-Vermeer, E.C. (1986b), 'Een opmerkelijke imperativus.' In: Forum der Letteren. 27, 56-59.
Schermer-Vermeer, E.C. (1987), 'er in de ans.' In: Forum der Letteren. 28, nr.4 (ans-nummer), 120-125.
Schermer-Vermeer, E.C. (1988b), 'Het partitieve er.' In: Nederlands van Nu (voortzetting van Nu Nog). XXXVI, 5-8.
Schermer-Vermeer, Everdina 1988. De grammatische status van het zogenaamde 'voorzetselobject'. GLOT 11, 11–27.
Schermer-Vermeer, Everdina 1991. Een ANS zonder voorzetselobject. Gramma 15(3), 247–254.
Schermer-Vermeer, Everdina 2006. Worstelen met het voorzetselobject. Nederlandse Taalkunde 11(2), 146–167.
Schermer-Vermeer, Everdina 2007. Worstelen rond het voorzetselobject: een reactie op de opmerkingen van Hans Broekhuis. Nederlandse Taalkunde 12(4), 358–365.
Scherps, G. (1973), 'Het eerste lid van de zin.' In: De nieuwe taalgids. 66,282-283.
Schiller, Niels O., Antje S. Meyer & Willem J. Levelt 1997. The syllabic structure of spoken words: Evidence from the syllabification of intervocalic consonants.Language and Speech 40, 103-140.
Schiller, Niels O., Antje S. Meyer & Willem J. Levelt 1997. The syllabic structure of spoken words: Evidence from the syllabification of intervocalic consonants.Language and Speech40, 103-140.
Schimanski, A. & F. Kempter (1971), Der Relativsatz als Beispiel für die rationelle Vermittlung grammatischer Strukturen, Leipzig. (Zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichtsfür Ausländer)
Schlücker, Barbara & Ingo Plag 2011. Compound or phrase? Analogy in naming. Lingua 121, 1539-1551.
Schlücker, Barbara 2014. Grammatik im Lexikon. Adjektiv-Nomen-verbindungen im Deutschen und Niederländischen. Berlin: De Gruyter.
Schouten, Bert. 1981. Het verschil tussen bot en bod - een vergeefse speurtocht.De Nieuwe Taalgids74, 537-546.
Schultink, Henk 1964. De bouw van nieuwvormingen met her-. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 80, 151-184.
Schultink, Henk 1978. Ambassadrice contra masseuse. Afgeleide [+vrouwelijke] Nederlandse nomina en hun beschrijving. De Nieuwe Taalgids 71, 594-601.
Schultink, Henk 1980. Boundaries, word classes, and the accentuation of derived words in Dutch. In Wim Zonneveld, Frans van Coetsem & Orrin W. Robinson (eds.), Studies in Dutch phonology. The Hague: Martinus Nijhoff, 205-222.
Schultink, Henk. 1961. Produktiviteit als morfologisch fenomeen. Forum der Letteren 2, 110-125.
Schultink, Henk. 1962. De morfologische valentie van het ongelede adjectief in modern Nederlands. Den Haag: Van Goor Zonen [Herdruk Utrecht 1980: Hes Publishers].
Schuppler, Barbara, Mirjam Ernestus, Odette Scharenborg, & Lou Boves 2011. Acoustic reduction in conversational Dutch: A quantitative analysis based on automatically generated segmental transcriptions. Journal of Phonetics 39, 96-109.
Schuppler, Barbara, Mirjam Ernestus, Odette Scharenborg, & Lou Boves 2011. Acoustic reduction in conversational Dutch: A quantitative analysis based on automatically generated segmental transcriptions. Journal of Phonetics39, 96-109.
Schuppler, Barbara, Wim van Dommelen, Jacques Koreman, & Mirjam Ernestus 2012. How linguistic and probabilistic properties of a word affect the realization of its final /t/: Studies at the phonemic and sub-phonemic level.Journal of Phonetics 40, 595-607.
Schutter, G. de & P. van Hauwermeiren (1983), De structuur van het Nederlands. Taalbeschouwelijke grammatica, Malle.
Schutter, G. de (1967), 'Principes van de woordvolgorde in de Nederlandse zin.' In: Handelingen van het XXVIe Vlaams Filologencongres, Gent, 47-55.
Schutter, G. de (1967), 'Principes van de woordvolgorde in de Nederlandse zin.' In: Handelingen van het XXVIe VlaamsFilologencongres, Gent, 47-55.
Schutter, G. de (1968), 'Semantische subcategorieën van het Nederlandse adjectief.' In: Handelingen Kon. Zuidn. Mij.voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis XXII, 175-191.
Schutter, G. de (1971), 'De bouw van de Nederlandse zin. Een kritiek op Paardekooper z'n groepen ww-patroondelen.' In:Handelingen Kon. Zuidn. Mij. voor Taal-en Letterkunde en Geschiedenis XXV, 93-115.
Schutter, G. de (1976a), 'De bouw van de Nederlandse zin. Beschrijving en voorstel tot beregeling.' In: Versl. en Med.Kon. Acad. Ned. Taal- en Letterkunde, Gent, 1976/2, 165-282.
Schutter, G. de (1976b), Een semantisch-syntaktische beschrijving van adjektieven in het Nederlands. Antwerp papers inlinguistics (UIA) 7.
Schutter, G. de (1991), 'Syntactische verklaringen voor werkwoordvolgordes.' In: De nieuwe taalgids. 84, 312-319.
Schutter, G. de (1992), 'Partitief of kwantitatief er, of over de verklaring van syntactische variatie.' In: Taal en Tongval. 44, 15-26.
Schutter, Georges de & René Collier 1986. Intuïtieve syllabisering in het Nederlands. De Nieuwe Taalgids 79, 441-452.
Schutter, Georges de 2018. De svarabhaktivocaal in de Nederlandse en Friese dialecten. In: Georges de Schutter (red.), Drie visies op de frequentste klank van het Nederlands. Een postuum eerbetoon aan Johan Taeldeman. Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren 128, 283-316.
Scobbie, James M., Koen Sebregts & Jane Stuart-Smith 2009. Dutch rhotic allophony, coda weakening, and the phonetics-phonology interface. QMU Speech Science Research Centre Working Paper.
Sebregts, Koen 2015. The sociophonetics and phonology of Dutch r. Utrecht: LOT. [Diss. Universiteit van Utrecht.]
Sebregts, Koen 2015. The sociophonetics and phonology of Dutch r. Utrecht: LOT. [Diss. Universiteit van Utrecht.]
Seuren, P.A.M. (1967), 'Negation in Dutch.' In: Neophilologus 51, 327-363.
Seuren, Pieter 1976. Echo, een studie in negatie. In: Geert Koefoed and Arnold Evers (red.) Lijnen van taaltheoretisch onderzoek. Een bundel oorspronkelijke stukken aangeboden aan prof. dr. Henk Schultink. Tjeenk Willink, 160-184.
Sgall, Petr, E. Hajiová & E. Benešová (1973), Topic, Focus and Generative Semantics, Kronberg (Taunus).
Sgall, Petr, E. Hajiová & E. Eva Benešová (1973), Topic, Focus and Generative Semantics, Kronberg (Taunus).
Sijs, Nicolien van der 2019. 15 eeuwen Nederlandse taal. Gorredijk: Sterck & De Vreese.
Sijs, Nicoline van der & Roland Willemyns 2009. Het verhaal van het Nederlands. Een geschiedenis van twaalf eeuwen. Amsterdam: Bert Bakker.
Sijs, Nicoline van der (red.) 2011. Dialectatlas van het Nederlands. Amsterdam: Bert Bakker.
Sijs, Nicoline van der 1996. Leenwoordenboek. De invloed van andere talen op het Nederlands. Den Haag: SDU Uitgevers / Antwerpen: Standaard Uitgeverij.
Sijs, Nicoline van der 2001. Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen
Sijs, Nicoline van der 2004. Taal als mensenwerk. Het ontstaan van het ABN. Den Haag: Sdu uitgevers.
Sijs, Nicoline van der 2005. Groot leenwoordenboek. Utrecht & Antwerpen: Van Dale.
Silverman, Kim, Mary Beckman, John Pitrelli, Mari Ostendorf, Colin Wightman, Patti Price, Janet Pierrehumbert & Julia Hirschberg 1992. ToBI: A standard for labeling English prosody. In Second International Conference on Spoken Language Processing, 867-870.
Simons, Ph.J. (1909), 'Is 't zwaktonige die een aanwijzend of een persoonlik voornaamwoord?' In: De nieuwe taalgids. 3, 99-100.
Simons, Ph.J. (1910), 'Lessen over het lidwoord.' In: De nieuwe taalgids. 4, 84-97 en 126-138.
Simons, Ph.J. (1912), 'Het psychologies karakter der voornaamwoordelike aanduiding.' In: De nieuwe taalgids. 6, 27-40 (I); 65-76 (II).
Simons, Ph.J. (1913a), 'Over de inhoud van het zogenaamde bezittelijk voornaamwoord.' In: De nieuwe taalgids. 7, 81-89.
Simons, Ph.J. (1913b), 'De voornaamwoordelike aanduiding van de abstrakta.' In: De nieuwe taalgids. 7, 201-211 (I); 251-259 (II).
Simons, Ph.J. (1914), 'Perspektief.' In: De nieuwe taalgids. 8, 24-42.
Simons, Ph.J. (1919a), 'Woordgeslacht als eenheidsgraad.' In: De nieuwe taalgids. 13, 120-129.
Simons, Ph.J. (1919b), 'De waardeeringstheorie en ons woordgeslacht.' In: De nieuwe taalgids. 13, 140-146.
Sleeman, Ruby 2017. Ordinal numerals in dialects of Dutch. Master thesis, Leiden University.
Slis, I.H. en Cohen, A. 1969. On the complex regulating the voiced-voiceless distinction I en II. Language and Speech 12, pp. 80-102 en 137-155.
Slis, Iman H. & Marcel van Heugten 1989. Voiced-voiceless distinction in Dutch fricatives.In Hans Bennis & Ans van Kemenade (eds.), Linguistics in the Netherlands 1989. Dordrecht: Foris, 123-132.
Sloos, Marjoleine 2013. Recency, frequency, and phonotactics : pretonic schwa reduction in Dutch. In Charlotte Gooskens & Renée van Bezooijen (eds.) Phonetics in Europe: perception and production. Frankfurt am Main: Lang, 247-261.
Sluijter, Agaath M.C. & Vincent J. van Heuven 1995. Effects of focus distribution, pitch accent and lexical stress on the temporal organisation of syllables in Dutch. Phonetica, 52, 71-89.
Smakman, Dick 2006. Standard Dutch in the Netherlands. A sociolinguistic and phonetic description. Utrecht: LOT. [Diss. Radboud Universiteit Nijmegen]
Smakman, Dick 2006. Standard Dutch in the Netherlands. A sociolinguistic and phonetic description.Utrecht: LOT. [Diss. Radboud Universiteit Nijmegen]
Smakman, Dick 2018. Het Nederlandse fonologiegedeelte van Taalportaal. Nederlandse Taalkunde 23, 117-128.
Smedts, Willy & William Van Belle (1993), Taalboek Nederlands. Kapellen.
Smessaert, Hans 1999. Perspectief en vergelijking. Aspectuele partikels in het Nederlands. Acco.
Smessaert, Hans 2014. Telwoorden en kwantoren: syntaxis versus semantiek. Nederlandse Taalkunde 19,1, 77-86.
Smessaert, Hans, William Van Belle & Ingrid Van Canegem-Ardijns 2014. Adpositional constructions of location and motion in Dutch. In: Nicole Delbecque, Karen Lahousse & Willy Van Langendonck (red.). Non-nuclear cases. Benjamins, 127-171.
Smith, Norval S.H., Roberto Bolognesi, Frank van der Leeuw, Jean Rutten, Jean & Helen de Wit 1989. Apropos of the Dutch vowel system 21 years on. In Hans Bennis & Ans van Kemenade (eds.), Linguistics in the Netherlands 1989. Dordrecht: Foris, 133-142.
Smits, Mieke (1991), 'Hun staat hen steeds minder in de weg.' In: Onze Taal. 60, nr. 9, 6-7.
Smits, Mieke (1994), 'De zwakte van sterke werkwoorden.' In: Onze Taal. 63, 204-205.
Smits, R. & J. Vat (1984-85), 'Met jouw tanden in mijn bek, een onderzoek naar met-constructies.' In: Spektator 14, 445-470.
Smits, R. (1986), 'De gemiste kansen van de ANS.' In: De nieuwe taalgids. 79,388-406.
Smits, R.J.C. & J. Vat 1985. Met jouw tanden in mijn bek, een onderzoek naar met-constructies. Spektator 14, 445-470.
Son, Rob J. J. H. van & Louis C. W. Pols 1990. Formant frequencies of Dutch vowels in a text, read at normal and fast rate. Journal of the Acoustical Society of America 88, 1683-1693.
Son, Rob J. J. H. van & Louis C. W. Pols 1992. Formant movements of Dutch vowels in a text, read at normal and fast rate. Journal of the Acoustical Society of America 92, 121-127.
Son, Rob J. J. H. van & Louis C. W. Pols 1992. Formant movements of Dutch vowels in a text, read at normal and fast rate. Journal of the Acoustical Society of America 92, 121-127.
Staverman, W.H. (1951), 'Nog iets over taalbederver Tsjoep Wegtermay en invloed van het Engels.' In: Levende Talen. 1951, 201-206.
Steenbergen, G. Jo (1963), 'Versterkers en verzwakkers bij getallen en hoeveelheden in de taal van de reclame.' In:Versl. en Med. Kon. Vl. Akad. Taal- en Letterkunde, 1963,105-126.
Steenbergen, G. Jo (1968), 'Gelijkschakelend verband.' In:De nieuwe taalgids. 61, 397-403.
Steenbergen, G. Jo (1974), 'Zullen: modaal of temporeel?' In:De nieuwe taalgids. 67, 235-237 (met een rectificatie op blz. 331).
Sterkenburg, Piet van 2009. Een kleine taal met een grote stem. Hedendaags Nederlands. Schiedam: Scriptum.
Stevens, Emmy 2019. ‘Adieu, Vaarwel, groet mijne zo Waarde Ouders’. Het gebruik van Franse leensuffixen en leenwoorden in een negentiende-eeuwse familiecorrespondentie. Taal en Tongval 71, 137-156.
Stillings, J.T. (1975), 'The Formulation of Gapping in Englis has Evidence for Variable Types in Syntactic Transformations.' In: Linguistic Analysis 1, 247-273.
Stolp, Poul (1991), 'Hen als ondervindend voorwerp.' In: Onze Taal. 60, nr. 9, 8-9.
Stoops, Y. (1973), 'De konstrukties voltooid deelwoord en word(en) met een modaal hulpwerkwoord in het Nederlands enin het (Zuid)afrikaans.' In: Album Willem Pée, Tongeren,337-343.
Stoops, Y. (1977), 'Iets over predikatief-attributief gebruik van onbepaalde telwoorden in ouder
Strawson, P.F. (1950), 'On referring.' In: Mind 59, 320-344.
Stroop, Jan 1994. Afgedwongen nasalering. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 110, 55-67.
Stroop, Jan 2006. Van dialect naar ABN naar Poldernederlands. Over ontstaan, opkomst en verloop van onze omgangstaal. In Nicoline van der Sijs, Jan Stroop & Fred Weerman (eds.), Wat iedereen van het Nederlands moet weten en waarom. Amsterdam: Bert Bakker, 55-65.
Strycharczuk, Patricya & Koen Sebregts 2018. Articulatory dynamics of (de)germination in Dutch. Journal of Phonetics 68, 138-149.
Sturm, A. (1980), 'Over de syntactische subcategorisatie van werkwoorden.' In: De nieuwe taalgids. 73, 396-411.
Sturm, A. (1986), Primaire syntactische structuren in het Nederlands, Leiden.
Sturm, Arie (1989), 'Vorm en functie van woordgroepen: de constructie met paradigmaloos van.' In: De nieuwe taalgids. 82, 529-553.
Sturm, Arie (1990), 'Een syntactische verklaring voor de rode en groene volgorde.' In: De nieuwe taalgids. 83, 385-404.
Sturm, Arie (1992), 'Het onnut van intersubjectieve gegevens in taalkundige beschrijvingen van het Nederlands.' In: Neerlandica extra muros.30, nr. 2, 18-26.
Stutterheim, C.F.P. (1960), 'Op de glibberige paden der samentrekking.' In: Tijdschrift van de Vrije Universiteit van Brussel 2, 143-156. Ook in: Stutterheim, C.F.P., Uit de verstrooiing, Leiden, 1971, 172-183.
Swerts, Marc 2007. Contrast and accent in Dutch and Romanian.Journal of Phonetics35, 380-397.
Swiggers, P. & K. Van den Eynde (1987), 'Over er.' In: Forum der Letteren. 28,nr. 4 (ans-nummer), 129-132.
Swiggers, P. (1987), 'Bíjna en bijná.' In: Forum der Letteren. 28, nr. 4 (ans-nummer), 128-129.
Tterug naar boven
Taeldeman, Johan 1978. Französisch-flämische Sprachinterferenz in Flandern. In P. Sture Ureland (ed.), Sprachkontakte im Nordseegebiet. Akten des 1. Symposions über Sprachkontakt in Europa, Mannheim 1977. Tübingen: Max Niemeyer, 43-66.
Taeldeman, Johan 1985. “De soep is wel eetbaar, maar niet etelijk”. Over deverbatieven op (e)lijk in de Vlaamse dialecten en het A.N. Spektator 15, 94-103.
Taeldeman, Johan 1990. Afleidingen op -sel: semantiek, produktiviteit en integratie in een globale verantwoording van deverbatieve nomina. In Johan de Caluwe (red.). Betekenis en produktiviteit. Gent: Seminarie voor Duitse Taalkunde (Studia Germanica Gandensia 10), 77-115.
Taeldeman, Johan 1992. Welk Nederlands voor Vlamingen? Nederlands van Nu 40, 33-52.
Taeldeman, Johan 2008. Zich stabiliserende grammaticale kenmerken in Vlaamse tussentaal. Taal en Tongval 60, 26-50.
Taeldeman, Johan 2008. Zich stabiliserende grammaticale kenmerken in Vlaamse tussentaal.Taal & Tongval 60, 26-50.
Tartter, Vivien C., & David Braun 1994. Hearing smiles and frowns in normal and whisper registers. The Journal of the Acoustical Society of America 96, 2101-2107.
Terwey, T. (1892), 'Over de zoogenaamde bijzinnen met of, die met een ontkennenden hoofdzin in verband staan.' In: Taal en Letteren. 2,76-91.
Theissen, Siegfried 1999. Een geval van taalinstabiliteit : de doubletten op -ering/-atie : een vergelijkend computeronderzoek in NRC en Knack. In Siegfried Theissen & Philippe Hiligsmann (red.), Morfologiedagen 1997. Handelingen van het colloquium aan de Université de Liège op 23 en 24 september 1997. Liége: Univ. de Liège, Vakgroep Nederlands, 29-50.
Tickle, Alison 1999. Cross-language vocalisation of emotion: Methodological issues.In Proceedings of the 14th International Congress of Phonetic Sciences, 305-308.
Tiel, Bob van, Margit Rem & Anneke Neijt 2011. De historische ontwikkeling van de tussenklank in Nederlandse nominale samenstellingen. Nederlandse Taalkunde 16, 120-140.
Tiel, Bob van, Margit Rem & Anneke Neijt 2011.De historische ontwikkeling van de tussenklank in Nederlandse nominale samenstellingen. Nederlandse Taalkunde 16, 120-140.
Tinbergen, D.C. (1908), Enkele opmerkingen over het gebruik van ie, die, enz.' In: De nieuwe taalgids. 2, 244-248.
Toorn, M. C. van den (1977b), 'De problematiek van de Nederlandse aanspreekvormen.' In: De nieuwe taalgids. 70, 520-540.
Toorn, M.C. van den (1960), 'De interjectie als woordsoort.' In: De nieuwe taalgids. 53, 260-264. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 115-119.
Toorn, M.C. van den (1965), 'Het naamwoordelijk gezegde.' In: Levende Talen. 1965, 629-640. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 252-263.
Toorn, M.C. van den (1967), 'Koppelwerkwoord en naamwoordelijk gezegde; een antwoord aan Paardekooper.' In: Levende Talen. 1967, 199-206. Ook in: Taalkunde in artikelen. Een verzameling artikelen over het Nederlands, bijeengebracht door Jacob Hoogteijling, Groningen, 1969, 2de druk., 274-281.
Toorn, M.C. van den (1970e), 'Wat is een endocentrische woordgroep?' In: Studia Neerlandica. 1970, nr. 3, 1-19.
Toorn, M.C. van den (1972), 'Balansschikking en disjunctie.' In: De nieuwe taalgids. 65, 104-123.
Toorn, M.C. van den (1977a), ''t Is maar een pennelikker.' In: Gramma 1, 33.
Toorn, M.C. van den (1985), 'Een notitie over extractie uit de VP.' In: Neerlandica Wratislaviensia II (= Acta Universitatis Wratislaviensis, No. 837), 167-178.
Toorn, Maarten C. van den 1968. Produktiviteit van het suffix -esk. De Nieuwe Taalgids 61, 322-328.
Toorn, Maarten C. van den 1984. Van godevolen tot computergestuurd. Spektator 13, 405-416.
Toorn, Maarten C. van den 1987a. Morfologisch niemandsland: commerciële naamgeving. Forum der Letteren 28, 108-113
Toorn, Maarten C. van den 1987b. De trochee op -o. De Nieuwe Taalgids 80, 107-110.
Toorn, Maarten C. van den 1988. De persoonsnaamvormende suffixen -er en -aar in historisch perspectief. Gramma 12, 101-115.
Toorn, Maarten C. van den 1988. Neoklassiek en postmodern, een morfo-lexicale verkenning. In: Arend van der Veen (red.), Jaarboek van de Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden: INL, 66-100.
Toorn, Maarten C. van den 1988a. Neoklassiek en postmodern, een morfo-lexicale verkenning. In: Arend van der Veen (red.), Jaarboek van de Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie. Leiden: INL, 66-100.
Toorn, Maarten C. van den 1989. Formaties op -ette in het Nederlands. De Nieuwe Taalgids 82, 193-201.
Toorn, Maarten C. van den 1997. Nieuwnederlands (circa 1920-nu). In Maarten C. van den Toorn, Wil J.J. Pijnenburg, J. Arjen van Leuvensteijn & Joop M. van der Horst, Geschiedenis van de Nederlandse taal. Amsterdam: Amsterdam University Press, 479-562.
Tops, Evie 2009. Variatie en verandering van de /r/ in Vlaanderen. Brussel: VUB Press.
Tops, Guy 2003. De ‘Franse’ uitspraak van sommige leenwoorden in Vlaams Nederlands. In: A. Vanneste, P. De Wilde, S. Kindt & J. Vlemings (red.), Memoire en temps advenir.Hommage à Theo Venckeleer. Leuven e.a., Peeters, 453-466. [= Orbis/Supplementa 22]
Torre, Erik-Jan van der 2003. Dutch sonorants. The role of place of articulation in phonotactics. Utrecht: LOT [dissertatie Universiteit van Leiden].
Torre, Erik-Jan van der 2003. Dutch sonorants. The role of place of articulation in phonotactics.Utrecht: LOT [dissertatie Universiteit van Leiden].
Trommelen, Mieke & Wim Zonneveld 1997. Ha! Een analyse! Nederlandse Taalkunde 4, 318-332.
Trommelen, Mieke & Wim Zonneveld 1986. Dutch morphology: evidence for the Right-hand Head Rule. Linguistic Inquiry 17, 147-169.
Trommelen, Mieke 1983. The syllable in Dutch. Dordrecht: Foris. [diss. Universiteit van Utrecht]
Trommelen, Mieke 1989. Lettergreepstructuur en woordcategorie. De Nieuwe Taalgids 82, 64-72.
Trubetzkoy, Nikolai S. 1939. Grundzüge der Phonologie. Prague: Jednota českých matematiků a fysiků.
Tálasi, Zsófia 2009. Het Nederlandse prefix ge- in historisch perpectief. ‘Ge+werkwoordstam’-afleidingen in grammatica’s, woordenboeken en teksten. Utrecht: LOT. [dissertatie Universiteit Leiden].
Vterug naar boven
V(erhasselt), J. (1974), 'Adjectieven met of zonder e.' In:Nu Nog. XX, 140-141.
V(erhasselt), J. (s.d.), 'De hulpwerkwoorden moeten, hoeven,dienen te, behoren te.' In: Taalbeheersing in de administratie (vanaf 1985: Taalbeheersing in de praktijk)., II/37-39.
V(erhasselt), J. (s.d.), 'De plaats van de hulpwerkwoorden.' In: Taalbeheersing in de administratie (vanaf 1985: Taalbeheersing in de praktijk)., I/28-31.
V(erhasselt), J. (s.d.), 'Over het gebruik van de voornaamwoordelijke bijwoorden.' In: Taalbeheersing in de administratie (vanaf 1985: Taalbeheersing in de praktijk)., I/57-58.
V(ooys), C. d(e) (1932b), 'Drukken de lidwoorden "de" en "het" waardering uit?' In: De nieuwe taalgids. 26, 190.
V(ooys), C. d(e) (1936), 'Nogmaals: de voornaamwoordelijke aanduiding.' In: De nieuwe taalgids. 30, 236-237.
Van Belle, William en Willy Van Langendonck 1996. The indirect object in Dutch. The Dative. Descriptive Studies 217–250. Amsterdam: John Benjamins.
Van Canegem-Ardijns, Ingrid & William Van Belle. 2004. Pronominal adverbs containing adpositions of direction in Dutch: Formation and splitting. Belgian Journal of Linguistics 18(1), 115-143.
Van Canegem-Ardijns, Ingrid 2006. The extraposition of prepositional objects of adjectives in Dutch. Linguistics 44(3), 425-457.
Van De Velde, Freek 2015. Schijnbare syntactische feniksen. Nederlandse Taalkunde 20(1), 69-107.
Van de Velde, Freek 2009. De nominale constituent. Structuur en geschiedenis. Leuven: Leuven University Press.
Van de Velde, Freek 2009. De nominale constituent. Structuur en geschiedenis. Universitaire Pers Leuven.
Van de Velde, Freek 2009. De nominale constituent. Structuur en geschiedenis. Universitaire pers Leuven.
Van de Velde, Hans, Evie Tops, en Roeland van Hout 2013. The spreading of uvular [R] in Flanders. In Spreafico Vietti (ed.). Rhotics: New Data and Perspectives. Bolzano: Bolzano University Press, 227-248.
Van de Velde, Hans, Mikhail Kissine, Evie Tops & Roeland van Hout (2010), Will Dutch become Flemish? Autonomous developments in Belgian Dutch. Multilingua 29 (3-4).
Van der Horst, Joop 2014. Wat gaan we doen met z’n miljoen? Hoe miljoen een telwoord wordt. Onze Taal 83, 310-312.
Vanacker, V.F. (1964), 'Is het algemeen Zuidnederlands?' In: Taal en Tongval. 16, 159-164. Ook in: Geerts, G. (red.) (1974), 151-156.
Vanacker, V.F. (1970), 'Een "Zuidnederlandse" konstruktie in een paar Zuidnederlandse dialekten.' In: De nieuwe taalgids., Van Haeringennummer, 140-157.
Vanacker, V.F. (1992), 'Enkele conditionele bijzinnen in gesproken Nederlands.' In: Studia Neerlandica et Germanica.Edenda curavit Stanislaus Prdota (= Acta UniversitatisWratislaviensis, No. 1356), 509-512.
Vandekerckhove, Reinhild & Judith Nobels 2010. Code eclecticism: Linguistic variation and code alternation in the chat language of Flemish teenagers.Journal of Sociolinguistics 14, 657-677.
Vandekerckhove, Reinhild 2006. Chattaal, tienertaal en taalverandering: (sub)standaardiseringsprocessen in Vlaanderen. Handelingen der Maatschappij van Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 59, 139-158.
Vandekerckhove, Reinhild 2007. Tussentaal as a source of change from below in Belgian Dutch: a case study of substandardization processes in the chat language of Flemish teenagers. In StephanElspass, Nils Langer & Joachim Scharloth (eds.),Germanic language histories "from below" (1700-2000). Berlijn: Mouton De Gruyter, 189-203.
Vandeweghe, W. (1971-72), 'Om en rond de (om) te-konstruktie.' In: Studia Germanica Gandensia. XIII, 37-61.
Vandeweghe, W. (1978a), 'Hebben + te + infinitief in het Nederlands. Een terreinverkenning.' In: Studia Germanica Gandensia. XIX, 31-62.
Vandeweghe, W. (1978b), 'Over de semantiek van het partikel al (= reeds).' In: De nieuwe taalgids. 71, 193-205.
Vandeweghe, W. (1978c), 'Partikels en woordvolgorde. Een reaktie op het "pennelikker-hangijzer" van Van den Toorn.'In: Gramma 2, 80-101.
Vandeweghe, W. (1985), 'Adnominale woorden op -en: morfologie en regelordening.' In: Ryckeboer,
Vandeweghe, W. (1990), Inleiding tot de Nederlandse grammatica. Woordvolgorde en samengestelde zin, Gent, PHVT.
Vandeweghe, Willy (1988), 'Omgevingen van vrijwel.' In: Tabu18, 93-108.
Vandeweghe, Willy (1992), Perspectivische evaluatie in het Nederlands. De partikels van de al/nog/pas-groep. Gent. (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde,Reeks vi, nr. 120)
Vandeweghe, Willy (1995), 'Incorporatiekwesties ii. toen is niet toen.' In: De nieuwe taalgids. 88, 446-456.
Vandeweghe, Willy 2011. Het voorzetselobject en de hiërarchie der objecten. Nederlandse Taalkunde 16(1), 88–101.
Vandeweghe, Willy 2014. 'Met' valt niet altijd samen met 'samen met'. Een repliek op Broekhuis. Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 124(1), 1–12.
Vandeweghe, Willy 2015. Willy Vandeweghe. In Sander Lestrade & Peter de Swart (eds.), Het voorzetselobject als boomende Categorie, 453–469. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.
Vandeweghe, Willy en Magda Devos 2003. Relationele subtypen bij voorzetselobjecten. Leuvense Bijdragen 92, 103–114.