Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
1.1.3.2.10 De velaire nasaal ŋ
De ŋ kan als volgt worden gespecificeerd: [+sonorant, –labiaal, -coronaal, +velair, +nasaal].
De velaire nasaal ŋ komt niet voor in aanzetten. De klank kan voorkomen in eenvoudige en complexe coda's (zie 1), maar niet na gespannen klinkers en de ə.
1bang /bɑŋ/, eng /ɛŋ/, stank /stɑŋk/, angst /ɑŋst/
Verder lezen
Articulatie
De ŋ is een stemhebbende velaire nasaal. De klank wordt gearticuleerd met een afsluiting tussen de tongrug en het zachte deel van het gehemelte (‘velum’) (zie Figuur 1); het zachte gehemelte is daarbij ook verlaagd, zodat de luchtstroom vanuit de longen door de neus kan ontsnappen.
Figuur 1. Schematisch beeld van de mond-keelholte met benamingen van articulatieplaatsen en bijhorende klassen van medeklinkers in het Nederlands (Bron: Rietveld & Van Heuven 2016: 76)
Figuur 2 is een MRI-afbeelding van de ŋ in bang.
Figuur 2. MRI-afbeelding van de [ŋ] in bang, uitgesproken voorafgegaan en gevolgd door de neutrale klinker sjwa (Bron: Rietveld & Van Heuven 2016: 78)
Akoestische informatie
Tabellen 1 en 2 geven een aantal voorbeeldzinnen met ŋ in verschillende fonologische contexten (tussen twee klinkers en aan het woordeinde) voor het Nederlands-Nederlands en Belgisch-Nederlands. De bijhorende spectrogrammen en geluidsbestanden worden telkens gegeven.
Tabel 1. Geluidsbestanden, golfvormen en spectrogrammen voor /ŋ/ in verschillende fonologische contexten in het Nederlands-Nederlands.
Woordgroep Fonologische context Geluidsbestand Golfvorm/spectrogram
de pijn blijft hangen intervocalisch
het duurt niet lang woordfinaal
Tabel 2. Geluidsbestanden, golfvormen en spectrogrammen voor /ŋ/ in verschillende fonologische contexten in het Belgisch-Nederlands.
Woordgroep Fonologische context Geluidsbestand Golfvorm/spectrogram
je armen naar beneden hangen intervocalisch
lang woordfinaal
Literatuur
Collins & Mees (2003).
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  3.0 Kathy Rys november 2020
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997 hoofdstuk 1,../../data/archief/ans2/e-ans/01/body.html;
  Interessante links