Voorbeeldzoeker x
(typ in het invoerveld om het voorbeeld te wijzigen)
zoek dit voorbeeld in:
ANS

Woordenboeken

 • INT (500 AD - heden)
 • Etymologiebank
 • Woordenlijst.org

Corpora en lexica

 • Corpus Hedendaags Nederlands Clarin login
 • GrETEL (CGN, Lassy)
 • SoNar Clarin login
 • Delpher
 • Celex Clarin login

Overige bronnen

 • Taalportaal
 • DBNL
 • Taaladvies.net
 • Wikipedia
 • Google
5.7.4.3 Het gebruik van welk(e) en wat voor (een)
Verder lezen
1
Als er keuze is tussen een aantal in de context genoemde zelfstandigheden (personen of niet-personen), dan kan het voornaamwoord welk(e) zelfstandig gebruikt worden om de herhaling van het substantief dat de betrokken zelfstandigheid noemt, te vermijden. Het voornaamwoord verwijst dan binnentekstelijk naar dat substantief. Vergelijk:
1Hier zijn twee bloemen. Welke wil je?
2Er zijn zoveel monteurs. Welke heeft deze auto gerepareerd?
Terwijl hier zowel het zelfstandige voornaamwoord als een naamwoordelijke constituent waarin welk(e) als determinator optreedt mogelijk zijn (welke bloem in 1, welke monteur in 2), is deze laatste mogelijkheid uitgesloten als er verwezen wordt naar een substantief dat in een nabepaling met van staat, zoals in de volgende voorbeelden:
3Welk van deze monteurs zou het gedaan hebben?
4In welk van deze drie huisjes zou hij wonen?
Hier zijn in normaal taalgebruik dus niet mogelijk welke monteur van deze monteurs respectievelijk in welk huisje van deze drie huisjes . In zulke gevallen kan in het enkelvoud altijd welk gebruikt worden, ook als het substantief waarnaar verwezen wordt geen het -woord is (zie voorbeeld 3, waar ook welke mogelijk is). Anders bezigt men die vorm die het niet-zelfstandige welk(e) heeft als het kernwoord geëxpliciteerd wordt(5.7.3.1, sectie 1); vergelijk:
5aWelke huisjes zijn verdwenen? (niet-zelfstandig)
bWelke zijn verdwenen? (zelfstandig)
6aWelk huis is verdwenen? (niet-zelfstandig)
bWelk is verdwenen? (zelfstandig)
Bij een keuze tussen personen kan het zelfstandige welk(e) vervangen worden door wie:
7a(Zie je die twee vrouwen daar?)Welke vind jij de mooiste?
b(Zie je die twee vrouwen daar?)Wie vind jij de mooiste?
8aWelk(e) van deze mensen?
bWie van deze mensen?
2
De combinatie wat voor (een) kan op overeenkomstige wijze als welk(e) zelfstandig gebruikt worden (vergelijk [5.7.3.2]). Voorbeelden:
9(Er zijn informanten van 15 tot 20, van 40 tot 45 en van boven de 65). Met wat voor wil je beginnen?
10A: Hier heb je een appel. B: Wat is het er voor een?
In tegenstelling tot het niet-zelfstandige gebruik is bij verwijzing naar een enkelvoudig substantief alleen wat voor een mogelijk.
Literatuur
  Interessante links
  ANS
  Taalportaal
  Taaladvies
  Versiegeschiedenis
  versie redacteur(en) datum opmerkingen
  2.1 januari 2019 Automatische conversie van ANS 2.0
  2.0 W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn 1997
  Interessante links